Kan man förhandla bort ett OB tillägg?

2018-04-24 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan förhandla bort ett OB-tillägg?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är möjligt att förhandla bort ett OB-tilägg (övertidsersättning), mot till exempel högre lön och fler semesterdagar.Oftast är det så att om det finns ett kollektivavtal så reglerar det vad som gäller när man förhandlar bort rätten till övertidsersättning. I sådana fall där kollektivavtal finns, görs en särskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller så skrivs det in i anställningsavtalet. I kollektivavtal brukar det också finnas regler för vad som gäller när man vill säga upp överenskommelsen för att få tillbaka sin övertidsersättning.Finns det inget kollektivavtal så måste man själv i en överenskommelse eller i ett anställningsavtal reglera vilken ersättning man ska ha, om man förhandlar bort rätten till ob-tillägg. Sedan kan det också vara bra att i sådana fall även reglera om hur man säger upp en sådan överenskommelse. Vänligen,

Har jag rätt till 11 vilotimmar per dygn?

2018-03-05 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag jobbar som undersköterska för kommunen. Vi ska byta till AB-avtal. Min chef säger att det är lag på att ha raster och 11 timmars dygn vila. Vi som jobbar på golvet anser att vi kommer inte kunna ta rast för vi har inget personalrum eller möjlighet att avsätta 1 timme rast utifrån verksamhetens behov. Men hon står fast vid att vi ska ha rast och hänvisar till lagen. Så vi får bara acceptera det. Men på vårt nya schema har jag och en arbetskamrat till 2 pass i månaden då vi inte får 11 timmar dygnsvila. När jag påpekar det så säger hon att det går inte få ihop schemat annars. Får hon verkligen tolka lagen hur hon vill? Facket kan vi inte kontakta då chefen säger bara dem är partiska och att hennes fack inte åker ut får sånna skitsaker så slutar diskussionen där.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först kommer jag bemöta huruvida det är lag på vilotimmar och ledighet, för att sedan förklara vad man har för rättigheter till fackföreningar. Arbetstidslagen reglerar antal vilotimmarSom din arbetsgivare berättat så är det lagreglerat att alla arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje dygn. Enda gången man får avvika från denna regeln är om det förelegat något speciellt förhållande just det dygnet som arbetsgivaren inte hade kunnat förutspå. Detta får dock endast ske under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet (13 § Arbetstidslagen).Jag är inte insatt i ditt yrke men kan föreställa mig att arbetet vissa dagar kan vara oförutsägbart, vilket kan leda till att man går miste om dessa 11 timmarna då och då. Att schemalägga utan att ta hänsyn till dem 11 timmarna är definitivt inte något som omfattas av regelns undantag för "omständigheter arbetsgivaren inte kunnat förutspå". Här kan man argumentera för att hon medvetet gjort detta, speciellt när hon svarar er att det är enda sättet. Genom er fråga så har ni gjort henne medveten och att inte ändra schemat (som jag dessutom tolkar löper under längre tid, möjligtvis även löpande?) strider mot denna lag. Svaret på din fråga om man får tolka lagen som man vill så är svaret självfallet nej. Hon får inte vrida på lagen när det passar.Att kontakta fackföreningenSom arbetstagare har du alltid rätt att kontakta din fackförening. Som arbetsgivare är det olagligt att straffa en arbetstagare som åtagit fackliga åtgärder. Du har en föreningsrätt att kontakta din fackförening, så att chefen uttalar sig så är väldigt oprofessionellt.(7 § Medbestämmandelagen) Som nämnt ovan har du en rätt till 11 timmar, och det ska följas kontinuerligt. Jag råder dig att antingen ifrågasätt schemat hos en högre chef, eller kontakta din fackförening. Jag har svårt att förstå att en fackförening inte skulle ta en lagfråga på allvar. Stå på dig!Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att jobba tolv dagar i sträck när man jobbar för två olika företag?

2018-02-24 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Jag arbetar 6timmar måndag till fredag på ett företag som säljare. Sen jobbar jag varannan helg på ett annat företag i 8 timmar/dag Så vissa veckor jobbar jag 12 dagar i sträck och skulle vilja veta om detta är okej fastän det är två olika företag?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar det så har du två olika arbeten vilket resulterar i att du ibland arbetar tolv dagar i sträck. Det finns bestämmelser i Arbetstidslagen som reglerar hur många dagar eller timmar en person får arbeta. De begränsningarna gäller däremot endast arbete som utförs för en och samma arbetsgivare. Eftersom du har två olika jobb så bedöms tiden på varje arbete var för sig. Som jag förstår det så är anledningen till att du jobbar så många dagar i sträck att du har fler jobb och det är inte något som lagen reglerar. Sammanfattningsvis är det alltså okej att du jobbar så mycket som du gör, eftersom det är jobb du utför på två olika företag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Arbetsgivaren ger mig inte ersättning för övertid vid avslutat anställning - hur får jag rätt?

2017-12-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej,Jag har drivit egen firma i många år vilken jag sålde till en ett annat bolag för två år sedan. I köpet avtalades att jag var tvungen att jobba kvar i 2 år vilket nu gått. Under denna tiden har jag jobbat extremt mycket övertid. Totalt ca 120 dagar utöver den ledighet jag tagit ut. Efter en tvist har jag nu sagt upp sig /blivit uppsagd och arbetsgivaren vägrar nu betala ut övertiden varken i pengar (klumpsumma) eller i ledig tid(alltså 120 dagars betald ledighet). Det står inte skrivet i anställningsavtalet om övertidsersättning, vad gör man?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Alla har rätt att få lön för den tid de arbetat hos en arbetsgivare. Grunderna för hur lönen ska beräknas och huruvida arbetstagaren har rätt till lön för arbete som utförts utöver den avtalade tiden bestäms dock i första hand genom avtal. Vi har inga lagstadgade minimilöner i Sverige men det betyder inte att det står arbetsgivaren och arbetstagaren helt fritt att komma överens om vilka villkor som helst. Storleken och sättet för lönens beräkning måste i vissa fall överensstämma med gällande kollektivavtal inom aktuell bransch samt vara i överensstämmelse med direktiv från EU. Den skyddslagstiftning som finns som du har att stödja dig på är lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetstidslagen (ATL). Förutsättningar för att dessa lagar ska vara tillämpliga på ditt fall är att du är "arbetstagare" till skillnad från t.ex. uppdragstagare eller arbetare med företagsledande ställning som själva får disponera över sin anställningstid, se 1 § LAS och 2 § ATL. Kort anses du vara arbetstagare i lagens mening om arbetsgivaren styr över när och under vilka villkor du ska utföra jobb åt arbetsgivaren, arbetsgivaren tillhandahåller det material du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter och du är i beroendeställning gentemot arbetsgivaren. Är du arbetstagare har arbetsgivaren en skyldighet att senast en månad efter det att anställningen påbörjats, i skriftlig form, ge dig information om längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka samt lönevillkor. Du har alltså jobbat övertid om du står till arbetsgivarens förfogande och utför arbetet till förmån för arbetsgivaren utöver den avtalade normala arbetsdagen/arbetsveckan. Du har rätt till ersättning för den övertid du jobbat om tiden du arbetat är att definiera som övertid efter en läsning av anställningsavtalet sett i ljuset av 6 c § 2 stycket 4–6 punkterna LAS och 7 § ATL. Arbetar du frivilligt – utöver den avtalade normala arbetstiden – och arbetsgivaren enligt ert avtal inte kräver att du ska jobba utöver den normala arbetstiden och inte heller anger att du vid sådant övertidsarbete har rätt till lön - kan det vara så att du inte har rätt till ersättning. Du skriver att det inte står "skrivet i anställningsavtalet om övertidsersättning". Kan det vara så att det i anställningsavtalet finns någon klausul som hänvisar till gällande kollektivavtal inom din bransch? I sådana fall kan regleringen finnas där. Även om ett anställningsavtal inte måste vara skriftligt har arbetsgivaren enligt 6 c § LAS en skyldighet att skriftligen informera om väsentliga avtalsvillkor inom en månad, såsom grunderna för lönesättningen och vad som är normal arbetstid. Är dessa villkor otydliga kommer avtalet tolkas till arbetsgivarens nackdel. Talar alla omständigheter i ditt fall för att du ska ha rätt till ersättning för övertiden och arbetsgivaren har underlåtit att informera dig skriftligt om detta enligt 6 c § LAS; har arbetsgivaren brutit mot LAS och du har då rätt att kräva ersättning från arbetsgivaren med stöd av 38 § LAS. Paragrafen ger dig möjlighet att inte bara kräva arbetsgivaren på det belopp övertiden anses motsvara utan du kan även kräva ett "allmänt skadestånd" för den kränkning du anser dig blivit utsatt för. Båda ersättningskraven kan krävas jämte ränta enligt 6 § räntelagen. Är du osäker på om du är "arbetstagare", vad som är brukligt inom den bransch du jobbar, hur ert anställningsavtal bör tolkas etc. råder jag dig att höra av dig till ditt eventuella fackförbund. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Är beordrad övertid lönemässigt förhandlingsbar?

