Vad gäller om tandläkaren glömmer röntgenskydd?

FRÅGA
Hej Jag var hos en tandläkare i Nybro de skulle ta röntgen i mina alla tänder de glömde att skydda mig med röntgen skydd de tog flera röntgenbilder utan gummiskydd Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I strålskyddslagen regleras hur verksamhet med bla röntgen ska bedrivas. I 3 kap. 10 § föreskrivs att den som låter bedriva verksamhet med joniserande strålning ska i den utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden vidta åtgärder och försiktighet för att skydda människor mot skada (3 kap. 10 § tredje punkten). Troligtvis har tandläkaren i det här fallet bedömt det som så att strålningen i detta fallet var helt ofarlig för dig och således behövs inte ytterligare skyddsåtgärder vidtas. Strålskyddsmyndigheten sätter upp riktlinjer för hur mycket strålning en person får utsättas för per år, detta värde uppstiger till 20 mSv, en tandröntgen utsätter dig för ungefär 0,01 mSv.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (222)
2020-08-11 Kan man utbilda sig till läkare om man har begått ett brott?
2020-08-10 Vart ska man vända sig om man tror att man har fått en felaktig ADD-diagnos?
2020-07-29 Kan man bli av med läkarlegitimation pga. grovt vapenbrott?
2020-07-28 Bristfällig sjukvård - vad ska man göra?

Alla besvarade frågor (82723)