Kan jag ta kompensationsledigt under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej! Jag sa för ett par veckor sedan upp mig. Har en månads uppsägningstid. Min fråga är om jag har rätt att få gå tidigare om jag har övertid att ta ut, i mitt fall ca 80h. Får jag då välja att ta ut min övertid och sluta tidigare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetad övertid kan ersättas antingen genom övertidsersättning eller genom att arbetstagaren får ta ut kompensationsledighet (komptid). Som jag tolkar din fråga så undrar du om du får använda din sparade komptid för att kunna vara ledig under resterande delen av din uppsägningstid, och på så sätt ”gå tidigare” från jobbet.

Till att börja med så vill jag påpeka att regler kring övertid till stor del många gånger regleras i kollektivavtal, så för att veta säkert vad som gäller kan det vara bra att titta i gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

Generellt så gäller att arbetsgivaren har en stark arbetsledningsrätt (s.k. arbetsgivarprerogativet) - som gäller som en allmän rättsgrundsats även utan stöd i kollektivavtal, vilket betyder att arbetsgivaren får leda och fördela arbetet utefter vad som passar. Detta betyder att arbetsgivaren har en möjlighet att neka ledighet, särskilt om ledigheten begärs inom kort varsel eftersom det kan vara svårt för arbetsgivaren att hitta en ersättare. Det kan vara så att det är praktiskt omöjligt att ge kompledigt under den tid du begär. Arbetsgivaren kan därmed ha en rätt att neka dig ledighet om arbetsgivaren anser att det inte passar. Isåfall ska du få ut din inarbetade komptid i övertidsersättning istället, arbetsgivaren kan inte neka din rätt att få ut övertidsersättningen.

Svaret på din fråga blir därmed att det är upp till dig och din arbetsgivare att försöka komma överens i frågan, men arbetsgivaren har rätt att neka ledigheten om det inte passar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (69)
2021-01-15 Har du rätt till att få ersättning för att du arbetar övertid?
2020-10-20 OB-ersättning
2020-10-13 Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?
2020-09-29 Kan min chef beordra övertid till mig som timanställd?

Alla besvarade frågor (88478)