2018-03-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Är beordrad övertid förhandlingsbar lönemässigt?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framkommer inte om du omfattas av ett kollektivavtal eller inte på din arbetsplats så jag kommer bena upp svaret i två delar om vad som kan gälla i din situation.Om du har ett kollektivavtalRätten till övertidsersättning är reglerad i vissa kollektivavtal. Hur kollektivavtalen ser ut beror på vart och vad du jobbar med. Ersättningen för övertid kan alltså variera ordentligt mellan olika verksamhetsområden. T.ex. kan en sjuksköterska och en byggnadsarbetare ha helt olika ersättning beroende på hur deras kollektivavtal ser ut. Om du inte omfattas av ett kollektivavtalOm du inte omfattas av detta måste du själv förhandla med din arbetsgivare om vilken lön du ska erhålla för övertidsarbete. Du måste även se till att det ni har förhandlat förs in i ditt anställningsavtal. ÖvrigtVärt att nämna i sammanhanget, även om du inte frågade efter det, är att maxgränsen för tillåten allmän övertid är 200 timmar/kalenderår. Utöver dessa finns även 150 timmar/kalenderår beordrad övertid. Beordrad övertid brukar tillämpas vid speciella situationer om arbetsgivaren tycker att dessa föreligger. Reglerna kring övertid återfinns i 7-9 § Arbetstidslagen. Sammanfattningsvis kan sägas att det beror på vilken typ av jobb du har, hur din anställningsform är och om du omfattas av ett kollektivavtal (vad det säger) eller inte om du lönemässigt kan förhandla om din beordrade övertidsersättning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in en ny fråga annars!Med vänliga hälsningar

Måste beordrad övertid regleras i anställningsavtal?

2018-02-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande övertid och beordrad övertid.På mitt jobb så har vi ett avtal där högsta prioritet av ärenden täcker 24/7 support till kund. Denna typ av ärenden är inte jättevanlig att den sker, men det händer.Jag har inget i mitt anställningsavtal som tar hänsyn till detta 24/7 avtal utan när jag frågar min chef så säger han att det är övertid, dock gärna inte beordrad.Vi har ingen övertidsersättning på vårat företag, eftersom supportavtalet med kunderna är nytt.Min fråga lyder alltså, är det okej att ha beordrad övertid för något som man har i ett kundavtal eller krävs det att man faktiskt har backning för det i sin anställning?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler avseende övertid finns i 7-9 § arbetstidslagen (här). Arbetsgivare har rätt enligt denna lag att begära att arbetstagare tar ut övertid, i de fall det finns särskilt behov av ökad arbetstid. Dock max 50 h per anställd och månad. Dessa regler kan dock åsidosättas genom ett kollektivavtal enligt 3 § samma lag. Det innebär att skyldigheten att arbeta övertid kan vara reglerad i ett kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Om du vill veta vilken skyldighet att arbeta övertid som finns på din arbetsplats, bör du därför ta kontakt med det fackförbundet som har kollektivavtalet. I vissa kollektivavtal behöver arbetstagaren samtycka till övertiden, men det varierar. För de fall det inte regleras i kollektivavtal är det svårt att säga om ett samtycke krävs eller inte då det avgörs utifrån de villkor som i övrigt gäller för arbetsplatsen. Det behövs emellertid inte regleras i anställningsavtalet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Har man rätt att få OB-tillägg om det saknas kollektivavtal?

2018-02-14 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Har man rätt att få OB-tillägg om det saknas kollektivavtal?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I arbetstidslagen, vari arbetstider regleras, finns några bestämmelser avseende övertid i 7 – 9 § (här). I arbetstidslagen regleras inte ersättning beträffande övertidsarbete, utan detta anses vara en avtalsfråga. Ersättning för övertid ska sålunda regleras i kollektivavtal eller i det egna anställningsavtalet. Har inte övertidsersättning reglerats genom avtal brukar Arbetsdomstolen (AD) vid tvister avseende sådan ersättning hämta ledning från kollektivavtal som gäller för samma typ av rörelse. Har övertidsarbete utförts på begäran av arbetsgivaren brukar AD anse att övertidsersättning ska utgå i enlighet med det närmaste kollektivavtalet, trots att det inte finns något kollektivavtal på just den arbetsplatsen.SammanfattningÄr det inte reglerat avseende övertidsersättning i kollektivavtal kan du alltså ändå ha rätt till övertidsersättning.Vänligen

Är jag skyldig att arbeta mer än mina avtalade timmar?

2017-12-20 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har en fast anställning på 12/h per vecka. Måste jag jobba mer än dessa om min arbetsgivare vill det? Dvs, kan jag protestera när min chef vill att jag jobbar mer än de 12 timmarna på kontraktet?Jag jobbar enl. Handelsavtalet.Ser fram emot svar!
Ikram Asry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är endast arbetsskyldig och ska stå till arbetsgivarens förfogande under de 12h/veckan som ni överenskommit i ert anställningsavtal. Arbetstidslagens bestämmelser om jourtid/övertid/mertid utgör endast ett komplement som är valbart utöver den ordinarie arbetstiden vid behov. De formuleras i lagtexten att t.ex. "övertid får tas ut ...". Det innebär därför att det ger en möjlighet att arbeta fler timmar än begränsningen som finns av den ordinarie arbetstiden. Du behöver alltså inte arbeta mer än 12h/veckan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,