Kan arbetsgivare beordra arbetstagare att jobba 6 dagar i veckan?

2019-06-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |ArbetsrättHej!Om man ha minustimmar pga av att verksamheten valt att ha stängt på klämdagar.Kan man då bli tvingad att någon vecka att jobba 6 dagar ( ej 2 dagars sammanhängande ledighet).Vad säger lagen?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, dvs. en rätt att organisera hur arbetet ska utföras. Däremot har man som arbetstagare vissa grundläggande rättigheter som arbetsgivaren inte får åsidosätta. Enligt 14 § 1 st. arbetstidslagen ska en arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Avvikelser från denna regel får emellertid göras om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren enligt 14 § 3 st arbetstidslagen. Detta förutsätter även att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.Sammanfattningsvis kan du alltså inte bli tvingad att jobba 6 dagar under en vecka om det inte föranletts av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är en arbetsgivare alltid skyldig att betala ut övertidsersättning?

2019-04-23 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hallå! Jobbar på en snabbmatsrestaurang och står schemalagd på 35h/vecka. Jobbar oftast natt och enligt schemat slutar vi 1 timme efter vi har stängt. Det är ofta man blir kvar längre då man ej hinner med allt göra rent allt osv på den tiden. Har nu upptäckt att min arbetsgivare tagit bort tid från vad jag har stämplat.Får dem göra så?Schemalagd 18-03, Jobbade 17.55-04.42 och har ändrats till 17.55-04.05.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din chef måste betala ut lön för hela den tid du arbetar utanför ditt schemalagda arbetspass.När det gäller löner och kompensation för övertid saknas det lag i Sverige. Sådana här frågor regleras istället genom kollektivavtal. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren i stort sett bestämma vad denne vill. Om din arbetsplats har kollektivavtal brukar ersättningen för obekväm arbetstid och övertid stå i avtalet. Saknar arbetsplatsen kollektivavtal måste den anställde som huvudregel själv förhandla om ersättningen med arbetsgivaren. Vad du kan göra nu Det går alltså inte att ge något konkret svar på frågan om din chef är skyldig att betala ut lön för hela övertiden, då detta beror på eventuella kollektivavtal på arbetsplatsen. Jag skulle rekommendera att du kollar upp om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. Om ni har kollektivavtal har du rätt att få ersättning för den tid du måste jobba utöver det schemalagda passet. Oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller ej skulle jag rekommendera att du inledningsvis pratar med din chef och berättar att du upplever det som oacceptabelt att inte få betalt för hela övertiden samt att denne ändrar i din stämpling. Vidare rekommenderar jag att du kontaktar det fackförbund du tillhör. Ditt fackförbund kan nämligen hjälpa dig avseende eventuell förhandling med din arbetsgivare.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Rätt till övertidsersättning utan kollektivavtal?

2019-03-04 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Är fast anställd hos företag som saknar kollektivavtal och hängavtal. Jag är inte facklig medlem. Har jag rätt till dubbel/extra betalt när jag jobbar övertid?
|Hej och tack för din fråga!När det kommer till övertidsersättning finns det inte något direkt bestämt i lag, utan det avgörs av eventuella avtal. En utgångspunkt är att den avtalade lönen som du får är ersättning för allt som du gör på arbetet. För att få extra ersättning för övertidsarbete krävs normalt stöd i ditt personliga anställningsavtal eller kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.Om inget är bestämt i ditt anställningsavtal, och det inte heller finns något kollektivavtal, brukar Arbetsdomstolen utgå från närmast tillämpliga kollektivavtal i tvister om övertidsersättning. Arbetsdomstolen ger vägledning inom arbetsrätten och närmast tillämpliga kollektivavtal är det kollektivavtal som ligger närmast till hands att använda på arbetsplatsen för din arbetsgivare. Mitt råd är att dubbelkolla ditt personliga avtal och om det inte regleras där, se efter med din arbetsgivare om ni kan lägga till något om övertidsersättning. Bra att veta kan vara att det finns några få regler om övertid (maxtid per månad/år med mera) i 7 – 9 § arbetstidslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mertid och övertid för deltidsanställd

2018-11-27 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har ett kontrakt på 5h/veckan men under julen vill gärna chefen att jag täcker upp luckor som finns i schemat, trots att jag redan har mina timmar schemalagda för december. Jag är väl inte skyldig att ta dessa luckor? Och kan chefen säga upp mig för jag inte vill jobba utöver mitt kontrakt, att jag är "inflexibel"?
|Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!Jag antar att du är deltidsanställd, eftersom du jobbar 5h/vecka. De som är deltidsanställda arbetar efter de timmar som har angetts i kontraktet. Som deltidsanställd har du rätt att tacka nej till fler timmar än vad du är anställd på, utan att behöva ange skäl. Du kan dock tacka ja och dessa timmar räknas då som mertid (jfr 10 § arbetstidslagen). Att en deltidsanställd tackar nej till mertid är inte ett giltigt skäl till uppsägning. En arbetsgivare har dock alltid rätt att under vissa förutsättningar beordra en anställd att jobba fler timmar. Sådan övertid kan beordras av arbetsgivaren i vissa särskilda fall och om du skulle vägra att jobba denna övertid skulle detta kunna betraktas som arbetsvägran. En sådan möjlighet att beordra övertid måste då antingen framgå av anställningsavtalet eller regleras av kollektivavtalet. Du måste därför kontrollera om det finns några regler om "mertid och övertid" i ditt anställningsavtal och i kollektivavtal (om sådan finns). Du måste alltså ta reda på: om arbetsgivaren skulle ha rätt att beordra dig att jobba fler timmar i vissa undantagsfall, samt vilka skäl som krävs för att arbetsgivaren ska kunna beordra en anställd att ta övertid. Om det skulle vara så att inget tyder på att övertidsarbete förväntas av dig enligt anställningsavtalet/kollektivavtalet, är du inte skyldig att arbeta mer än de timmar som anges i ditt anställningsavtal. Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt om arbetsgivare inte ger dubbel lön på röd dag?

2019-06-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har nyss börjat sommarjobba, och enligt mitt avtal får jag inte dubbelt på röda dagar (jobbar inom cafe) jag får bara 23kr+, är detta lagligt? Ska det inte vara så att man får dubbelt på röda dagar? Tacksam om nån svarar då jag vill veta
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Avseende dubbel timlön på röda dagar är det inget som är reglerat i lagen, därför är det inte olagligt att en arbetsgivare inte erbjuder sina anställda dubbelt betalt på röda dagar. Det som gäller är alltså anställningsavtal och kollektivavtal. Du nämner att inget nämns i ditt anställningsavtal, men vet du om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte? För om cafét har kollektivavtal ska du enligt den ha dubbelt på röda dagar.Mitt råd är därför att kolla om din arbetsplats ens har kollektivavtal.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Önskar dig en fin midsommar!Med vänlig hälsning,

Har man rätt till lön när man utför arbetsuppgifter efter sitt schemalagda arbetspass?

2019-04-15 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående lön och arbetstid.Jag jobbar på en bensinstation med timlön. Stationen stänger klockan 24 och det är också den tiden som står i mitt schema som slutet på min arbetstid om jag stänger. Dock lämnar arbetarna sällan stationen klockan 24 då det finns vissa saker som måste göras efter att vi har låst. Dessutom händer det ibland att vi har så mycket kunder under dagen att vi inte hinner utföra alla arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid (saker som att städa och förbereda inför nästa dag). Dessa saker måste då göras efter att stationen stängt. Ofta stannar man kvar kanske 20-60 minuter efter att stationen har stängt. Denna tid får vi aldrig betalt för och stationsägaren har specifikt sagt att vi aldrig kommer få betalt för arbetad tid efter klockan 24. Är detta lagligt? I längden blir det ganska många timmar som arbetas obetalda och måste inte arbetsgivaren betala för allt utfört arbete?
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har rätt att kräva att du utför stängningsrutiner efter ditt schemalagda pass, samt om det okej att du inte får betalt för den tid du arbetar utanför det schemalagda passet.När det gäller löner och kompensation för övertid saknas det lag i Sverige. Sådana här frågor regleras istället genom kollektivavtal. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren i stort sett bestämma vad denne vill. Om din arbetsplats har kollektivavtal brukar ersättningen för obekväm arbetstid och övertid stå i avtalet. Saknar arbetsplatsen kollektivavtal måste den anställde som huvudregel själv förhandla om ersättningen med arbetsgivaren. Vad du kan göra nu Jag skulle rekommendera att du kollar upp om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. Om ni har kollektivavtal har du rätt att få ersättning för den tid du måste jobba utöver det schemalagda passet. Oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller ej skulle jag rekommendera att du kontaktar det fackförbund du som mackbiträde tillhör, handels alternativt transport. Ditt fackförbund kan nämligen hjälpa dig avseende eventuell förhandling med din arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Får chefen sänka vår lön genom att minska ob-ersättningen efter förhandling med facket? När måste chefen senast meddela arbetstagarna om lönesänkningen?

2018-12-16 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, är det okej för lagerchefen att berätta för sina arbetare att om mindre än tre veckor så kommer eran lön minska för vi ändrar avtalet med handels och sänker ob från 70% till 40% från kl 20-23? Vi har inte blivit informerade om detta innan, och är det verkligen okej att bara sänka så när större delen av vår lön går på ob?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör lönesänkningar i form av ändrade Ob-förmåner kikar vi närmare på medbestämmandelagen (MBL). Vi kikar också i någon mån på anställningsskyddslagen (LAS).Arbetsgivaren och facket kan komma överens om lönesänkningarHuvudregeln är att arbetsgivaren inte ensam, men tillsammans med facket kan komma överens om lönesänkningar för arbetstagarna på arbetsplatsen.Arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med facket inför viktigare förändringar såsom lönesänkningar (11 § första stycket MBL).Ändringar i löner kan göras i kollektivavtal (23 § MBL).Facket har behörighet att företräda sina medlemmar, som dessutom binds omedelbart av de förändringar arbetsgivaren och facket kommer överens om. Ändringarna får också vara negativa för arbetstagarna, som i det här fallet när Ob-ersättningen sänks från 70 % till 40 % kl. 20-23 (26 § första stycket MBL).Vi har inga minimilöner i Sverige varför det inte spelar någon roll att större delen av er lön beror på Ob-ersättningen. Eftersom arbetsgivaren har kommit överens om ändringen med facket är allting i sin ordning.Finns ingen informationsskyldighet för arbetsgivaren alls i detta fallFaktum är att arbetsgivaren överhuvudtaget inte behöver informera arbetstagarna om förändringar på arbetsplatsen, även om det givetvis är en fördel för allas trevnad. Det är nämligen fullt tillräckligt att arbetsgivaren håller facket informerade om verksamheten (19 § MBL).Arbetsgivaren har visserligen en informationsskyldighet i den mån han eller hon ensidigt fattar ett beslut eller kommer överens om arbetstagaren om en ändring i anställningsvillkoren, men detta gäller alltså inte när arbetsgivaren fattar ett beslut tillsammans med facket i ett kollektivavtal (6e § LAS).Det är därför fullt tillräckligt att ni fått information om att ändringen kommer att träda i kraft tre veckor i förväg.SammanfattningArbetsgivaren har rätt att komma överens om lönesänkningar tillsammans med facket i ett kollektivavtal.Arbetsgivaren har ingen informationsskyldighet gentemot arbetstagarna, och det är därför fullt tillräckligt att ni fått reda på ändringen tre veckor innan dess ikraftträdande.Jag hoppas att det bringade klarhet i situationen, även om det inte var svaret du ville höra.Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Avtala bort övertidskompensation genom ett kollektivavtal?

2018-11-26 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Ett företag med kollektivavtal där personalen ska jobba övertid men arbetsgivaren kan inte betala ob.personalen går med på att jobba med vanligt lön. Är detta giltigt?
Azalea Safaei |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!MedbestämmandelagenDen lag som reglerar kollektivavtal är medbestämmandelagen (MBL), men den är till stora delar semidispositiv (4§ MBL). Det innebär att man genom ett kollektivavtal kan komma överens om något annat. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som främst reglerar löner men även anställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare (23§ MBL). Lagens målsättning är att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning. Lagen öppnar därmed upp för möjligheter till att kunna påverka en arbetsplats med ett kollektivt inflytande. Detta arbete bedrivs oftast av fackförbund, fackföreningar och klubbar på arbetsplatsen. Det finns alltså bestämmelser kring annat än just kollektivavtalet. Detta sluts mellan mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och enskild arbetsgivare. Kravet på skriftlighet medför att muntliga överenskommelser inte kan omfattas av kollektivavtalet. De har istället allmän avtalsrättslig verkan. Det går dock att hänvisa till bilagor eller andra dokument i ett kollektivavtal då även dessa är skriftliga.Så länge kollektivavtalet är förenligt med dess formkrav, finns det ingenting som hindrar att villkoren kring övertidskompensationen regleras i avtalet. Formkraven för ett kollektivavtal regleras som sagt i 23§ MBL, och är ingenting jag kommer gå närmare inpå då det inte är något frågan kräver. Däremot kan det vara bra för egen del att fundera på om kollektivavtalet verkligen är giltigt. Avtala bort övertidskompensation?Just gällande övertid och arbetstid generellt regleras det i en egen lag, arbetstidslagen. Genom kollektivavtal får dock avvikelser göras från lagens bestämmelser om övertidskompensation (3§ och vidare till 7§). Även bestämmelserna kring hur länge man får jobba över kan avtalas bort genom ett kollektivavtal. Ibland kan övertidskompensationen avtalas bort genom ett kollektivavtal för att istället erbjuda en högre normal lön, eller fler semesterdagar. Kort sagt, är svaret på din fråga att - ja, detta är giltigt. Kom ihåg att du alltid kan kontakta ditt fackförbund för frågor kring kollektivavtalet ifall det är dig det gäller. Hoppas du fick ett svar på din fråga!Vänligen,