Reglering av arbetstid och ob-ersättning för arbetsplatser utan kollektivavtal

FRÅGA
Hej!Är anställd på en arbetsplats som saknar kollektivavtal. Vi jobbar mycket helger och röda dagar, vi får ingen OB-ersättning för detta. I år har jag fått jobba hela påsken, midsommar, och alla jul och nyårsdagar. Vi får heller ingen OB-ersättning. I anställningsavtal står inget mer än att tjänsten är på 100 %. Som jag förstått det när jag läst på nätet, är att det jag kan inte ställa några krav varken vad det gäller ledighet på röda dagar och helger, eller när det gäller OB. Så om min arbetsgivare t ex vill att jag jobbar alla röda dagar och utan ersättning så kan denne det?Undrar även över en annan sak. Vi har normalt 8 timmars arbetsdag förlagd tilll 7-16.30. När man jobbar lördag (vilket i dagsläget jag gör varannan vecka) så måste man även jobba ca 10-20 minuter på kvällen runt 21-tiden. En specifik arbetsuppgift som inte kan förläggas på annan tid. Tar över en timme att åka kollektivt till jobbet, känns inte roligt att behöva lägga ner tid på resa, samt att man blir "låst" , för att jobba ca en kvart.Finns det några krav man kan ställa här? Kan man neka denna arbetstid, eller kräva mer betalt, eller kan arbetsgivaren förlägga arbetstiden så utan vidare?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om reglering av arbetstid samt ersättning för arbete på obekväm arbetstid på arbetsplatser som saknar kollektivavtal.

Regler kring arbetstid regleras i arbetstidslagen. Där regleras bland annat hur många arbetstimmar en arbetsgivare får avtala om att en arbetstagare ska arbeta per vecka. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till max 40 timmar per vecka ( 5 § arbetstidslagen). Regler kring hur denna arbetstid ska förläggas, det vill säga under vilka tider arbetstagaren ska arbeta, regleras i kollektivavtal för de arbetsplatser som är bundna till sådana avtal.

Är arbetsplatsen inte bunden av kollektivavtal kan arbetstidens förläggning skrivas in i ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om det däremot inte finns skrivet något om detta i anställningsavtalet kan arbetsgivaren välja att förlägga arbetstiden som denne vill så länge arbetstagaren meddelas om sin arbetstid minst 14 dagar i förväg. Varje arbetstagare har dock rätt till att ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar, så kallad dygnsvila (13 § arbetstidslagen).

Precis som du skriver finns det inga regler rörande kvällsarbete samt arbete under röda dagar eller kring ersättning för sådant arbete, så kallad OB - ersättning (ersättning för obekväm arbetstid) som gäller för de arbetsplatser där arbetsgivaren inte är ansluten till något kollektivavtal. Det enda sättet att reglera detta på sådana arbetsplatser är därför att komma överens med arbetsgivaren om detta och skriva in det i anställningsavtalet som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Bestämmelser kring hur kort en arbetsdag får vara finns endast reglerat i kollektivavtal. Eftersom din arbetsplats inte är ansluten till något kollektivavtal har din arbetsgivare därmed rätt att förlägga din arbetstid såsom du beskriver. Det du kan göra i den situation som du befinner dig i är att förklara din situation och ditt problem för din arbetsgivare för att se om ni kan komma överens om någon lösning. Du är även välkommen att kontakta Lawline igen för ytterligare hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll