Vem står för rättegångskostnaderna i tvistemål?

2019-09-03 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om en brukare stämmer sin kommun måste brukaren betala rättegångskostnader om denne förlorar målet?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner i din fråga är huvudregeln att den "förlorande parten" betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader i tvistemål, enligt 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Ersättningen som den förlorande parten ska betala ska fullt motsvara kostanden för rättegångens förberedelse, talans utförande och arvode till ombud/biträde (så länge kostnaden är skälig/rimlig), enligt 18 kap. 8 § RB. I dessa fall får den förlorande parten således betala hela motpartens rättegångskostnader. Observera att den förlorande parten inte betalar onödiga kostnader förorsakat av den vinnande parten, då detta anses som försumlig processföring. Vinnande eller förlorande part?Det är inte alltid självklart vem av parterna som faktiskt har vunnit målet och som således slipper betala rättegångskostnaderna. Detta beror på att en talan kan få bifall för en del av sitt yrkande, men inte allt. I dessa fall kan man se det som att båda parter har förlorat till viss del, vilket är anledningen till att domstolen i dessa fall kan fördela rättegångskostnaderna efter vilken del av målet som kostnaderna hör till. Exempelvis kan den som förlorar målet i en viss del betala dem rättegångskostnaderna, medans den andra parten som förlorade i andra delar betala dem rättegångskostnaderna. Således fördelas rättegångskostnaderna beroende på hur utgången i målet blir.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vittnesplikt och rättegångsprocessen

2019-07-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad som vittne till rättegång, jag vill ej vara vittne, men som jag förstått det så måste jag vara vittne emot min vilja. Så då måste jag närvara på rättegången och bli förhörd. Iallafall min fråga är hur länge måste jag vara med på rättegången? Måste jag vara med på hela rättegången eller får jag gå direkt efter jag blivit förhörd? Min andra fråga är hur lång är en rättegång? Hur lång tid kommer hela rättegången ta alltså?Rättegången gäller en misshandel, ungdomar under 18 och jag är också under 18.Tack för hjälpen!
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör sig om vittnesplikten, blir 36 kap. Rättegångsbalken (RB) tillämplig för att besvara din fråga.Kan du bli kallad som vittne även om du inte vill vittna?I Sverige har vi en vittnesplikt, vilket innebär att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig att vittna, enligt 36 kap. 1 § RB. Denna skyldighet är en så kallad allmän medborgares skyldighet. När du vittnar i domstolen är du skyldig till att berätta sanningen, vilket du gör genom att avlägga en ed, enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB.Skulle du inte berätta sanningen eller uppfylla din plikt till att vittna, riskerar du för att begå mened. Mened är ett brott som begås genom att du inte svarar med sanningen på de frågor som ställs, under ditt vittnesförhör vid rättegången, enligt 15 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Du kan inte dömas för mened om du inte kommer ihåg vad som har hänt. Mened kräver att du förtiger sanningen med uppsåt (med flit). Det finns ett undantag från vittnesplikten och gäller för dem som är under 15 år eller för de som lider av en allvarlig psykisk störning, enligt 36 kap. 4 § RB. Om du är närstående till någon av dem som är parter i det berörda målet, kan du också frångå vittnesplikten, enligt 36 kap. 3 § RB. Vidare finns det ingen speciell regel som reglerar om du inte vill vittna. Hur går en rättegång till och när ska jag vittna?En rättegång är ett "möte" i en domstol där men ska utreda om den som är misstänkt för brott ska dömas för brott eller inte. Detta kallas för att domstolen prövar målet. Rättegångar är för det mesta offentliga och innebär att vem som helst får sitta med och lyssna på rättegången. Mål gällande känsliga saker, som sexualbrott till exempel , brukar vanligtvis ske bakom stängda dörrar och innebär att domstolen bestämmer vilka personer som får lyssna på rättegången och inte. Då din rättegång gäller misshandel, kommer den troligtvis vara offentlig och vem som helst får komma och lyssna. Det är svårt att säga hur lång en rättegång brukar vara, då det beror det enskilda målet. Längden på rättegången kan variera beroende på hur omfattande målet är, vad det är för brott som ska utredas, hur många vittnen som ska förhöras, vilka bevis som finns och mycket mer. Vittnen som är kallade till en rättegång brukar vanligtvis inte få vara med under hela rättegången. Detta för att vittnena inte ska bli påverkade och ändra sin uppfattning om vad som har hänt av det som sägs under rättegången. Vittnena brukar få, om de vill, stanna kvar i rättegångssalen och lyssna efter att de har vittnat och då sätta sig tillsammans med de andra åhörarna, som är där för att lyssna på rättegången. Detta Innebär i ditt fall att du kommer bli inkallad till rättegången när det är dags för dig att vittna och sedan när du är klar, få välja om du vill gå eller stanna kvar för att lyssna.Sammanfattning av svar och rådAv vad som framkommer av informationen i din fråga kan jag inte dra någon slutsats om varför du inte vill vittna, vilket är okej och försåtligt. Det du bör tänka på är att om du blir kallad som vittne till ett mål är du skyldig till att vittna enligt vittnesplikten. Att vittna är något fint, en allmän plikt, som gör att du kan hjälpa de parter och domstolen i målet till att klargöra vissa frågor i ärendet. Jag råder dig till att berätta om hur du känner inför att vittna. Ta kontakt och vänd dig till den domstolen som du har blivit kallad till.En del domstolar runt om i Sverige har något som kallas vittnesstöd och innebär att du som vittne får träffa en person från domstolen innan du ska vittna, för att få stöd och svar på eventuella frågor som du kan ha som vittne. Denna person har en uppgift om att finnas där för dig, till dess att du ska vittna. Vittnesstöd är en mycket bra och fin möjlighet för vittnen som är nervösa, osäkra eller som har frågor om själva processen. Du ska veta att du inte är ensam om att inte vilja eller vara nervös inför att vittna. Du ska också komma ihåg att du som vittne kan bidra till en stor hjälp för utredningen och därmed underlätta processen för alla inblandade. Och slutligen har du en vittnesplikt att uppfylla, om du inte träffas av undantagen från denna plikt, vilket innebär att du inte från kommer vittnesplikten genom att du inte vill vittna. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad innebär skälig tid?

2019-09-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad innebär skälig tid?En kallelse till huvudförhandling ska komma inom skälig tid innan huvudförhandling hållas, se 32 kap 1 § Rättegångsbalken (RB) (här). Ok, men vad innebär skälig tid, jag hittar tyvärr inte detta i någon kalender och jag har heller aldrig hört talas om det klockslaget
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet "skälig tid" används flitigt inom juridiken och innebär "rimlig tid". Vad som räknas som skälig tid är således en bedömningsfråga och måste bedömas från situation till situation. I ditt fall innebär det att en kallelse till huvudförhandling ska komma inom rimlig tid innan huvudförhandlingen ska äga rum. Rimlig tid i din situation är beroende av hur brådskande eller komplicerad ditt mål är. Vidare ska ni som kallas till huvudförhandling få god tid på er att förbereda er, dock får inte rättegången fördröjas i onödan. Detta innebär att rätten kommer skicka ut en kallelse till huvudförhandling i god tid (anpassat till ditt mål), för att du ska kunna förbereda dig så bra som möjligt. Hoppas du fick svar på din fråga och lita på att rätten skickar ut en kallelse i god tid för att du ska kunna förbereda dig inför förhandling. Allt gott!Med vänlig hälsning,

Måste jag vittna även fast jag inte vill?

2019-04-09 i Vittna
FRÅGA |Kan man bli kallad som vittne i en vårdnadstvist även om man inte vill vittna?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör sig om vittnesplikten, blir 36 kap. Rättegångsbalken (RB) tillämplig för att besvara din fråga.Kan du bli kallad som vittne även om du inte vill vittna?I Sverige har vi en vittnesplikt som innebär att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig att vittna, enligt 36 kap. 1 § RB. Denna skyldighet är en så kallad allmän medborgares skyldighet. När du vittnar i domstolen är du skyldig till att berätta sanningen, vilket du gör genom att avlägga en ed, enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB.Skulle du inte berätta sanningen eller uppfylla din plikt till att vittna, riskerar du för att begå mened. Mened är ett brott som begås genom att du inte svarar med sanningen på de frågor som ställs, under ditt vittnesförhör, enligt 15 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Du kan inte dömas för mened om du inte kommer ihåg vad som har hänt. Mened kräver att du förtiger sanningen med uppsåt (med flit). Det finns ett undantag från vittnesplikten och gäller för dem som är under 15 år eller för de som lider av en allvarlig psykisk störning, enligt 36 kap. 4 § RB. Om du är närstående till någon av dem som är parter i det berörda målet, kan du också frångå vittnesplikten, enligt 36 kap. 3 § RB. Vidare finns det ingen speciell regel som reglerar om du inte vill vittna. Sammanfattning av svar och rådAv vad som framkommer av informationen i din fråga kan jag inte dra någon slutsats om varför du inte vill vittna, vilket är okej och försåtligt. Det du bör tänka på är att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig till att vittna enligt vittnesplikten.Att vittna är något fint, en allmän plikt, som gör att du kan hjälpa de parter och domstolen i målet till att klargöra frågor i ärendet. Jag råder dig till att berätta om hur du känner inför att vittna. Ta kontakt och vänd dig till den domstolen som du har blivit kallad till, eller socialtjänsten som utreder vårdnaden. En del domstolar runt om i Sverige har något som kallas vittnesstöd och innebär att du som vittne får träffa en person från domstolen innan du ska vittna, för att få stöd och svar på eventuella frågor. Denna person har en uppgift om att finnas där för dig, till dess att du ska vittna. Vittnesstöd är en mycket bra och fin möjlighet för vittnen som är nervösa, osäkra eller som har frågor om själva processen.Du ska veta att du inte är ensam om att inte vilja eller vara nervös inför att vittna. Du ska också komma ihåg att du som vittne kan bidra till en stor hjälp för utredningen och därmed underlätta processen för alla inblandade. Slutligen har du en vittnesplikt att uppfylla, om du inte träffas av undantagen från denna plikt, vilket innebär att du inte kommer ifrån vittnesplikten genom att du inte vill vittna. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,