Hur får man ersättning vid patientskada?

2018-02-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Mitt dotter har trillat från häst och skadat sin njure. Efter visa kontroll på vårdcentral och akutmottagningen i Malmö blev vi skickade till Lund eftersom hon har bara en njure.På barnkirurgmottagning i Lund skrevs fel medicin ut till mitt barn och hon fick dagen efter stark kramp i magen som visades sen vara njursvikt. Hon blev inlagd på sjukhus 10 dagar. Vi har anmält läkare till IVO och fick också veta från Svensk Läkemedelsförsäkring att medicin har orsakats akut njursvikt, koagel i urinvägarna med avflödeshinder.Kan vi kräva ersättning för sveda och verk, och psykisk och fysiskt lidande?Till vem vi kan skriva och från vem vi kan kräva ersättning?Vår hemförsäkring och ridskolans olyckfallsförsäkring ersätter inte.
Amanda Olsson |HejTack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Då felaktigt läkemedel getts ut har ni rätt till patientskadeersättning om läkemedlet ordinerats, expedierats eller hanterats på ett felaktigt sätt. (6 § 6 p. Patientskadelagen) För att blir säkrare på om er skada verkligen gå att få ersättning för kan ni göra Förutsatt att skadan uppkom efter 1 januari 2015 har ni 10 år på er att anmäla skadan. (23 § Patientskadelagen)Anmälan ska göras till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Ni kan få mycket information och hjälp på deras hemsida.Blanketten hittar ni här.Vill ni har hjälp med att gå igenom blanketten och processen som sedan följer kan ni höra av till vår juristbyrå på bokning@lawline.se.Ni kan även få hjälp och vägledning med er anmälan hos er lokala patientnämnd.Hoppas det löser sig och din dotter mår bättre!Lycka till!

Ersättning för patientskada

2018-02-20 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Har gjort en karpaltunnelsyndrom operation den 15 december i höger handen . Har haft väldiga besvär efter operationen å var hos ortopeden å fick reda på att jag förmodligen har en nervskada i handen . Hur går man vidare med detta ? Vill ju så klart ställa denna läkare som opererade mig den 15 december mot väggen . Har varit sjukskriven nu snart i tre månader å väntar på kallelse i från smärtenheten så dom får hjälpa mig med värktabletter å hur jag ska gå vidare . Ska tillägga att min vänster hand är det också förmodligen nervskada i står i kö till handkirurgen med den . Sover knappt inget å har ständig värk .
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill erhålla ekonomisk ersättning för den skada du fått i behandlingen.Nervskada efter operation är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen.Har nervskadan uppkommit efter/under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget (ex: allmänt sjukhus) omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Till Löf kan du anmäla en patientskada via deras hemsida, den hittar du här.De privatpraktiserande vårdgivarna utan vårdavtal är istället försäkrade hos privata försäkringsbolag och har en skyldighet att upplysa dig om vilket försäkringsbolag det är.Nästa steg för dig är alltså antingen att anmäla din skada till Löf, eller att ringa upp din privata vårdgivare och få information om vilket försäkringsbolag de har.Med vänliga hälsningar,

Kränkande uppgifter i journal

2018-01-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej. Jag lades nyligen in på Psykakuten på egen begäran pga. alkoholrelaterade problem. Har varit ute efter ca 2 veckors behandling.När jag läste min journal för den tiden jag var där, hittade jag ett utlåtande som för mig (och mina handläggare inom kommunen) uppfattas som mycket kränkande. Jag citerar kortfattat: Underläkaren skriver till Distriktsläkaren att jag hade erbjudits "Antabus och/eller Campral" och jag hade tackat nej. Underläkaren gjorde en anmälan till Transportstyrelsen, vilket jag visste skulle ske. Jag kan tillägga att jag varken kör eller har ett fordon, och har aldrig under mina år fått anmärkningar eller dylikt från Polisen. Slutsvar - Konsultationsremiss från Distriktsläkaren (kortfattat):"Tack för denna remiss… osv… Vi får se om han dyker upp här (min vårdklinik) när Transportstyrelsen tar hans körkort. Då brukar motivationen plötsligt infinna sig. Kallas ej tv." Jag och mina handläggare inom kommunen uppfattar det som kränkande.
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skyldighet att föra journal 10 kap. 1 § patientlagen hänvisar vidare till patientdatalagen, där det i lagens tredje kapitel framgår att varje vårdgivare har en skyldighet att föra journal angående all individuell och riktad vård och behandling. Journalhandlingar utgör löpande behandlingar, röntgenplåtar, bandupptagningar etc. Journalhandlingen ska hjälpa vårdgivare att komma ihåg vilken typ av vård som har givits till en patient, och är också till hjälp för nya vårdgivare när en patient t ex har remitterats till ett nytt sjukhus eller en ny avdelning. En journal finns givetvis också till för patienten själv. Kränkande uppgifter i journal En journal ska utformas på ett sådant sätt att den inte utgör en kränkning av patientens integritet. Detta innebär att resonemang som kan upplevas kränkande inte får nedtecknas i en journal, och generellt kan sägas att detaljerade, onödiga och överflödiga resonemang inte ska antecknas av vårdgivaren. Vårdgivaren ska endast anteckna sådant som är objektivt relevant för vården av patienten. I detta fall har din läkare journalantecknat på ett vis som verkar ha en tydlig sarkastisk underton. Det är väldigt oprofessionellt, och jag förstår att du känner dig kränkt av det. Anteckningen är helt överflödig och fyller ingen funktion överhuvudtaget. Det är verkligen ett skolboksexempel på en kränkande, onödig journalanteckning. Vad kan du göra nu? Du kan anmäla läkaren till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det finns dock ingen garanti att dom kommer ta upp ditt mål, men det är alltid bra att anmäla. Du kan också vända dig till din regionala patientnämnd, som medlar i fall som rör alla typer av hälso- och sjukvårdsfrågor (inklusive bemötande- och kommunikationsfrågor). Om du har några fler frågor, tveka inte att kommentera nedan så svarar jag så fort som möjligt. Vänligen,

Läkaravgift

2017-12-13 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hello. Jag jobbar i swenden. Jag var närsynt. Jag vill göra ögonoperation på sjukhuset. Fråga mig om jag behöver betala?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida ögonoperation kostar eller inte. Svaret på din fråga är huruvida ditt problem omfattas av den allmänna sjukförsäkringen eller inte. Detta härstammar i huruvida din "närsynhet" är av allvarligt slag. Exempel på allvarligt slag är att t.ex. patienter med gråstarr kan endast få betala läkaravgiften för operationen på ungefär 300-400 kronor. Däremot är inte din närsynthet av allvarligt slag så kan du få betala kostanden själv. Min rekommendation till dig är att kontakta en klinik eller ett ögonsjukhus och höra med dem huruvida ditt problem omfattas av skyddet eller inte. Jag kan tyvärr således inte svara på huruvida hur mycket du får betala men säkert är att du får betala någonting, som minst för själva läkarbesöket. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Mvh,

Hur får jag till en ändring i journalen?

2018-02-21 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag har tagit del av min journal igår, och upptäcker att där står att jag varit sjukpensionerad i drygt 50 år. Jag blir chockad. Jag har varit sjukpensionerad sen jag var 50 år. Detta skulle innebära att jag aldrig har jobbat, eftersom jag idag är 70 år. Jag har jobbat heltid i 35 år och har 3 utbildningar. Eftersom man blir behandlad efter vem man är, så vill jag att detta ändras så fort som möjligt.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att du ska få till en ändring i din journal behöver du vända dig till den vårdgivaren som gjort noteringen. Eftersom informationen som står är felaktig ska en rättning ske, vårdgivaren får inte neka dig en sådan notering, 3 kapitlet 8 § patientdatalagen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Brott mot tystnadsplikten inom sjukvård.

2018-02-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Brott mot tystnadsplikten (sjukvård) Vems är ansvaret att anmäla? Vart vänder man sig för att göra en sådan anmälan?
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Om någon röjer en uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag ska man anmäla det till åtal av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Att röja en hemlig uppgift kan utgöra brott mot tystnadsplikten (20 kap 3 § brottsbalken) och straffet är böter eller fängelse i högst ett år, man kan även förlora sin läkarlicens. Alla, både patienter och vårdpersonal, kan anmäla till IVO om man misstänker att något gått fel till. Om tystnadsplikt i vårdenReglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården finns till för att skydda patientens personliga integritet och förtroende för vården. Sekretessen regleras i två olika lagar beroende på om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet. Reglerna angående sekretess i offentlig verksamhet finner man i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och angående privat verksamhet finns den i Patientsäkerhetslagen (PSL). Sekretesskyddet ser ungefär likadant ut för alla patienter trots att det är uppdelat på två olika lagar.All personal inom hälso- och sjukvården, i såväl offentlig som privat verksamhet, har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patienters personliga förhållanden, t.ex. sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat sitt samtycke till det.Att sekretess gäller som huvudregel framgår av OSL 25 kap 1 § och PSL 6 kap 12 § respektive. Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16. Hälsningar

Hur kan jag gå vidare med mitt patientskadeärende?

