Får chefen sänka vår lön genom att minska ob-ersättningen efter förhandling med facket? När måste chefen senast meddela arbetstagarna om lönesänkningen?

Hej, är det okej för lagerchefen att berätta för sina arbetare att om mindre än tre veckor så kommer eran lön minska för vi ändrar avtalet med handels och sänker ob från 70% till 40% från kl 20-23?

Vi har inte blivit informerade om detta innan, och är det verkligen okej att bara sänka så när större delen av vår lön går på ob?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör lönesänkningar i form av ändrade Ob-förmåner kikar vi närmare på medbestämmandelagen (MBL). Vi kikar också i någon mån på anställningsskyddslagen (LAS).

Arbetsgivaren och facket kan komma överens om lönesänkningar

Huvudregeln är att arbetsgivaren inte ensam, men tillsammans med facket kan komma överens om lönesänkningar för arbetstagarna på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med facket inför viktigare förändringar såsom lönesänkningar (11 § första stycket MBL).

Ändringar i löner kan göras i kollektivavtal (23 § MBL).

Facket har behörighet att företräda sina medlemmar, som dessutom binds omedelbart av de förändringar arbetsgivaren och facket kommer överens om. Ändringarna får också vara negativa för arbetstagarna, som i det här fallet när Ob-ersättningen sänks från 70 % till 40 % kl. 20-23 (26 § första stycket MBL).

Vi har inga minimilöner i Sverige varför det inte spelar någon roll att större delen av er lön beror på Ob-ersättningen. Eftersom arbetsgivaren har kommit överens om ändringen med facket är allting i sin ordning.

Finns ingen informationsskyldighet för arbetsgivaren alls i detta fall

Faktum är att arbetsgivaren överhuvudtaget inte behöver informera arbetstagarna om förändringar på arbetsplatsen, även om det givetvis är en fördel för allas trevnad.

Det är nämligen fullt tillräckligt att arbetsgivaren håller facket informerade om verksamheten (19 § MBL).

Arbetsgivaren har visserligen en informationsskyldighet i den mån han eller hon ensidigt fattar ett beslut eller kommer överens om arbetstagaren om en ändring i anställningsvillkoren, men detta gäller alltså inte när arbetsgivaren fattar ett beslut tillsammans med facket i ett kollektivavtal (6e § LAS).

Det är därför fullt tillräckligt att ni fått information om att ändringen kommer att träda i kraft tre veckor i förväg.

Sammanfattning

Arbetsgivaren har rätt att komma överens om lönesänkningar tillsammans med facket i ett kollektivavtal.

Arbetsgivaren har ingen informationsskyldighet gentemot arbetstagarna, och det är därför fullt tillräckligt att ni fått reda på ändringen tre veckor innan dess ikraftträdande.

Jag hoppas att det bringade klarhet i situationen, även om det inte var svaret du ville höra.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och OB-ersättning och övertid ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo