Rätt till övertidsersättning?

FRÅGA
Min arbetstid slutar 16.30, efter det ska jag låsa och larma och stänga grindar, jag kan inte göra det i förväg för arbetsplatsen har öppet till 16.30, de andra som slutar 16.00 går bara direkt hem. Har jag rätt till övertidsersättning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du rätt till övertidsersättning?

Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt bestämmelsen om ordinarie arbetstid, vilket är högst 40 timmar per vecka. När det gäller ersättning för övertidsarbete regleras detta inte i lagen utan är en ren avtalsfråga. Detsamma gäller skyldigheten för arbetstagaren att arbeta utöver den ordinarie arbetstiden. Eftersom det är en avtalsfråga kan du kontakta din arbetstagarorganisation för att ta reda på vad som gäller inom din bransch - eller kontakta arbetsgivaren för att se vad som står i anställningsavtalet (7 § första stycket arbetstidslagen).

Arbetsgivarens skyldigheter att tillmötesgå dig som arbetstagare

Det finns bestämmelser i arbetsmiljölagen som ger dig som arbetstagare vissa rättigheter gentemot arbetsgivaren. Bland annat ska du som arbetstagare ges möjlighet att medverka i utformningen av din egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör ditt eget arbete. Därmed har arbetsgivaren en skyldighet att försöka tillmötesgå dig som arbetstagare om du känner dig missnöjd med din arbetssituation.

Beträffande arbetstidsformer finns vissa generella förarbetsuttalanden som betonar att arbetstidsfrågor i vissa situationer kan bedömas som en arbetsmiljöfråga. När det gäller arbetstider regleras dessa i arbetstidslagen. Lagens bestämmelser får helt eller delvis ersättas genom kollektivavtal. Denna allmänna reglering tillåter alltså arbetsmarknadens parter att avtala om arbetstider som i sig kan utgöra en belastning ur hälsosynpunkt (2 kap. 1 § tredje stycket arbetsmiljölagen).

Mitt tips till dig

Börja med att ta kontakt med din arbetsgivare och berätta om att du är missnöjd med dina arbetsvillkor. Angående övertidsersättning gäller vad som står i ditt anställnings- eller kollektivavtal. Försök komma överens om att du antingen ges ersättning för den tid det tar för dig att behöva larma och låsa varje dag - eller att din arbetstid ändras så att du har möjlighet att larma och låsa under din ordinarie arbetstid. Om din arbetsgivare inte vill gå med på detta kontaktar du din arbetstagarorganisation och berättar om din situation. Din arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med din arbetsgivare (10 § första stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet).Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (68)
2020-10-20 OB-ersättning
2020-10-13 Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?
2020-09-29 Kan min chef beordra övertid till mig som timanställd?
2020-08-29 Hur ska övertid och mertid räknas?

Alla besvarade frågor (86454)