2018-01-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Råkade ut för en hemsk inflammation i operationssår efter ryggortopedi 2006. Blev blodförgiftad och fick smaka på döden i nästan 4 min. Löf fick skadeanmälan o gjorde en snabbutredning och undanhöll en massainför sina rådfrågade läkare. Kom med ett negativt besked om ersättning. Patientskadenämnden fick ärendet, de gick aldrig in i ärendet, utan skrev att de höll med Löf. Så mycket för den prövningen. Det hamnade i tingsrätten 2012, sen till hovrätten och till slut i HD. Domarna i tingsrätten struntade fullkomligt i regler i RB och hjälpte till att fria Löf. Avslag på resning 2 ggr. Har lyckats få fram nya handlingar från bl.a. min egen hjärtläkare, sjukhuset i Miami, Sjukhuset i Mexico, ambulansflyg från SOS. Detta sammantaget total förintar både Löfs, patientskadenämnden och tingsrättens dom. Nu till frågan: det kom till min kännedom att jag kan begära ett förnyat yttrande från patientskadenämnden om jag kan presentera nya handlingar och dokumentation som inte var nämnden tillhanda när de sällade sig till Löf. Ställde begäran om att nämnden skulle få se alla handlingarna, men Löf sade att ärendet är avslutat och de tänker inte medverka för något förnyat yttrande. Vände mig direkt till patientskadenämndens kansli och de nekar att titta på ärendet igen. Kanslichefen sade att det är Löf som bestämmer om jag vill att nämnden tar upp det igen. Hon hänvisade till patientskadenämndens arbetsordning och att det är Löf som bestämmer. Är detta verkligen riktigt? Chanslös?
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med dina frågor!Till att börja med vill jag beklaga det du har råkat ut för. Jag hoppas att du mår bra idag. Du skriver att du har hört att patientskadenämnden kan komma med ett nytt yttrande om det tillkommit nya handlingar eller liknande i ärendet. Du skriver även att nämnden själva säger att det är Löf som bestämmer om de ska yttra sig på nytt. Patientskadenämnden ska inte bara yttra sig på begäran av Löf utan även på begäran av dig. Dock kan de bara yttra sig om ett "aktivt" ärende. Efter att Löf har meddelat sitt beslut har man sex månader på sig att vända sig till Nämnden. Om det tillkommer nya uppgifter, kan man ansöka om att Löf ska göra en ny prövning. Om de anser att de nya uppgifterna skulle kunna leda till ett nytt beslut, kan de välja att pröva frågan på nytt. Min gissning är att det är därför Nämnden har svarat att det är Löf som bestämmer: Om Löf inte tar upp ärendet till ny prövning så finns det ingenting som Nämnden kan göra, eftersom ärendet redan är avgjort och har vunnit laga kraft. Löf kan säkerligen välja att ta upp det till prövning igen om de vill, men de har ingen skyldighet att göra det eftersom frågorna redan har prövats av domstol och domen vunnit laga kraft. Om man är missnöjd med Löf:s beslut så kan man låta tingsrätten pröva det och om man därefter är missnöjd med tingsrättens dom kan man begära att Hovrätten prövar det. Du skriver att du redan har gjort detta och inte fått prövningstillstånd i HD. Därmed verkar du ha uttömt alla möjligheter att få rätt i den här frågan.Om det har tillkommit nya dokument så kan du dock begära resning hos domstolen igen. Även om du fick avslag förut, kan det ju vara så att de tar upp det den här gången. Domstolen kommer alltså att pröva ärendet på nytt om de anser att kriterierna för resning är uppfyllda. Förutom att ansöka om resning på nytt, med de nya bevisen som orsak, finns det tyvärr inte så mycket annat du kan göra. Du har beställt telefonuppföljning till din fråga och jag kommer att ringa dig på måndag den 29/1 klockan 10:15. Vänligen maila mig på edith.grundin@lawline.se om tiden inte passar. Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva ersättning från sjukvården?

2017-11-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej för ett år sedan opererade jag örat för sk pärlcysta. Smaknerven kunde inte räddas. Jag tycker det är ett stort handikapp. Undrar om man kan få någon ersättning för det?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO)Den myndigheten som ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården heter "Inspektionen för vår och omsorg". Om man har ett klagomål eller en händelse som du vill anmäla så är IVO:s rekommendation att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man blev behandlad. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 3 §).Vad gör jag ifall avdelningen eller mottagningen på sjukhuset inte gör något?IVO:s rekommendation är att man i andra hand ska vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad. Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO. (Patientsäkerhetslagen 7 kap. 10 §).VårdskadaVårdgivaren har en skyldighet att informera patienten som drabbats av en vårdskada om vissa saker. (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap. 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I lagen definieras vårdskada som "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården". (Patientsäkerhetslagen 1 kap. 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Bra att vetaOm du har fler frågor rörande sjukvården så skulle du även kunna vända dig till Patientnämnden. De är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh