FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård14/07/2019

Kan jag anmäla en läkare för olämpligt bemötande?

Jag är sjukskriven pga utmattningsdepression och var till en läkare häromdagen för att bl.a. förlänga sjukskrivni gen. Jag försökte berätta hur jag mår och varför jag står i en process gällande omplacering i mitt arbete då stressnivån är för hög på ord. Arbete. Läkaren sa direkt ifrån med höjd röst och sa:" sötebrödsdagarna är över, förstår du!". Hon hotade att ringa fkassan o se till att de inte godkänner min sjukskrivning, att påtala samma till min chef osv. Hon menade att eftersom jag inte hade psykopharmaca insatt så är det inget fel på mig! Och jag kan jobba som vanligt. Jag grät redan när jag började tala och grät så mycket att jag inte ens KUNDE svara på Alla kränkningar. Kräktes när jag kom ut och föll rakt ner i "svarta hålet" jag faktiskt börjat ta mig ur lite innan. Hon påstod att hon känner folk på min arbetsplats, min handläggare på fkassan m.m. jag har aldrig varit med om värre någonsin. Är detta något jag kan anmäla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill inleda med att beklaga att du har varit med om detta bemötande som är under all kritik och dessutom under en period då du redan mår dåligt. Mitt svar kommer utgå från patientsäkerhetslagen (PSL) samt patientlagen (PL).

Utifrån de uppgifter du uppgett i din fråga kan jag inte se att läkarens uttalanden skulle vara brottsliga. Däremot är uttalandena mycket olämpliga och otrevliga. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt (6 kap. 1 § PSL).Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (7 kap. 1 § PSL).

För att framföra klagomål kan du vända dig direkt till mottagningen, läkaren eller läkarens chef för att framföra dina synpunkter och berätta vad du varit med om. Om du tycker att du har blivit felaktigt behandlad kan du också anmäla läkaren till IVO. IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Anmälan får göras av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en närstående till honom eller henne (7 kap. 10 § PSL).Du kan söka stöd hos patientnämnden i den landstingsregion som du hör till. Patientnämnden ska nämligen hjälpa patienter att föra fram klagomål och få svar från aktuell vårdgivare. Patientnämnden ska även hjälpa till att tillhandahålla information eller hjälpa patienten att få information som kan hjälpa patienten att ta tillvara på sina intressen i sjuk- och hälsovården (11 kap. 1 § PL).

Jag råder dig att läsa här på IVO:s hemsida för att få mer information om hur du går tillväga med din anmälan mot läkaren. Jag hoppas du kan hitta en annan läkare omgående som kan vara stöttande och ge dig den hälso- och sjukvård du behöver.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare