Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare genomför utbildningar på fritiden utan betalning?

FRÅGA
Hej dotter arbetar per timme på coop med schemalagda tider, nu är hon tvungen att göra en utbildning på nätet, men får inte göra den hemma, utan måste göra det på sin fritid, följaktligen på sin arbetsplats utöver den schemalagda tiden samt utan betalning för det.. vad gäller .. kan arbetsgivaren kräva det..
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare har inte rätt att bestämma vad en arbetstagare ska göra på dennes fritid. All tid som inte är schemalagd jobbtid räknas som fritid. Om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska delta i sådana utbildningar som krävs för arbetet ska kursen genomföras på ordinarie arbetstid alternativt genomföras på arbetstagarens fritid men då ska den tid som gått åt rapporteras in till arbetsgivaren som då måste betala ut övertidsersättning för denna. Arbetsgivaren har alltså inte rätt att kräva att en arbetstagare genomför utbildningar på fritiden utan betalning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll