Deltidsarbetande - rätt till övertidsersättning?

FRÅGA
Hej! Min fru är tillsvidareanställd på deltid. Ibland blir hon beodrad att stanna kvar på jobbet p.g.a. att någon annan blir sjuk. Har hon då ingen rätt till övertidskompensation? Arbetsgivaren tycks utnyttja detta och anställer ingen på heltid, vilket gör att denne har skyddat sig från extrakostnader när personal måste stanna över. Är detta verkligen förenligt med gällande rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För en deltidsanställd tillämpas bestämmelser om så kallad mertid (se 10 § arbetstidslagen). Den del av den faktiska arbetstiden som överstiger den ordinarie arbetstiden är mertid. Med ordinarie arbetstid menas här den tid som bestämts i anställningsavtalet.

Det finns inget stadgat i lag om vilken rätt till ersättning en arbetstagare har vid arbetad mertid eller arbetstid. Detta regleras istället genom kollektivavtal eller anställningsavtal. Ni bör därför ta reda på om din fru omfattas av ett kollektivavtal eller om det står något särskilt i anställningsavtalet.

Om din fru inte redan är fackligt ansluten är det en god idé att gå med i ett fackförbund. Som fackmedlem får man stöd i frågor om till exempel arbetsmiljö och mertidsersättning. Det kan även vara på sin plats att ta upp frågan med facket om ni misstänker att arbetsgivaren systematiskt beordrar anställda att arbeta övertid. Facket är i dessa sammanhang en bra spelare att ha på sin sida.

Lycka till!

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (77)
2021-08-15 När har jag rätt till mertidsersättning?
2021-08-10 Hur lång tid tillbaka kan jag kräva OB-ersättning som jag inte fått?
2021-07-11 Har jag rätt till extra ersättning när jag blir beordrad att jobba utöver ordinarie arbetstid?
2021-05-17 Hur fungerar OB-ersättning?

Alla besvarade frågor (95767)