Körkort i obruten följd om återkallelse sker?

2021-07-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Räknas det som att man inte har haft körkortet i obruten följd om det varit indraget på grund av fortkörning?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fortkörning kan leda till ett återkallat körkort enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen. Om en sådan återkallelse sker innebär det att körkortsinnehavet blir brutet, när ett körkort återkallas utfärdas alltid ett nytt körkort därefter. För att ha körkort i obruten följd krävs alltså att det innehas utan att någon återkallelse sker. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Hur förnyar man körkortet från utlandet?

2021-07-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag har fått ett litet problem med och förnya mitt körkort.Lagen säger att man ska förnya körkortet i det landet man bor i, bor i Norge men räknas inte som folkbokförd här då jag befinner mig mindre än 180 dagar per år i landet, så får inte förnya körkortet här.Och kan inte förnya i Sverige då jag inte är bosatt där.Har blivit "statslös" och kan inte förnya körkortet mitt i nått land, och kommer snart förlora körkortet.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer, baserat på uppgifterna du givit mig, anta att du är folkbokförd i Sverige, samt att du anses vara bosatt i sverige eftersom du har din huvudsakliga hemvist där (jämför 5 kapitlets 2 paragraf i Socialförsäkringsbalken).Detta innebär att du är bosatt i Sverige men behöver förnya ditt körkort från utlandet. Om du är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands för studier, arbete eller en längre resa kan du förnya ditt svenska körkort och hämta ut det på en svensk ambassad eller ett konsulat, transportstyrelsen har samlat informationen här. Du kan även ringa deras kundtjänst direkt på 0771-81 81 81.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig ifall fler frågor dyker upp, och lycka till med förnyelsen av körkortet!Vänligen,

Körkortslagen

2021-07-08 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hejsan, jag har 1 månad kvar på min prövotid och fick böter 3200kr av polisen då jag låg 139 km på en 110 väg, jag såg inte min hastighet då jag blev distraherad av min son som i just det fallet ville ha någonting av mig. Och så helt plötsligt ser jag blå ljus bakom mig. Aldrig blivit stoppad av polisen innan då jag är väldigt noga med att köra enligt hastighetsbegränsningarna. Blir mitt körkort indraget då? Väldigt besviken och ledsen mamma som behöver körkortet i sin vardag för att kunna hämta/lämna av pojken min..
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsregler kring körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser återfinns i körkortslagen.PrövotidNyblivna körkortstagare i Sverige har en prövotid på två år från det att deras körkort utfärdades (3 kap. 18 § körkortslagen). Prövotiden innebär att om du som bilförare gör dig skyldig till en trafikförseelse och ditt körkort blir återkallat, måste du göra om både kunskapsprovet och körprovet.Återkallelse av körkortNärmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet således inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h. Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta kan emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.Reflektioner avseende ditt fallI jämförelse med högsta tillåtna hastighet har du kört 29 km/ h för snabbt. Det ligger på gränsen för att anses utgöra en icke ringa hastighetsöverträdelse. Vid en strikt tolkning av rättspraxis och förarbeten bör det inte medföra att ditt körkort återkallas. Det görs emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan. Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Underrättelse från Transportstyrelsen

2021-07-05 i Trafik och körkort
FRÅGA |jag har tappat mitt körkort och har idag fått från transportstyrelsen en underättelse och där står inte nått om hur länge det eventuellt blir borta ? så jag blir fundersam vad det betyder och vad jag skall göra ?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När körkortet omhändertas av polisen skickar de ett omhändertagandebeslut till Transportstyrelsen inom 48 timmar. När Transportstyrelsen mottagit beslutet skickar de en underrättelse till dig som körkortshavare och du får möjlighet att yttra dig i ärendet. Därefter utreder Transportstyrelsen om ditt körkort ska återkallas eller om det ska lämnas tillbaka till dig. Om körkortet ska återkallas bestämmer Transportstyrelsen vilken spärrtid som ska gälla för dig. Med spärrtid avses den tid som ett körkort ska vara återkallat.Mot bakgrund av den förklaring du har gett förefaller det som att du har mottagit en underrättelse av Transportstyrelsen. Anledningen till att det inte framgår ytterligare information om ditt körkort beror således på att Transportstyrelsen ännu inte har fattat ett beslut i ditt ärende. Du bör få ett beslut avseende körkortsåterkallelsen inom kort från Transportstyrelsen där en eventuell spärrtid kommer att framgå. Har du ytterligare frågor om ditt körkort rekommenderar jag dig att ta kontakt med Transportstyrelsen.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Vad är den lägsta hastighetsöverträdelsen som krävs för att du ska få en ordningsbot?

