Arbetsgivaren ger mig inte ersättning för övertid vid avslutat anställning - hur får jag rätt?

FRÅGA
Hej,Jag har drivit egen firma i många år vilken jag sålde till en ett annat bolag för två år sedan. I köpet avtalades att jag var tvungen att jobba kvar i 2 år vilket nu gått. Under denna tiden har jag jobbat extremt mycket övertid. Totalt ca 120 dagar utöver den ledighet jag tagit ut. Efter en tvist har jag nu sagt upp sig /blivit uppsagd och arbetsgivaren vägrar nu betala ut övertiden varken i pengar (klumpsumma) eller i ledig tid(alltså 120 dagars betald ledighet). Det står inte skrivet i anställningsavtalet om övertidsersättning, vad gör man?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Alla har rätt att få lön för den tid de arbetat hos en arbetsgivare. Grunderna för hur lönen ska beräknas och huruvida arbetstagaren har rätt till lön för arbete som utförts utöver den avtalade tiden bestäms dock i första hand genom avtal. Vi har inga lagstadgade minimilöner i Sverige men det betyder inte att det står arbetsgivaren och arbetstagaren helt fritt att komma överens om vilka villkor som helst. Storleken och sättet för lönens beräkning måste i vissa fall överensstämma med gällande kollektivavtal inom aktuell bransch samt vara i överensstämmelse med direktiv från EU.

Den skyddslagstiftning som finns som du har att stödja dig på är lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetstidslagen (ATL). Förutsättningar för att dessa lagar ska vara tillämpliga på ditt fall är att du är "arbetstagare" till skillnad från t.ex. uppdragstagare eller arbetare med företagsledande ställning som själva får disponera över sin anställningstid, se 1 § LAS och 2 § ATL. Kort anses du vara arbetstagare i lagens mening om arbetsgivaren styr över när och under vilka villkor du ska utföra jobb åt arbetsgivaren, arbetsgivaren tillhandahåller det material du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter och du är i beroendeställning gentemot arbetsgivaren. Är du arbetstagare har arbetsgivaren en skyldighet att senast en månad efter det att anställningen påbörjats, i skriftlig form, ge dig information om längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka samt lönevillkor. Du har alltså jobbat övertid om du står till arbetsgivarens förfogande och utför arbetet till förmån för arbetsgivaren utöver den avtalade normala arbetsdagen/arbetsveckan. Du har rätt till ersättning för den övertid du jobbat om tiden du arbetat är att definiera som övertid efter en läsning av anställningsavtalet sett i ljuset av 6 c § 2 stycket 4–6 punkterna LAS och 7 § ATL. Arbetar du frivilligt – utöver den avtalade normala arbetstiden – och arbetsgivaren enligt ert avtal inte kräver att du ska jobba utöver den normala arbetstiden och inte heller anger att du vid sådant övertidsarbete har rätt till lön - kan det vara så att du inte har rätt till ersättning.

Du skriver att det inte står "skrivet i anställningsavtalet om övertidsersättning". Kan det vara så att det i anställningsavtalet finns någon klausul som hänvisar till gällande kollektivavtal inom din bransch? I sådana fall kan regleringen finnas där. Även om ett anställningsavtal inte måste vara skriftligt har arbetsgivaren enligt 6 c § LAS en skyldighet att skriftligen informera om väsentliga avtalsvillkor inom en månad, såsom grunderna för lönesättningen och vad som är normal arbetstid. Är dessa villkor otydliga kommer avtalet tolkas till arbetsgivarens nackdel. Talar alla omständigheter i ditt fall för att du ska ha rätt till ersättning för övertiden och arbetsgivaren har underlåtit att informera dig skriftligt om detta enligt 6 c § LAS; har arbetsgivaren brutit mot LAS och du har då rätt att kräva ersättning från arbetsgivaren med stöd av 38 § LAS. Paragrafen ger dig möjlighet att inte bara kräva arbetsgivaren på det belopp övertiden anses motsvara utan du kan även kräva ett "allmänt skadestånd" för den kränkning du anser dig blivit utsatt för. Båda ersättningskraven kan krävas jämte ränta enligt 6 § räntelagen.

Är du osäker på om du är "arbetstagare", vad som är brukligt inom den bransch du jobbar, hur ert anställningsavtal bör tolkas etc. råder jag dig att höra av dig till ditt eventuella fackförbund.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (79)
2022-01-04 Går det att arbeta sammanlagt 350 timmar i övertid per år?
2021-12-05 Har jag rätt att kräva att enbart jobba de avtalade timmarna?
2021-08-15 När har jag rätt till mertidsersättning?
2021-08-10 Hur lång tid tillbaka kan jag kräva OB-ersättning som jag inte fått?

Alla besvarade frågor (98657)