Permissionslön betalas inte ut

2020-01-15 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Min vän har skrivit ett anställningsavtal på 75% men blir bara schemalagd mindre än 50%. Chefen har sparkat alla som sagt något om detta. Vad kan hon göra? Enligt mig har hon rätt till garantilön för de timmar hon inte blir schemalagd. Men hon är rädd att förlora jobbet om hon säger något.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Situationen du beskriver är att en anställd inte schemaläggs för den tiden som de har ställt till arbetsgivarens förfogande. Tiden kan inte betraktas som fritid eftersom anställningsavtalet gör att chefen kan kräva arbete av din vän, samt att detta hindrar din vän från att ta annat arbete. Permitterade arbeterare ska få lön för all den tid som de har ställt till arbetsgivrens förfogande, dvs. det som står i kontraktet (21 § LAS). Din vän har rätt att få lönen retroaktivt utbetalad, samt skadestånd (38 § LAS)Kort sagt har du rätt om lönen. Rättsfrågan är uppenbar, svårigheten är snarare hur ni ska klara av att föra en process mot denna arbetsgivare. Det är mycket svårt att driva en process om man riskerar att blir av med jobbet pga. den. Denna chef tillgriper repressalier som inte de anställda klarar att stå emot. Min rekommendation är att din vän först ser till att gå med i den fackförening som arbetsplatsen har kollektivavtal med, eller om ett kollektivavtal saknas, den dominerande fackföreningen för din väns bransch. Sedan ska hon dokumentera allt hon kan: vilka som sparkats, hur länge de har arbetat där, hennes anställningsavtal, hur många timmar som fallit mellan stolarna på sättet du beskriver, lönernas utbetalning, etc.När fackets krav på tid som medlem för rättslig hjälp är över, ska hon kontakta facket om att väcka talan mot arbetsgivaren. Dokumentationen kan lämnas över till den som företräder henne gentemot arbetsgivaren.Därefter företräder facket din vän och hjälper henne ta ut sin rätt.Jag hoppas ni har fått den hjälp ni sökerMed vänlig hälsning,

Hur mycket ska betalas ut i semesterersättning och Ob-ersättning?

2019-12-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad har man för semester ersättning och Ob ersättning för ungdomar mellan. 15-19 år? Tex om ungdomen är timanställd och får en lön på 88kr/h. Hur mycket ska man betala i ersättning? Hälsningar Sami
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om semesterersättning Semesterförmåner regleras i semesterlagen. Alla arbetstagare har rätt till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning enligt 1 § semesterlagen. Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens förmån när det gäller rätt till semesterersättning vilket framgår av 2 § semesterlagen. Detta innebär att det inte går att ingå avtal som skulle inskränka på en arbetstagares rättigheter enligt semesterlagen. Semesterersättning ska motsvara minst 12 % av lönen. Utbetalning av semesterersättning kan ske varje månad i samband lönen och ska då redovisas tydligt i lönespecifikationen.Allmänt om Ob-ersättningNär en arbetstagare arbetar obekväma tider kan den få extra betalt för detta vilket kallas Ob-ersättning. Att få ersättning för Ob är ingen lagreglerad rättighet och inget som en arbetsgivare måste betala ut enligt lag. Ob-ersättning regleras ofta i kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Ersättningens storlek och när den ska utgå styrs av kollektivavtalen mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Om en arbetsgivare inte är bundet av något kollektivavtal kan arbetstagaren och arbetsgivaren förhandla om när och hur mycket som ska betalas ut i Ob-ersättning. Eftersom Ob-ersättning beror på kollektivavtal har olika branscher olika nivåer av Ob-ersättning. Som exempel på detta gäller enligt detaljhandelsavtalet för Handelsanställdas förbund 100 % Ob-ersättning för helger och enligt Gröna Riksavtalet som gäller för Hotell- och restaurangfacket är ordinarie Ob-ersättning 22,84 kr.Svar på din fråga För en ungdom med en timlön på 88 kr ska minst 10,56 kr (12 % av 88 kr) utges som semesterersättning. Som tidigare nämnt styrs Ob-ersättningen av avtalet i fråga. Om du är bunden av kollektivavtal regleras det i avtalet hur mycket Ob-ersättning som ska betalas ut. Annars är det upp till dig att med arbetstagaren komma överens om hur mycket Ob-ersättning som ska betalas.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad gör jag om jag jobbar mer än jag får betalt för?

