FrågaARBETSRÄTTOB-ersättning och övertid 28/12/2019

Hur mycket ska betalas ut i semesterersättning och Ob-ersättning?

Hej,

Jag undrar vad har man för semester ersättning och Ob ersättning för ungdomar mellan. 15-19 år? Tex om ungdomen är timanställd och får en lön på 88kr/h. Hur mycket ska man betala i ersättning?

Hälsningar

Sami

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om semesterersättning

Semesterförmåner regleras i semesterlagen. Alla arbetstagare har rätt till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning enligt 1 § semesterlagen. Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens förmån när det gäller rätt till semesterersättning vilket framgår av 2 § semesterlagen. Detta innebär att det inte går att ingå avtal som skulle inskränka på en arbetstagares rättigheter enligt semesterlagen. Semesterersättning ska motsvara minst 12 % av lönen. Utbetalning av semesterersättning kan ske varje månad i samband lönen och ska då redovisas tydligt i lönespecifikationen.

Allmänt om Ob-ersättning

När en arbetstagare arbetar obekväma tider kan den få extra betalt för detta vilket kallas Ob-ersättning. Att få ersättning för Ob är ingen lagreglerad rättighet och inget som en arbetsgivare måste betala ut enligt lag. Ob-ersättning regleras ofta i kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Ersättningens storlek och när den ska utgå styrs av kollektivavtalen mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Om en arbetsgivare inte är bundet av något kollektivavtal kan arbetstagaren och arbetsgivaren förhandla om när och hur mycket som ska betalas ut i Ob-ersättning.

Eftersom Ob-ersättning beror på kollektivavtal har olika branscher olika nivåer av Ob-ersättning. Som exempel på detta gäller enligt detaljhandelsavtalet för Handelsanställdas förbund 100 % Ob-ersättning för helger och enligt Gröna Riksavtalet som gäller för Hotell- och restaurangfacket är ordinarie Ob-ersättning 22,84 kr.

Svar på din fråga

För en ungdom med en timlön på 88 kr ska minst 10,56 kr (12 % av 88 kr) utges som semesterersättning.

Som tidigare nämnt styrs Ob-ersättningen av avtalet i fråga. Om du är bunden av kollektivavtal regleras det i avtalet hur mycket Ob-ersättning som ska betalas ut. Annars är det upp till dig att med arbetstagaren komma överens om hur mycket Ob-ersättning som ska betalas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin MelazadeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?