Kan min chef schemalägga övertid?

Var i lagen hittar jag att övertid inte får schemaläggas?

Och kan chefen beordra övertid 5 veckor innan övertiden äger rum? (Om inte, var framgår det i lagen?)

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns regler för övertid i Arbetstidslagen (1982:673). Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats gäller antagligen ytterligare regler om övertid (3 §). Allmänt gäller följande:

Övertid får bara användas när särskilda skäl råder. Övertid ska beordras av arbetsgivaren i förväg, huvudregeln är minst 2 veckor innan enligt 12 § arbetstidslagen, eller godkännas i efterhand. Dina ordinarie uppgifter ska rymmas inom din normala arbetstid. Det framgår av 5 § arbetstidslagen att övertid är arbete utöver ordinarie arbetstid. Enligt 5 § arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden som regel uppgå till högst 40 timmar i veckan Enligt 8 § arbetstidslagen får övertid tas ut med visst antal timmar under en viss period när det finns särskilt behov av ökad arbetstid. Från dessa lagrum framgår indirekt att övertiden inte får schemaläggas på samma vis som ordinarie arbetstid. Detta framgår också av uttalanden i lagens förarbeten och domstolens praxis (se till exempel AD 2006 nr 41). Allmän övertid enligt lagen får alltså inte läggas ut som en generellt återkommande del av arbetstiden. Enligt Arbetsdomstolen är det i och för sig möjligt att schemalägga övertid utan att denna blir att betrakta som ordinarie arbetstid (AD 2010 nr 96). För att övertiden ska vara möjlig att schemalägga måste den fortfarande vara tillfällig och en följd av en förtida händelse, så det får alltså inte schemaläggas rutinmässigt.

Sammanfattningsvis:

Du hittar alltså inte en bestämmelse i abetstidslagen där det klart framgår att övertid inte får schemaläggas utan det framgår indirekt av lagen och även av lagens förarbeten och av Arbetsdomstolens praxis. Chefen kan beordra övertid fem veckor innan övertiden sålänge övertiden fortfarande räknas som tillfällig och kan ses som ett ovanligt inslag i ditt arbete. Men glöm inte att det kan gälla andra regler på din arbetsplats om det finns ett kollektivavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-LieRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och OB-ersättning och övertid ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo