Övertid och dess tidsramar

FRÅGA
Om arbetsgivaren har beordrat in folk för att jobba men sen försvinner behovet och man vill inte längre ha in folk på övertid. Kan de backa på en beordring? Finns det i så fall någon tidsgräns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om övertid

Det är viktigt att skilja på ordinarie arbetstid och övertidsarbete. Att jobba över är att jobba utöver din ordinarie arbetstid. Det finns regler för övertid i Arbetstidslagen (1982:673). Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen gäller ytterligare regler.

Övertid ska beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand. Övertidsarbete får inte schemaläggas. Normalt brukar arbetsgivaren fråga arbetstagaren om den kan tänka sig jobba övertid och arbetstagaren har då rätt att tacka ja eller nej. Det finns dock situationer där arbetsgivaren kan kräva av arbetstagaren att hen ska jobba övertid, men då krävs det särskilt behov. Exempel på vad som kan utgöra ett ”särskilt behov” kan vara en kraftigt ökad arbetsbörda som arbetsgivaren inte kunde förutspå skulle inträffa eller insjuknande av personal som inte gick att förutse. Behovet av att beordra in arbetskraft ska i det närmaste vara att anse som akut. Beordrad arbetstid ska vara att anse som ett extraordinärt inslag i arbetet och inte ska vara något som används regelmässigt.

När måste arbetsgivaren meddela om att det behövs övertid? Och kan en arbetsgivare återkalla övertiden eller inte? I så fall inom vilken tidgräns?

Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Varsel kan ske allt ifrån någon dag till bara strax innan arbetspasset ska sluta. Detsamma gäller återkallelse av övertid. Övertiden kan ha blivit felaktigt beräknad av samma anledningar som att man behöver kalla in folk på övertid. Det är arbetsgivaren som bedömer situationen på arbetsplatsen och därmed behovet av övertiden. Finns det inget arbete att utföra utöver ordinarie arbetstid så har arbetsgivaren också rätt att skicka hem sina arbetstagare. Detta även om arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen. Det enda en arbetsgivare behöver förhålla sig till utan att bryta några kontrakt är det personliga anställningsavtalet där den ordinarie arbetstiden framgår. En arbetstagare har alltid rätt till sina ordinarie timmar enligt anställningsavtalet, dvs en arbetsgivare kan inte skicka hem en schemalagd arbetstagare. Men att få jobba övertid är ingen rättighet och den är inte heller schemalagd.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (77)
2021-08-15 När har jag rätt till mertidsersättning?
2021-08-10 Hur lång tid tillbaka kan jag kräva OB-ersättning som jag inte fått?
2021-07-11 Har jag rätt till extra ersättning när jag blir beordrad att jobba utöver ordinarie arbetstid?
2021-05-17 Hur fungerar OB-ersättning?

Alla besvarade frågor (97402)