FrågaARBETSRÄTTOB-ersättning och övertid 29/06/2019

Kan arbetsgivare beordra arbetstagare att jobba 6 dagar i veckan?

Arbetsrätt

Hej!

Om man ha minustimmar pga av att verksamheten valt att ha stängt på klämdagar.

Kan man då bli tvingad att någon vecka att jobba 6 dagar ( ej 2 dagars sammanhängande ledighet).

Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, dvs. en rätt att organisera hur arbetet ska utföras. Däremot har man som arbetstagare vissa grundläggande rättigheter som arbetsgivaren inte får åsidosätta. Enligt 14 § 1 st. arbetstidslagen ska en arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Avvikelser från denna regel får emellertid göras om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren enligt 14 § 3 st arbetstidslagen. Detta förutsätter även att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

Sammanfattningsvis kan du alltså inte bli tvingad att jobba 6 dagar under en vecka om det inte föranletts av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam NaderiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?