Vad gäller när jag fått för lite lön utbetalt?

2018-11-18 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare har sedan uppskattningsvis 3 år betalat ut för lite ersättning för min övertid enligt mitt gällande anställningsavtal. Detta har först uppdagats idag pga att jag har ställt frågan efter att ha fått ovanligt lite utbetalt för arbete på en helg. Jag har då satt mig in i och gått igenom mins lönespecifikationer bakåt i tiden till 2015. Normalt jobbar jag inte mycket övertid men på 3 år om inte längre så har det ju blivit några timmar. Vad har jag för rättigheter gällandes att få ut ersättning som gäller såpass långt bakåt o tiden?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lönelag i Sverige, utan allting som har med lön att göra regleras antingen genom kollektivavtal, policy på arbetsplatsen eller genom ditt anställningsavtal. Det jag kan säga är att du har rätt till din fulla övertidslön, eftersom det är den ni har avtalat om och det är den som står i ditt anställningsavtal. Har du fått för lite lön ska du påpeka detta så fort du märker det till din arbetsgivare. Om det finns en avdelning som har hand om löneadministration är det dit du ska vända dig. När din arbetsgivare inte betalar ut korrekt lön innebär det att du får en fordran, dvs ett penningkrav, mot din arbetsgivare. Fordran i ditt fall avser den del av din lön som din arbetsgivare inte har betalat ut. Fordran preskriberas tio år efter dess uppståndelse (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen innebär att du efter tio år inte längre har rätt att kräva ut din lön (8 § preskriptionslagen). Man kan förnya fordran genom att exempelvis din arbetsgivare erkänner att det har betalats ut felaktig övertid (5 § första punkten preskriptionslagen)Eftersom du räknat tillbaka till 2015 och sett att din lön var fel även då skulle jag säga att din fordran på din arbetsgivare fortfarande gäller. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand kontakta din arbetsgivare för att reda ut detta. Om din arbetsgivare då säger att denne inte tänker betala ut det du saknar får du kontakta ditt fackförbund (om du är medlem). De kan hjälpa dig att driva ärendet vidare och det går även bra att vända sig till fackförbundet först. Om du inte är medlem i ett fackförbund och din arbetsgivare säger nej kan du istället vända dig till Kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande. Kronofogden ställer krav på att du har ett penningkrav och att detta har fallit till betalning. Eftersom det gäller din lön har kravet fallit till betalning redan nu. Hoppas detta besvarade din fråga.Med vänlig hälsning,

Min pappa jobbar övertid men får inte betalt för den tiden. Facket hjälper honom inte.

2018-11-07 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, min pappa är en trogen arbetare. tyvär är hans chef lömsk och straffar honom när han kontaktar facket , som ändå inte hjälper honom, tyvär!Idag pratade vi om tider och han har arbetat 30min över sin tid varje dag i flera år(då har jag redan dragit bort 30min rast, men det blir ändå 81/2h/dag. Detta är ingenting han har tänkt på innan, bara jobbat på. Han kan inte bara säga detta till chefen och facket gör ingenting och dessutom åker han på ännu mer jobb av chefen! Han är 55år,jobbar heltid. Han får ingen övertid heller ex på morgon/ kvällsmöten.Vad gör vi?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur mycket övertid är acceptabelt?Det framgår inte av din fråga om din pappas arbetsplats har kollektivavtal, så jag kommer att besvara frågan utifrån Arbetstidslagen. Genom kollektivavtal går det att avvika från vissa bestämmelser i Arbetstidslagen, se Arbetstidslagen 3 § (här). Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan, Arbetstidslagen 5 § (här). Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning, Arbetstidslagen 6 § (här). Definitionen av övertid finns i 7 § Arbetstidslagen (här). När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår, Arbetstidslagen 8 § (här). Vad din pappa kan göraJag utgår från att din pappa är med i facket. Du skriver att din pappa har kontaktat facket men att de inte hjälper honom. Om han har kontaktat fackklubben på arbetsplatsen utan resultat rekommenderar jag att han kontaktar facket centralt. En annan möjlighet är att ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. På en arbetsplats där det är minst fem arbetstagare, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Syftet med Arbetsmiljölagen är att främja en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Det inkluderar även den psykosociala arbetsmiljön. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Rätt till helgdagsersättning

2018-06-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej min dotter har ett intermittent anställningsavtal sedan 2017-06-01 hon har jobbat full tid varje vecka 40tim det visar sig att hon inte får ut någon helgdags ersättning nu undrar vi om detta är rätt ?
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din dotters arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal så regleras vad som gäller om helgdagsersättning där. Skulle däremot arbetsgivaren inte vara det är det enda sättet som din dotter skulle ha rätt till helgdagsersättning om arbetsgivaren och hon kommit överens om detta i anställningsavtalet. Ett alternativ kan också vara om arbetsgivaren tidigare betalat ut helgdagsersättning så att den har blivit en del av anställningsavtalet. En rekommendation till din dotter är att vända sig till facket om hon är medlem där, de kan eventuellt hjälpa er med vad som gäller i just din dotters situation.Är din dotters arbetsgivare bunden till ett kollektivavtal och det står i detta att hon är berättigad helgdagsersättning ska arbetsgivaren ersätta henne den skada som uppkommit genom att denne inte följt kollektivavtalet. Det framgår av 54§ Medbestämmandelagen. Med vänliga hälsningar,

Utebliven OB-ersättning och övertid hos personalen

2018-06-26 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Om företaget har kollektivavtal som beaktar OB-ersättning men chefen bestämmer (utan förhandling) att OB inte betalas ut på aktuellt företag, vad gäller då? Har chefen rätt till att bestämma detta? Inget behandlas i anställningsavtal eller informeras förrän eventuellt en anställd ifrågasätter varför denne inte fått OB. Då informeras att det ges inte på detta företag.Således, om man har kollektivavtal kan chefen ändå välja att inte betala ut OB? Vad kan hända? Observera att den uteblivna OB-ersättningen inte är utbytt mot exempelvis fler semesterdagar. En annan fråga är att personalen arbetar för mycket, man överskrider antalet övertidstimmar som är godkända enligt arbetstidslagen. Chefen argumenterar med att det är personalen själva som väljer att jobba så mycket, de tar eget ansvar och ser till att saker blir gjorda. Chefen "beordrar" inte övertiden konkret, men det ligger i kulturen att man ska jobba mycket, annars blir man inte lika accepterad. Håller verkligen chefens argument? Man får ingen övertidsersättning för sina extra arbetade timmar. Tack på förhand.
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar. 1) Den uteblivna OB-ersättningen OB (en förkortning för obekväm arbetstid), medger rätt till ett tillägg på lönen när du som anställd arbetar obekväma arbetstider - OB-ersättningen. Du beskriver i detta fall att din arbetsplats, företaget, är bundet av ett kollektivavtal som reglerar OB-ersättning. Det är chefen i fråga som valt att inte betala ut någon ersättning. Hela funktionen med ett kollektivavtal är att det ska verka som ett skydd för både arbetsgivare och arbetstagare - det är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation/arbetsgivare samt en arbetstagarorganisation som reglerar de viktigaste delarna i ett anställningsförhållande. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet (se 27 § medbestämmandelagen, förkortning MBL). En chef kan inte självmant välja att inte tillämpa delar av kollektivavtalet - kollektivavtalet måste tillämpas i sin helhet så länge företaget är anslutet till det. Observera även att innan en arbetsgivare beslutar om en viktigare förändring av sin verksamhet (exempelvis löneförändringar), skall denne på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal (11 § MBL). Om jag var du skulle jag omedelbart kontakta mitt fackförbund, beskriva situationen och be om hjälp. Utifrån det du beskriver är det rätt solklart att chefen gjort fel i detta fall. 2) Personalen överskrider arbetstidslagens regler om övertid Din andra fråga rör det faktum att det inom det företag finns en kultur som uppmuntrar/uppmanar anställda att arbeta mycket övertid. Arbetstidslagen (ATL) reglerar bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den gäller i princip allt arbete som utförs i Sverige, men vissa delar kan avtalas bort genom kollektivavtal. Ett första steg är alltså att kontrollera vad erat kollektivavtal stadgar, för att försäkra er om att antalet arbetstimmar inte är specialreglerat där. Du beskriver i din fråga att många i personalen arbetar utöver vad ATL medger. Ett företag som inte följer de regler som ATL uppställer riskerar att råka ut för sanktionsavgifter eller böter. Det går att läsa mer om på Arbetsmiljöverkets hemsida. Även i detta fall skulle jag uppmuntra dig att vända dig till ditt fackförbund och beskriva situationen. Eftersom detta verkar vara en del av företagskulturen kan det vara aktuellt att fackförbundet förhandlar med företaget om lösningar på problemet, för att skapa en mer hållbar arbetsplats. Om något fortfarande känns oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt. Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende.Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid beordrad övertid?

2018-11-08 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag arbetar på ett företag utan kollektivavtal. Det är ett logistikföretag och nu under black friday kommer det bli väldigt mycket övertid för oss. Det är alltså ingen förfrågan om man vill jobba utan det är beordrad övertid - hela helgen. Halva manskapet ska arbeta lördag och resten på söndag, efter fredagen som vi jobbar allihopa 08-21. De som fått passet på lördagen får endast 50% i ersättning medan de på söndagen har 100%. Eftersom vi inte fått välja själva känns det tråkigt för de som fått passet på lördag, det är ju trots allt beordrat och vi har inget val. Vad gäller vid beordrad övertid? Har företag utan kollektivavtal något de måste gå efter eller får de helt enkelt välja själva?
Josef Lindström Habta |Svar: Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Av dina uppgifter att döma verkade du, utöver frågan om övertid undra kring din arbetsgivarens schemaläggning av arbetet. Därför kommer jag kort beröra detta. Inom arbetsrätten finns det en princip som heter arbetsgivarprerogativet. Det är en långtgående princip som i praktiken innebär att arbetsgivaren har möjligheten att fritt leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Med denna princip i åtanke får alltså din arbetsgivare schemalägga sina arbetstagares arbete. Arbetstidslag (1982:673) reglerar de situationer när en arbetsgivare beordrar övertid. Eftersom ni inte tycks ha något kollektivavtal som anger något annat blir lagens bestämmelser gällande. Av 8 § framgår att vid behov får arbetsgivaren begära en ökad arbetstid med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. Detta utgör den s.k. allmänna övertiden. En arbetsgivare kan dock utöver den allmänna övertiden begära extra övertid. Denna är begränsad till 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår. För att extra övertid ska kunna begäras ska det finnas särskilda skäl för det, samt att situationen inte har går att lösa på annat rimligt sätt, se 8a §. Hoppas detta svar var till hjälp!Vänliga hälsningar, Josef Lindström Habta

Ob-ersättning utan kollektivavtal

2018-10-31 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, jag jobbar på ett företag som inte har något kollektivavtal. Förr när jag jobbade helger så fick jag min ob-ersättning utbelad, nu efter att jag varit föräldrarledig då har min chef istället bestämt att ob ska utbetalas i form av tid. Är detta okej? Ingen info eller ändringar i avtalet har skett.
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom företaget är inte är ansluten till ett kollektivavtal är tyvärr inte ob-ersättning en rättighet om du inte avtalat om det själv med din arbetsgivare. Skulle så vara fallet är det på det sättet ni avtalat om som ob-ersättningen ska betalas ut. Det bör således vara vanlig avtalsrätt som går att tillämpa, dvs att din arbetsgivare bör informera om ändringen. Däremot kan du anses accepterat denna ändring genom konkludent handlande, dvs att du fortsätter jobba. Detta bygger dock på att ni avtalat om ob-ersättning specifikt. Ett alternativ kan vara om det framgår av ditt anställningsavtal hur ob-ersättning ska betalas. Ett anställningsavtal kan dock inte ändras ensidigt, utan det kräver samtycke från dig. Vill arbetsgivaren ändra villkoren trots att ni inte är överens måste denne säga upp anställningsavtalet och då iaktta de bestämmelser som följer av LAS kring saklig uppsägning. Trots att din arbetsplats inte är anslutet till ett kollektivavtal kan du ändå vända dig till en fackförening för vidare vägledning. Således avgörs den här frågan av hur ni avtalat om ob-ersättning och då även om din arbetsgivare skulle ha informerat om den ändringen.Med vänlig hälsning,

Har man rätt till extra ersättning om man blir beordrad att jobba för att det saknas personal?

2018-06-27 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej. Om man blir beordrad att jobb för att det saknas personal/ vikarier. Har man rätt till extra ersättning då?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att du ska få betalt för allt arbete du utför åt din arbetsgivare enligt avtal. Om du blir beordrad att arbeta extra utöver din ordinarie arbetstid, så ska du få lön för det extra arbetet också. Mertid och övertid kan ersättas på olika sätt beroende på avtalsvillkor Exakt hur du blir ersatt för det extra arbetet beror lite på avtal och på din anställningsform. Om du är deltidsanställd räknas tiden du jobbar extra som mertid tills du jobbar så mycket att du går över en heltidsanställning (arbetstidslag 10 §). Extra arbete utöver ordinarie heltidsarbete räknas som övertid (7 §). Du har rätt att någon form av ersättning för mertid och övertid, men de kan hantera lite olika i anställnings- och kollektivavtal. Det finns tre sätt som man typiskt sett blir ersätt på för övertid och mertid:- Lön för tiden du jobbar extra- Möjlighet att ta ut ledighet som kompensation för extra arbetstid- Ingen ersättning eller ledighet om ni avtalat bort den rätten och din övertidsersättning redan ingår i din grundlönKolla ditt anställningsavtal och kollektivavtal om sånt finns!Exakt vad som gäller beror alltså mycket på det individuella anställningsavtalet och om det finns något kollektivavtal. Har du jobbat utöver din ordinarie arbetstid tycker jag därför att du ska titta i ditt anställningsavtal och i kollektivavtalet om du omfattas av ett sånt. Har du inte fått ersättning du har rätt till för mer- eller övertid ska du påpeka det för din arbetsgivare. Har du fler frågor om det här är du välkommen att höra av dig till oss igen. Är du med i ett fack går det alltid att ställa frågor om lön och andra arbetsvillkor till facket också.Vänliga hälsningar,

Fråga om ersättning av övertid

2018-05-09 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som tjänsteman enligt schemat 09-17:30 vardagar inom HRF, vi är anslutna till Visita.Jag har på senaste veckorna jobbat utöver min ordinarie arbetstid både lördagar, söndagar, tidigare än 9 samt stannat kvar till efter 17:30 på vardagar.Både på begäran av min arbetsgivare samt på eget bevåg för att hinna med arbetsbördan pga sjukskrivningar.Nu undrar jag om min arbetsgivare har rätt att bestämma ifall min ersättning för övertid ska vara i form av kompensationsledighet eller om jag kan kräva att få den utbetald?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken av alternativen företaget tillämpar regleras i ett kollektivavtal om företaget har det eller så bestäms det i anställningsavtalet. Det finns alltså inget reglerat i lagen om detta. Om företaget själva bestämt i vilken form övertid ska ersättas kan en arbetstagare inte själv välja hur denne vill få det utbetalt. Jag råder dig därför att se över kollektivavtalet alternativt anställningsavtalet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,