Om jag som som tjänstledig på 20 procent jobbar mer än schemalagd tid per vecka räknas timmarna utöver som mertid?

FRÅGA
Jag har en fråga engående mertid och övertid.I ett annat forum skrev ni:"Mertid är all arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid enligt anställningsavtalet, enligt 10 § ATL."Övertid gäller heltidsanställda, medan mertid på deltidsanställda. Jag kommer vara heltidsanställd men kommer ha tjänstledigt på 20 procent på grund av studier. Om jag jobbar mer än schemalagd tid per vecka (d.v.s mer än 32 timmar i veckan som avser 80 procent) räknas timmarna utöver som mertid? Om jag t.ex. måste stanna kvar någon timme extra i veckan. Den tiden skulle ju vara "reserverad" till studierna och tjänstledighet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som partiellt tjänstledig är det du arbetar utöver din ordinarie arbetstid mertid
Precis som du säger så är din tjänstledighet reserverad för annat än arbete. Du kommer därför inte vara att anse som en heltidsanställd i lagens mening utan är på grund av din partiella tjänstledighet att jämställa med en deltidsanställd. Den arbetstid du blir beordrad av din arbetsgivare att arbeta utöver din ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet är därför mertid (Arbetstidslagen (ATL) 10 §).

Arbetar du t.ex. 35 timmar en vecka när din ordinarie arbetstid är 32 timmar är tre timmar mertid. Skulle du däremot beordras av din arbetsgivare att arbeta 42 timmar en vecka räknas de första åtta timmarna (upp till heltid) som mertid och de sista två som övertid.

Ersättning
Du har inte rätt till mertids- och övertidsersättning enligt lagen, men bestämmelser om detta bör finnas i ditt kollektivavtal. Finns inget kollektivavtal får du och din arbetsgivare komma överens om ersättningen i ditt enskilda anställningsavtal. Ersättningen utgår i pengar eller ledighet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (77)
2021-08-15 När har jag rätt till mertidsersättning?
2021-08-10 Hur lång tid tillbaka kan jag kräva OB-ersättning som jag inte fått?
2021-07-11 Har jag rätt till extra ersättning när jag blir beordrad att jobba utöver ordinarie arbetstid?
2021-05-17 Hur fungerar OB-ersättning?

Alla besvarade frågor (97361)