Är det oaktsamt att upplåta en bil till sin partner med återkallat körkort?

Vid en rutinundersökning hos ögonläkare ansåg denne att det fanns synfältsbortfall i mina ögon så att jag inte längre skulle få köra bil (B-körkort). Efter läkarens anmälan till Transportstyrelsen återkallades mitt körkort för ett par år sedan. Synfältsbortfallet var inte stort men Transportstyrelsens tolkning av synfältskartorna är mycket stränga och det finns idag, i Sverige, med dess nu gällande Körkortslag (1988:488), ingen möjlighet för den drabbade att ges tillfälle att visa att det trots en liten begränsning i synfältet inte behöver innebära att man inte kan köra bil trafiksäkert. FRÅGA: Min fru står som ägare av vår familjebil. Den står i vår villas kombinerade garage/förråd dit jag självklart har tillträde. Om jag någon dag, utan min frus kännedom, skulle köra iväg med bilen, bli stoppas vid en poliskontroll så skulle polisen kunna se att jag inte har något giltigt körkort. Skulle denna bilfärd som jag gjort kunna få några konsekvenser för min fru, böter eller något med hennes körkort? /Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brottet som ligger närmast till hand är olovlig körning i 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Det kan både du som kör bilen utan lov dömas till, men även en person som upplåter eller på annat sätt tillåter någon utan behörighet att framföra bilen kan dömas till det. Vad gäller bedömningen kring när någon möjliggör för en obehörig att köra bilen så räcker det med oaktsamhet. Det är alltså inte krav på uppsåt, utan det räcker att personen i fråga är oaktsam kring omständigheten att en person utan behörighet framför bilen.

Det är svårt att säga exakt vart gränsen går för att det ska röra sig om ett oaktsamt beteende. Generellt sett kan det sägas att om personen i fråga borde ha insett att det finns en risk att en viss följd inträffar i samband med ett visst agerande, då har man agerat oaktsamt. I ditt fall skulle det innebära att din fru borde kunnat inse att du skulle ta och köra bilen när den står i ert garage och nyckeln finns lättillgänglig. Jag är ingen domstol och kan inte med säkerhet säga hur en domstol skulle bedöma hennes ansvar i den här frågan, men jag anser att det inte ligger alltför långt bort att se hennes agerande som oaktsamt. Den sanktion som i så fall skulle kunna bli aktuell för din frus del är böter, medan det för din del skulle röra sig om böter eller fängelse i upp till sex månader (3 § st 3 lagen om straff för vissa trafikbrott).

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”