2019-11-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej ! Vi har upptäckt att vi jobbar 173 tim/mån men har betalt för endast 171,5 timmar är de okej att göra så som företag ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Givetvis är utgångspunkten att du ska ha betalt för den tid du arbetar. Däremot finns det i vissa kollektivavtal en balansräkning innebärande att man vissa månader arbetar några timmar mer och andra månader några timmar mindre. Under hur många månader det ska balanseras framkommer av kollektivavtalet.Min rekommendation är att du i första hand kontaktar din arbetsgivare för att diskutera det du kommit fram till. Om du inte når framgång är min rekommendation att du kontaktar din fackförening om du är medlem. Facket kan hjälpa dig att räkna på ditt schema och hjälpa dig vidare i kontakt med arbetsgivaren.Vänligen,

När har en timanställd rätt till OB?

2019-07-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |När får en timanställd OB
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Att man som arbetstagare ska få ersättning för OB (obekväma arbetstider) är ingen rättighet enligt lag och alltså inget som en arbetsgivare måste betala ut. Ersättning för OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan en arbetsgivare och fackförbund. Ersättningens storlek och vid vilka arbetstider det ska utgå styrs då av vad man har avtalat om i kollektivavtalen. Om en arbetsgivare inte är bunden av något kollektivavtal behöver de alltså inte betala ut någon ersättning för OB. Det är i så fall upp till den anställde själv att förhandla med arbetsgivaren om detta.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Reglering av arbetstid och ob-ersättning för arbetsplatser utan kollektivavtal

2019-12-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Är anställd på en arbetsplats som saknar kollektivavtal. Vi jobbar mycket helger och röda dagar, vi får ingen OB-ersättning för detta. I år har jag fått jobba hela påsken, midsommar, och alla jul och nyårsdagar. Vi får heller ingen OB-ersättning. I anställningsavtal står inget mer än att tjänsten är på 100 %. Som jag förstått det när jag läst på nätet, är att det jag kan inte ställa några krav varken vad det gäller ledighet på röda dagar och helger, eller när det gäller OB. Så om min arbetsgivare t ex vill att jag jobbar alla röda dagar och utan ersättning så kan denne det?Undrar även över en annan sak. Vi har normalt 8 timmars arbetsdag förlagd tilll 7-16.30. När man jobbar lördag (vilket i dagsläget jag gör varannan vecka) så måste man även jobba ca 10-20 minuter på kvällen runt 21-tiden. En specifik arbetsuppgift som inte kan förläggas på annan tid. Tar över en timme att åka kollektivt till jobbet, känns inte roligt att behöva lägga ner tid på resa, samt att man blir "låst" , för att jobba ca en kvart.Finns det några krav man kan ställa här? Kan man neka denna arbetstid, eller kräva mer betalt, eller kan arbetsgivaren förlägga arbetstiden så utan vidare?Tack på förhand
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om reglering av arbetstid samt ersättning för arbete på obekväm arbetstid på arbetsplatser som saknar kollektivavtal.Regler kring arbetstid regleras i arbetstidslagen. Där regleras bland annat hur många arbetstimmar en arbetsgivare får avtala om att en arbetstagare ska arbeta per vecka. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till max 40 timmar per vecka ( 5 § arbetstidslagen). Regler kring hur denna arbetstid ska förläggas, det vill säga under vilka tider arbetstagaren ska arbeta, regleras i kollektivavtal för de arbetsplatser som är bundna till sådana avtal. Är arbetsplatsen inte bunden av kollektivavtal kan arbetstidens förläggning skrivas in i ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om det däremot inte finns skrivet något om detta i anställningsavtalet kan arbetsgivaren välja att förlägga arbetstiden som denne vill så länge arbetstagaren meddelas om sin arbetstid minst 14 dagar i förväg. Varje arbetstagare har dock rätt till att ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar, så kallad dygnsvila (13 § arbetstidslagen).Precis som du skriver finns det inga regler rörande kvällsarbete samt arbete under röda dagar eller kring ersättning för sådant arbete, så kallad OB - ersättning (ersättning för obekväm arbetstid) som gäller för de arbetsplatser där arbetsgivaren inte är ansluten till något kollektivavtal. Det enda sättet att reglera detta på sådana arbetsplatser är därför att komma överens med arbetsgivaren om detta och skriva in det i anställningsavtalet som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Bestämmelser kring hur kort en arbetsdag får vara finns endast reglerat i kollektivavtal. Eftersom din arbetsplats inte är ansluten till något kollektivavtal har din arbetsgivare därmed rätt att förlägga din arbetstid såsom du beskriver. Det du kan göra i den situation som du befinner dig i är att förklara din situation och ditt problem för din arbetsgivare för att se om ni kan komma överens om någon lösning. Du är även välkommen att kontakta Lawline igen för ytterligare hjälp.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare genomför utbildningar på fritiden utan betalning?

