Beslut om vård till barn samt sjukvårdspersonals skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa

Hej!

Jag har en fråga gällande vård, eller ja, habilitering i detta fall. Så som jag förstått det är all vård frivillig så länge det inte handlar om ett livshotande tillstånd. Vad jag förstått gällande habilitering och annan vård så ska vårdnadshavare godkänna all vård om barnet själv inte kan tacka ja eller nej till en behandling, och att detta ska vara frivilligt så långt det går att sträcka sig. Stämmer inte detta? I detta fall handlar det om ett barn som är i behov av hjälpmedel från habilitering, men personalen lyssnar inte på förälderns önskan kring hur allt ska planeras. Nu ville vårdnadshavaren ha sommaren "fri" från habilitering för att spendera mer tid med familjen och de kom överens om att ta upp kontakten igen i höst. Men bara några dagar senare kom ett samtal från habiliteringen där vårdnadshavaren blir informerad om att en anmälan om "barn som far illa" ska lämnas in till socialtjänsten för att barnet i fråga inte får den vård det behöver? Min fråga kring detta är om de verkligen får göra så? För i mina öron låter det ganska så onödigt om de har en överenskommelse gällande framtida planering. Och jag undrar även, ska inte vården vara frivillig? Man kan väl ändå inte anmäla någon för att den väljer att avstå nån månad från något som ÄR frivilligt, eller har jag fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger är utgångspunkten att all sjukvård kräver patientens samtycke (se HSL 5 kap 1§). När det gäller vård till barn så ska barnets bästa särskilt beaktas (se HSL 5 kap. 6§ och Patientlagen 1 kap. 8§). Vad som är barnets bästa måste avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Bedömningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och ska, beroende på barnets ålder och mognad, utgå från underlag från vårdnadshavare och det som barnet själv ger uttryck för.

Som du säger så krävs som regel bägge vårdnadshavares samtycke för att ett barn ska få vård (vilket grundar sig på FB 6 kap. 11§ och 6 kap. 13§). Det finns dock numera möjlighet att ge barnet hälso- och sjukvård med endast en vårdnadshavares samtycke om det är till barnets bästa och socialnämnden beslutar det (se FB 6 kap. 13a§). Samtidigt har sjukvårdspersonal enligt lag skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att ett barn far illa (se SoL 14 kap. 1§). Att det bara krävs "misstanke" innebär att det är ett relativt lågt krav. Sjukvårdspersonalen behöver alltså inte ha kunskap om några missförhållanden, utan måste anmäla om de har minsta misstanke om att ett barn kan fara illa. Om sjukvårdspersonalen anser att barnet far illa i utevaro av vården så är de alltså skyldiga att göra en anmälan till socialnämnden.

Med det sagt så betyder en anmälan inte till att socialnämnden kommer ingripa. Socialnämnden måste dock göra en bedömning för varje anmälan som inkommer huruvida de ska gå vidare med en utredning (se SOL 11 kap. 1-1a§§).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,


Anja BartholdssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000