2021-07-13 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad är den minsta hastigheten som krävs för att en polis skall stoppa en i trafiken? Känns orimligt att polisen ska stoppa mig och ge mig 1.500 kr I böter om jag kör 71 på en 70-väg.
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av trafikförordningen.I trafikförordningen finns det bestämmelser som anger att fordon inte får föras över högsta tillåtna hastighet (trafikförordningen 3 kap. 17 § och 9 kap. 1 §). Det finns alltså förbjudet att köra över högsta tillåtna hastighet även om fordonet endast förs med 1 km/h för snabbt eftersom det är högre än vad som är tillåtet.I Riksåklagarens föreskrifter så finns det även utskrivet hur stor ordningsboten ska vara för olika hastighetsöverträdelser, se här. Där står det att ordningsboten ska vara 1 500 kr om hastighetsöverträdelsen är 1–10 km/h på en 70-väg. Den lägsta hastighetsöverträdelsen som leder till en ordningsbot är alltså 1 km/h. Även om det känns orimligt att boten blir så pass hög, så finns det stöd i föreskrifterna om att ordningsbot kan bli aktuellt. Sammanfattningsvis, så är den lägsta hastighetsöverträdelsen som krävs för att en polis ska stoppa en i trafiken 1 km/h. Ordningsboten är 1 500 kr om du kör i 71 km/h på en 70-väg.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan mitt körkortstillstånd bli återkallat på grund av att jag inte använt bilbälte?

2021-07-09 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan mitt körkorts tillstånd dras in om jag fått böter pågrund av att jag inte hafft bälte på mig i en bil (inte när jag körde) (1500kr)
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör återkallelse av körkortstillstånd och regler om detta finns i körkortslagen (KörkL)Kan ditt körkortstillstånd återkallas på grund av att du inte har använt bilbälte?I 5 kap. 3 § KörkL står när Transportstyrelsen har rätt att återkalla ett körkort. Enligt 5 kap. 2 § KörkL gäller denna bestämmelse även för körkortstillstånd. Ett körkort/körkortstillstånd ska bland annat återkallas vid upprepade trafikförseelser (5 kap. 3 § 3 p. KörkL). Att inte använda bilbälte omfattas av denna punkt. Det innebär alltså att man kan bli av med sitt körkortstillstånd om man fått böter för att inte ha använt bilbälte. Det räcker dock inte med att man inte haft bilbälte en gång, utan det måste ske upprepade gånger. I ditt fall tolkar jag det som att du bara fått böter en gång, vilket inte är tillräckligt. Ditt körkortstillstånd ska alltså inte bli återkallat.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Omhändertagande av körkort

