Kan jag få ersättning i efterhand för felaktigt utförd operation?

Hej!

Jag gjorde en bukplastik 2015. Efter operationen blev jag väldigt dålig - mådde fruktansvärt illa, kräktes upprepade ggr, svimmade, kunde inte behålla någon mat och jag minns att de behöll mig på kliniken i två nätter samt att de gav mig sex påsar blod under första dygnet. Jag minns också hur läkaren skrek på sköterskor och personal och undrade "vem i --- ska stå till svars för det här?!?!". Jag skickades hem men illamåendet höll i sig och likaså kräkningarna. Efter 8 dagar var jag helt förstörd, både fysiskt och psykiskt. Jag åkte in akut till landstinget, fick dropp och medicin som hjälpte mot illamåendet.

Detta är något som jag fortfarande mår psykiskt dåligt över.

Ärret på magen såg bedrövligt ut.

När jag drygt ett halvår efter detta gjorde ett återbesök på kliniken för ärrkorrektion bad jag om min journal. Svaret jag fick var "Vill du verkligen det? Det är bättre att lägga det här bakom sig!"

Ärret blev inte mycket bättre och idag har jag ett vanprydande ärr som dagligen påminner mig om det inträffade.

Min fråga är - kan jag få någon form av ersättning?

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du behövde råka ut för det inträffade.

Reglerna om det här hittar du i patientskadelagen.

Vad kan du göra om du har blivit felbehandlad inom sjukvården?
Har du drabbats av en skada inom sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Kraven som ställs är att det ska finnas övervägande sannolikhet för att skadan har orsakats av den vård, behandling eller liknande som gavs (6 §). Eftersom den mesta sjukvård innebär risker krävs det i praktiken i princip att skadan skulle ha varit möjlig att undvika. Klinikens uttalanden om din journal m.m. tyder på att något med din vård gick fel och att du med andra ord har bra grund för din talan.

Hur går en anmälan om patientskadeersättning till?
Anmälan om ersättning görs hos vårdgivarens försäkringsbolag så det bästa är att du vänder dig till vårdgivaren i första hand för mer information. För de vårdgivare som finansieras av regionerna är det Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) som anmälan görs till. Skulle du sedan inte vara nöjd med försäkringsbolagets beslut kan du kräva ett yttrande i frågan från Patientskadenämnden eller vända dig till allmän domstol.

Preskriptionstiden är 10 år så för att kunna få ersättning enligt patientskadelagen måste du alltså väcka talan inom 10 år räknat från den tidpunkt då skadan orsakades (23 §).

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000