Lagstadgad rätt till övertidsersättning mm

FRÅGA
Hej , väntar på att få ett avtal med nya arbetsgivaren som enl andra där inte har kollektivavtal och vägrar ge ngn form av övertidsersättnibg eller ob-tillägg. Arbetstiden är ibland till 19.00 på vardagar och 16.00 på lördagar. Vad är rimligt att kräva och gå med på vid ett avtal med chefen. Vet ej timlönen heller (deltid/timanställning.55 år m erfarenhet). Känner att jag vill ha högre lön på lördagar framförallt och inte samma som tex en tisdagförmiddag... !!?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utifrån din beskrivning är jag inte riktigt säker på om du ännu inte har blivit anställd av din nya arbetsgivare eller om du är anställd men väntar på att få det skriftliga avtalet. Vad du bör kräva i lön, övertidsersättning mm kommer dock oavsett vilken av dessa varianter som är aktuell vara ungefär densamma.

Det finns inte några lagar kring minimilön, övertidsersättning eller OB-tillägg i Sverige. Mycket av detta regleras istället i just kollektivavtal. Även om inte den nya arbetsgivaren i ditt fall inte har kollektivavtal på arbetsplatsen så brukar sägas att de kollektivavtal som finns i branschen gäller som norm. Detta skrivs uttryckligen i en proposition till Medbestämmandelagen (prop 1990/91:162 s 4): "Även på den del av arbetsmarknaden där kollektivavtal saknas utgör kollektivavtalen en norm för vad som ska gälla mellan arbets­givaren och dennes anställda. På så sätt täcker de svenska kollektivavtalen i praktiken hela arbetsmarknaden."

Vad som blir avgörande för ditt avtal är vilken bransch du jobbar i. Om du ännu inte har blivit anställd så bör du kräva att få ett avtal som är likt de kollektivavtal som finns i branschen. Om du exempelvis har fått jobb i en butik kan du utgå från Handels kollektivavtal (du hittar flera olika branschers kollektivavtal här: http://www.lonestatistik.se/kollektivavtal.asp). Likaså om du är anställd men bara väntar på att få det skriftliga avtalet. Då kan du kräva att avtalet ska innehålla i princip detsamma som ett kollektivavtal i branschen innehåller.

Om du inte är anställd så är det är viktigt att poängtera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att sluta avtal på vissa villkor. Även om kollektivavtalen i branschen utgör norm så får arbetsgivaren avtala fritt. Även om det är mycket mer bekvämt att jobba en tisdagsförmiddag än en lördag så finns det inga skyldigheter för arbetsgivaren att ta hänsyn till detta.

Rekommendation

Jag föreslår att du tar en titt i ett av de kollektivavtalen som gäller den bransch du arbetar i. Du kan även kolla upp marknadsmässiga löner på olika fackförbunds hemsidor (t ex http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-lon/marknadsloner). Detta ger dig en god förhandlingsgrund.

Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att gå med på vissa villkor i anställningsavtalet. Om du redan har ingått ett avtal (utan att ha förhandlat om detaljerna) men väntar på att få det skriftligt bör du dock kunna kräva att ett kollektivavtal i branschen ska utgöra grunden.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (69)
2021-01-15 Har du rätt till att få ersättning för att du arbetar övertid?
2020-10-20 OB-ersättning
2020-10-13 Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?
2020-09-29 Kan min chef beordra övertid till mig som timanställd?

Alla besvarade frågor (88295)