Om jag som som tjänstledig på 20 procent jobbar mer än schemalagd tid per vecka räknas timmarna utöver som mertid?

2017-09-09 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag har en fråga engående mertid och övertid.I ett annat forum skrev ni:"Mertid är all arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid enligt anställningsavtalet, enligt 10 § ATL."Övertid gäller heltidsanställda, medan mertid på deltidsanställda. Jag kommer vara heltidsanställd men kommer ha tjänstledigt på 20 procent på grund av studier. Om jag jobbar mer än schemalagd tid per vecka (d.v.s mer än 32 timmar i veckan som avser 80 procent) räknas timmarna utöver som mertid? Om jag t.ex. måste stanna kvar någon timme extra i veckan. Den tiden skulle ju vara "reserverad" till studierna och tjänstledighet.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som partiellt tjänstledig är det du arbetar utöver din ordinarie arbetstid mertid Precis som du säger så är din tjänstledighet reserverad för annat än arbete. Du kommer därför inte vara att anse som en heltidsanställd i lagens mening utan är på grund av din partiella tjänstledighet att jämställa med en deltidsanställd. Den arbetstid du blir beordrad av din arbetsgivare att arbeta utöver din ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet är därför mertid (Arbetstidslagen (ATL) 10 §). Arbetar du t.ex. 35 timmar en vecka när din ordinarie arbetstid är 32 timmar är tre timmar mertid. Skulle du däremot beordras av din arbetsgivare att arbeta 42 timmar en vecka räknas de första åtta timmarna (upp till heltid) som mertid och de sista två som övertid.Ersättning Du har inte rätt till mertids- och övertidsersättning enligt lagen, men bestämmelser om detta bör finnas i ditt kollektivavtal. Finns inget kollektivavtal får du och din arbetsgivare komma överens om ersättningen i ditt enskilda anställningsavtal. Ersättningen utgår i pengar eller ledighet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Deltidsarbetande - rätt till övertidsersättning?

2017-06-05 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Min fru är tillsvidareanställd på deltid. Ibland blir hon beodrad att stanna kvar på jobbet p.g.a. att någon annan blir sjuk. Har hon då ingen rätt till övertidskompensation? Arbetsgivaren tycks utnyttja detta och anställer ingen på heltid, vilket gör att denne har skyddat sig från extrakostnader när personal måste stanna över. Är detta verkligen förenligt med gällande rätt?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För en deltidsanställd tillämpas bestämmelser om så kallad mertid (se 10 § arbetstidslagen). Den del av den faktiska arbetstiden som överstiger den ordinarie arbetstiden är mertid. Med ordinarie arbetstid menas här den tid som bestämts i anställningsavtalet. Det finns inget stadgat i lag om vilken rätt till ersättning en arbetstagare har vid arbetad mertid eller arbetstid. Detta regleras istället genom kollektivavtal eller anställningsavtal. Ni bör därför ta reda på om din fru omfattas av ett kollektivavtal eller om det står något särskilt i anställningsavtalet. Om din fru inte redan är fackligt ansluten är det en god idé att gå med i ett fackförbund. Som fackmedlem får man stöd i frågor om till exempel arbetsmiljö och mertidsersättning. Det kan även vara på sin plats att ta upp frågan med facket om ni misstänker att arbetsgivaren systematiskt beordrar anställda att arbeta övertid. Facket är i dessa sammanhang en bra spelare att ha på sin sida. Lycka till! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Kan jag ta kompensationsledigt under uppsägningstiden?

2017-03-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Jag sa för ett par veckor sedan upp mig. Har en månads uppsägningstid. Min fråga är om jag har rätt att få gå tidigare om jag har övertid att ta ut, i mitt fall ca 80h. Får jag då välja att ta ut min övertid och sluta tidigare?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetad övertid kan ersättas antingen genom övertidsersättning eller genom att arbetstagaren får ta ut kompensationsledighet (komptid). Som jag tolkar din fråga så undrar du om du får använda din sparade komptid för att kunna vara ledig under resterande delen av din uppsägningstid, och på så sätt ”gå tidigare” från jobbet.Till att börja med så vill jag påpeka att regler kring övertid till stor del många gånger regleras i kollektivavtal, så för att veta säkert vad som gäller kan det vara bra att titta i gällande kollektivavtal på arbetsplatsen. Generellt så gäller att arbetsgivaren har en stark arbetsledningsrätt (s.k. arbetsgivarprerogativet) - som gäller som en allmän rättsgrundsats även utan stöd i kollektivavtal, vilket betyder att arbetsgivaren får leda och fördela arbetet utefter vad som passar. Detta betyder att arbetsgivaren har en möjlighet att neka ledighet, särskilt om ledigheten begärs inom kort varsel eftersom det kan vara svårt för arbetsgivaren att hitta en ersättare. Det kan vara så att det är praktiskt omöjligt att ge kompledigt under den tid du begär. Arbetsgivaren kan därmed ha en rätt att neka dig ledighet om arbetsgivaren anser att det inte passar. Isåfall ska du få ut din inarbetade komptid i övertidsersättning istället, arbetsgivaren kan inte neka din rätt att få ut övertidsersättningen.Svaret på din fråga blir därmed att det är upp till dig och din arbetsgivare att försöka komma överens i frågan, men arbetsgivaren har rätt att neka ledigheten om det inte passar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

OB vid nya arbetstider

2016-11-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |har en undran,skall börja jobba på ett nytt ställe o min vanliga tid var 7-15,46 men nu skall man börja jobba från 06,00-15,20 är det nått ob eller nått sådant som skall vara nu då?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lagreglerad rätt till OB, utan vad som gäller varierar mellan olika arbetsplatser. Om din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal bör reglerna kring OB framgå av detta, i annat fall ska det framgå av ditt anställningsavtal hur dina rättigheter till OB ser ut. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Övertid och dess tidsramar

2017-08-03 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Om arbetsgivaren har beordrat in folk för att jobba men sen försvinner behovet och man vill inte längre ha in folk på övertid. Kan de backa på en beordring? Finns det i så fall någon tidsgräns?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om övertidDet är viktigt att skilja på ordinarie arbetstid och övertidsarbete. Att jobba över är att jobba utöver din ordinarie arbetstid. Det finns regler för övertid i Arbetstidslagen (1982:673). Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen gäller ytterligare regler.Övertid ska beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand. Övertidsarbete får inte schemaläggas. Normalt brukar arbetsgivaren fråga arbetstagaren om den kan tänka sig jobba övertid och arbetstagaren har då rätt att tacka ja eller nej. Det finns dock situationer där arbetsgivaren kan kräva av arbetstagaren att hen ska jobba övertid, men då krävs det särskilt behov. Exempel på vad som kan utgöra ett ”särskilt behov” kan vara en kraftigt ökad arbetsbörda som arbetsgivaren inte kunde förutspå skulle inträffa eller insjuknande av personal som inte gick att förutse. Behovet av att beordra in arbetskraft ska i det närmaste vara att anse som akut. Beordrad arbetstid ska vara att anse som ett extraordinärt inslag i arbetet och inte ska vara något som används regelmässigt. När måste arbetsgivaren meddela om att det behövs övertid? Och kan en arbetsgivare återkalla övertiden eller inte? I så fall inom vilken tidgräns? Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Varsel kan ske allt ifrån någon dag till bara strax innan arbetspasset ska sluta. Detsamma gäller återkallelse av övertid. Övertiden kan ha blivit felaktigt beräknad av samma anledningar som att man behöver kalla in folk på övertid. Det är arbetsgivaren som bedömer situationen på arbetsplatsen och därmed behovet av övertiden. Finns det inget arbete att utföra utöver ordinarie arbetstid så har arbetsgivaren också rätt att skicka hem sina arbetstagare. Detta även om arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen. Det enda en arbetsgivare behöver förhålla sig till utan att bryta några kontrakt är det personliga anställningsavtalet där den ordinarie arbetstiden framgår. En arbetstagare har alltid rätt till sina ordinarie timmar enligt anställningsavtalet, dvs en arbetsgivare kan inte skicka hem en schemalagd arbetstagare. Men att få jobba övertid är ingen rättighet och den är inte heller schemalagd. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Utgår OB-ersättning och storhelgstillägg när arbetsplatsen är stängd?

2017-05-13 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man går på ett schema men det gymmet jag jobbar på stänger under storhelger, har jag rätt till mitt OB tillägg eller till storhelg? Dom påstår att jag inte har det men jag går på ett schema så jag jobbar alltid 15-20 varje kväll!
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din arbetsgivare ska lämna besked om ändringar, förutsatt att du har en annan tjänst än tillfälligt arbete, i den ordinarie arbetstiden och eventuella jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Om verksamhetens art eller händelser som inte kunnat förutses uppstår får sådant besked lämnas kortare tid i förväg (12 § arbetstidslag). Jag utgår från att din arbetsgivare minst två veckor i förväg informerat dig om att arbetsplatsen håller stängt och att du därmed inte är schemalagd under dessa storhelger. För att ha rätt till OB-ersättning eller storhelgstillägg måste du arbeta. Eftersom din arbetsplats håller stängt har du inte rätt till det, oavsett om dina arbetstider vanligtvis är förlagd till kvällar eller inte.Med vänlig hälsning,

Ersättning för mertid

2016-12-25 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Kan den anställde kräva att få ut mertid i ledighet istället för lön?
Andrea Sedvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få rätt till kompensationsledighet som ersättning för mertidsarbete om det är avtalat i ditt enskilda anställningsavtal eller om det är reglerat i kollektivavtal.Eftersom jag inte vet vilket kollektivavtal du omfattas av eller om du har kommit överens om något gällande mertidsersättning med din arbetsgivare råder jag dig att i första hand se om det är reglerat i ditt anställningsavtal, och om så inte är fallet, vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen och se om det är reglerat där. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Lagstadgad rätt till övertidsersättning mm

2016-11-16 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej , väntar på att få ett avtal med nya arbetsgivaren som enl andra där inte har kollektivavtal och vägrar ge ngn form av övertidsersättnibg eller ob-tillägg. Arbetstiden är ibland till 19.00 på vardagar och 16.00 på lördagar. Vad är rimligt att kräva och gå med på vid ett avtal med chefen. Vet ej timlönen heller (deltid/timanställning.55 år m erfarenhet). Känner att jag vill ha högre lön på lördagar framförallt och inte samma som tex en tisdagförmiddag... !!?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utifrån din beskrivning är jag inte riktigt säker på om du ännu inte har blivit anställd av din nya arbetsgivare eller om du är anställd men väntar på att få det skriftliga avtalet. Vad du bör kräva i lön, övertidsersättning mm kommer dock oavsett vilken av dessa varianter som är aktuell vara ungefär densamma.Det finns inte några lagar kring minimilön, övertidsersättning eller OB-tillägg i Sverige. Mycket av detta regleras istället i just kollektivavtal. Även om inte den nya arbetsgivaren i ditt fall inte har kollektivavtal på arbetsplatsen så brukar sägas att de kollektivavtal som finns i branschen gäller som norm. Detta skrivs uttryckligen i en proposition till Medbestämmandelagen (prop 1990/91:162 s 4): "Även på den del av arbetsmarknaden där kollektivavtal saknas utgör kollektivavtalen en norm för vad som ska gälla mellan arbets­givaren och dennes anställda. På så sätt täcker de svenska kollektivavtalen i praktiken hela arbetsmarknaden." Vad som blir avgörande för ditt avtal är vilken bransch du jobbar i. Om du ännu inte har blivit anställd så bör du kräva att få ett avtal som är likt de kollektivavtal som finns i branschen. Om du exempelvis har fått jobb i en butik kan du utgå från Handels kollektivavtal (du hittar flera olika branschers kollektivavtal här: http://www.lonestatistik.se/kollektivavtal.asp). Likaså om du är anställd men bara väntar på att få det skriftliga avtalet. Då kan du kräva att avtalet ska innehålla i princip detsamma som ett kollektivavtal i branschen innehåller. Om du inte är anställd så är det är viktigt att poängtera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att sluta avtal på vissa villkor. Även om kollektivavtalen i branschen utgör norm så får arbetsgivaren avtala fritt. Även om det är mycket mer bekvämt att jobba en tisdagsförmiddag än en lördag så finns det inga skyldigheter för arbetsgivaren att ta hänsyn till detta. RekommendationJag föreslår att du tar en titt i ett av de kollektivavtalen som gäller den bransch du arbetar i. Du kan även kolla upp marknadsmässiga löner på olika fackförbunds hemsidor (t ex http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-lon/marknadsloner). Detta ger dig en god förhandlingsgrund. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att gå med på vissa villkor i anställningsavtalet. Om du redan har ingått ett avtal (utan att ha förhandlat om detaljerna) men väntar på att få det skriftligt bör du dock kunna kräva att ett kollektivavtal i branschen ska utgöra grunden.Med vänliga hälsningar,