Min pappa jobbar övertid men får inte betalt för den tiden. Facket hjälper honom inte.

FRÅGA
Hej, min pappa är en trogen arbetare. tyvär är hans chef lömsk och straffar honom när han kontaktar facket , som ändå inte hjälper honom, tyvär!Idag pratade vi om tider och han har arbetat 30min över sin tid varje dag i flera år(då har jag redan dragit bort 30min rast, men det blir ändå 81/2h/dag. Detta är ingenting han har tänkt på innan, bara jobbat på. Han kan inte bara säga detta till chefen och facket gör ingenting och dessutom åker han på ännu mer jobb av chefen! Han är 55år,jobbar heltid. Han får ingen övertid heller ex på morgon/ kvällsmöten.Vad gör vi?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur mycket övertid är acceptabelt?

Det framgår inte av din fråga om din pappas arbetsplats har kollektivavtal, så jag kommer att besvara frågan utifrån Arbetstidslagen. Genom kollektivavtal går det att avvika från vissa bestämmelser i Arbetstidslagen, se Arbetstidslagen 3 § (här). Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan, Arbetstidslagen 5 § (här).

Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning, Arbetstidslagen 6 § (här). Definitionen av övertid finns i 7 § Arbetstidslagen (här). När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår, Arbetstidslagen 8 § (här).

Vad din pappa kan göra

Jag utgår från att din pappa är med i facket. Du skriver att din pappa har kontaktat facket men att de inte hjälper honom. Om han har kontaktat fackklubben på arbetsplatsen utan resultat rekommenderar jag att han kontaktar facket centralt.

En annan möjlighet är att ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. På en arbetsplats där det är minst fem arbetstagare, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Syftet med Arbetsmiljölagen är att främja en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Det inkluderar även den psykosociala arbetsmiljön.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (42)
2019-04-15 Har man rätt till lön när man utför arbetsuppgifter efter sitt schemalagda arbetspass?
2019-03-04 Rätt till övertidsersättning utan kollektivavtal?
2018-12-16 Får chefen sänka vår lön genom att minska ob-ersättningen efter förhandling med facket? När måste chefen senast meddela arbetstagarna om lönesänkningen?
2018-11-27 Mertid och övertid för deltidsanställd

Alla besvarade frågor (68021)