2019-11-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej dotter arbetar per timme på coop med schemalagda tider, nu är hon tvungen att göra en utbildning på nätet, men får inte göra den hemma, utan måste göra det på sin fritid, följaktligen på sin arbetsplats utöver den schemalagda tiden samt utan betalning för det.. vad gäller .. kan arbetsgivaren kräva det..
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare har inte rätt att bestämma vad en arbetstagare ska göra på dennes fritid. All tid som inte är schemalagd jobbtid räknas som fritid. Om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska delta i sådana utbildningar som krävs för arbetet ska kursen genomföras på ordinarie arbetstid alternativt genomföras på arbetstagarens fritid men då ska den tid som gått åt rapporteras in till arbetsgivaren som då måste betala ut övertidsersättning för denna. Arbetsgivaren har alltså inte rätt att kräva att en arbetstagare genomför utbildningar på fritiden utan betalning. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Tvingad att arbeta övertid, vad gäller?

2019-11-20 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag är anställd heltid på en skola. Mitt schema innehåller lektioner och planeringstid.Vår rektor har nu krävt av mig att arbeta mer än 100%, och hon säger att jag har "luft" i mitt schema så jag kan arbeta mer, utanför mitt schema.Jag anser att det då blir övertid, men hon nekar till det. Hon har ålagt mig att jobba tre timmar mer en dag i veckan. Jag arbetar då mer än vad min anställning säger att jag ska göra.Jag undrar om detta är rätt? Kan hon kräva mer timmar av mig än vad jag är anställd att göra? Som lärare arbetar man ofta mer än vad schemat säger. Och nu ska jag alltså arbeta ännu mer.Vad är rätt?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Jag tolkar din fråga enligt följande: Du har ett anställningsavtal som omfattar en avtalad heltid (en sysselsättningsgrad om 100 %) och har nu blivit ombedd att regelbundet arbeta ytterligare tre timmar utöver din ordinarie arbetstid vid ett arbetstillfälle varje vecka. Det korta svaret på din frågaGivet förutsättningarna kan inte din arbetsgivare (rektorn) tvinga dig att kontinuerligt arbeta övertid. Endast under vissa i lag angivna situationer är detta möjligt. Men det krävs då att ett antal förutsättningar är uppfyllda och att justeringen beträffande din arbetstid endast är tillfällig. AllmäntI arbetstidslagen (ATL) hittar man det huvudsakliga regelverket för bland annat övertid och s.k. mertid (vid deltidsanställningar). Men notera att det är möjligt att gör avsteg från flertalet bestämmelser i arbetstidslagen genom en kollektivavtalsreglering (3 § första stycket ATL). Du nämner dock inte att det finns något kollektivavtal som är tillämpligt på din arbetsplats. Lagtexten i ATL blir därför styrande. Och mot bakgrund av vad du vidare uppger i din fråga utgår jag som sagt ifrån att du arbetar heltid varför jag fortsättningsvis inte kommer att beröra mertiden. Enligt 5 § ATL får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. När det föreligger särskilt behov av ökad arbetstid kan arbetsgivaren dock beordra arbetstagaren till s.k. allmän övertid. Det innebär en gräns om högst 48 timmar per arbetstagare under en fyra veckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. Den totala s.k allmänna övertiden får emellertid aldrig överstiga 200 timmar under ett kalenderår (8 § ATL). Åter till din frågaI din fråga skriver du att rektorn som grund för den beordrade övertiden åberopar den "luft" som enligt denne framgår av ditt schema. Hur jag ska tolka detta bereder vissa svårigheter. För samtidigt hävdar du att både undervisning och planering utgör en naturlig del av samma schema. Du skriver vidare att du redan i dagsläget arbetar mer än den avtalade arbetstiden enligt ditt anställningsavtal. Huruvida denna också är beordrad av rektorn eller sker frivilligt är svårt för mig att avgöra. Avseende de ytterligare tre beordrade timmarna i övertid som egentligen är föremål för din faktiska fråga menar jag att du eventuellt kan vara skyldig att utföra dessa. Men det förutsätter givetvis att din arbetsgivare håller sig inom de gränser som anges i 8 § ATL. Notera dock att din rektor måste kunna visa att det föreligger särskilt behov på skolan (se ovan under allmänt i andra stycket, jag har även där markerat texten med fet stil). I lagmotiven till arbetstidslagen anges att övertid i allmänhet ska ses som ett extra ordinärt inslag i arbetet. Det handlar alltså inte om att övertiden ska utgöra en varaktig lösning för arbetsgivaren genom att regelbundet låta denna bli en del av din ordinarie arbetstid. I motiven tas förberedelse- och avslutningsarbeten upp som exempel på när övertid kan bli aktuellt. Det är så bestämmelsen om särskilt behov i 8 § ATL ska tolkas. Min bedömningMed tanke på vad jag har beskrivit ovan blir min slutsats att du endast under vissa specifika perioder kan tänkas bli skyldig att arbeta övertid. Nyckelord: Särskilt behov, vilket rektorn i så fall måste kunna visa ifall denne med stöd av 8 § ATL vill att du ska arbeta övertid. Men här verkar det istället handla om en påtvingad övertid som är tänkt att löpa tillsvidare som en del av ditt ordinarie arbetsschema. Det står således i strid med gällande arbetstidslagstiftning varför detta förmodligen aldrig kommer att kunna ses som ett godtagbart agerande ifrån din arbetsgivare. Hoppas att du har fått ett någorlunda tydligt svar på din fråga. Välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter. Vänligen,

Ingen övertidsersättning - rätt till kompensationsledighet?

2019-07-25 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, jag har ett anställningsavtal på en fast lön på 40 timmar/vecka och har ett tillägg i avtalet som säger "ingen övertidsersättning".Jag har i år redan jobbat runt 800 timmar i övertid och mycket av det utomlands.Kan jag kräva ledighet för övertiden eller finns det något annat jag kan göra?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen och i kollektivavtal (om sådant finns på arbetsplatsen). Enligt 5 § arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 h/vecka. Det finns dock undantag för när arbetstiden behöver förlängas under vissa (kortare) perioder. När övertidsersättning har avtalats bort i anställningsavtalet, kan kompensationsledighet utgå istället för lön. Läs på arbetsmiljöverkets hemsida om övertid (här). Unionen har även bra information (här). Om ni har avtalat bort övertidsersättningen är alternativet att kräva ledighet för redan inarbetad tid. Bortavtalad övertidsersättning kan nämligen inte ge dig längre arbetstid än vad som tillåts i lag och kollektivavtal.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!