2021-07-08 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Blev stoppad av polisen förra veckan då jag körde 136km på en 100km väg, fick böter på 4000kr samt körkortet omhändertaget, har haft körkortet i 4,5 år utan en enda trafikbrott samt jag har 2 olika jobb som kräver att jag jobbar i olika områden i hela länen. Vad kommer att hända nu och vad ska jag tänka på ? Kommer jag få en spärr tid och i sådan hur länge ? Ifall jag får en spärr tid när kommer den börja räknas ifrån ? Är det från datumet polisen omhändertog körkort ? OBS: i rapporten så står det att det var medel trafik samt dag ljus.
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När körkortet omhändertas av polisen skickar de ett omhändertagandebeslut till Transportstyrelsen inom 48 timmar. När Transportstyrelsen mottagit beslutet skickar de en underrättelse till dig som körkortshavare och du får möjlighet att yttra dig i ärendet. I yttrandet har du möjlighet att sakligt redogöra för om du har särskilda skäl till att ditt körkort inte ska återkallas eller vilka skäl du eventuellt har för att få spärrtiden nedsatt. Riskerar man att bli av med sitt arbete om man förlorar sitt körkort kan man exempelvis anföra det i sitt yttrande. Här kan man även bifoga ett intyg från sin arbetsgivare som kan styrka att man behöver körkortet i sin tjänst. Transportstyrelsen utreder därefter om ditt körkort ska återkallas eller om det ska lämnas tillbaka till dig. Om körkortet ska återkallas bestämmer Transportstyrelsen vilken spärrtid som ska gälla för dig (jfr 5 kap. 3 § p. 4 och 5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtid är den tid som ett nytt körkort inte kan utfärdas (5 kap. 13 § körkortslagen). Spärrtiden börjar löpa från den dag polisen omhändertog ditt körkort (jfr 7 kap. 8 § körkortslagen). Har du ytterligare frågor om ditt körkort rekommenderar jag dig att ta kontakt med Transportstyrelsen. Önskar dig en fortsatt trevlig dag! Med vänlig hälsning

Kan ett körkort dras in permanent på grund av sjukdom?

2021-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |När min make låg på sjukhus för en lättare stroke meddelande de honom att hans körkort nu drogs in för all framtid. Jag skulle vilja veta om det stämmer. Inte i allmänhet utan specifikt för honom. Tack!
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta om din makes körkort har återkallats "för all framtid." Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Återkallelse av körkortUnder vissa omständigheter kan Transportstyrelsen göra ett körkortsingripande. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkort, varning eller att ett körkortsinnehav förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort kan bli aktuell, bland annat, vid sjukdom, skada eller dylikt som, ur trafiksäkerhetssynpunkt, väsentligt begränsar körkortshavarens förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon (5 kap. 3 § sjunde punkten körkortslagen). Detta följer av att körkortsinnehav kräver att innehavaren, med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden, kan anses vara lämplig som förare av ett sådant fordon (3 kap. 2 § körkortslagen samt Transportstyrelsens hemsida). Detta gör det således möjligt för Transportstyrelsen att ompröva ett körkortsinnehav på grund av diverse sjukdomstillstånd. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort nämns, bland annat, att hjärt- och kärlsjukdomar, där innefattat stroke, som innebär en trafiksäkerhetsrisk kan utgöra ett hinder för körkortsinnehav (5 kap. TSFS 2010:125). Under vissa villkor kan det alltjämt vara möjligt för en körkortsinnehavare att behålla sitt körkort trots att denne lider av ett visst sjukdomstillstånd. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida. Det kan, vidare, nämnas att det i samband med en körkortsåterkallelse, som regel, ska bestämmas en spärrtid (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat och bestäms av Transportstyrelsen. Detta gäller däremot inte vid en återkallelse på grund av sjukdom (5 kap. 6 § första meningen körkortslagen samt Transportstyrelsens hemsida). Det är således möjligt för Transportstyrelsen att återkalla din makes körkort till dess att han bedöms uppfylla de medicinska kraven som ställs på körkortshavare.Vad som gäller i ditt fallVad som faktiskt gäller i din makes fall kan jag däremot inte uttala mig om. Jag kan dessvärre endast ge dig allmän information om rättsläget rörande återkallelse av körkort på medicinska grunder. Det är Transportstyrelsen som är behörig myndighet och som fattar beslut i körkortsfrågor. Bedömningen av en körkortsinnehavares medicinska lämplighet görs med utgångspunkt i "det medicinska förhållandets allmänna karaktär och symptombild samt från omständigheterna i det enskilda fallet" (1 kap. 5 § TSFS 2010:125). Underlaget för bedömningen utgörs av information som Transportstyrelsen inhämtat från bland annat sjukvården (se Transportstyrelsens hemsida). För att få ytterligare information om vad som gäller i specifikt din makes fall bör du således vända dig till dem. Relevant kontaktinformation hittar du här.Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,