Vad krävs för att bli beviljad CSN igen efter oavslutad kurs?

2018-11-28 i CSN
FRÅGA |Mellan januari och maj 2018 läste jag en juridisk introduktionskurs på distans och halvfart som var på 15 högskolepoäng. Av dem 15 poängen klarade jag av 6 högskolepoäng innan jag gjorde ett avbrott. Avbrottet gjorde jag i början av maj, och jag fick min sista studiestödutbetalning den 25 maj på 718 kronor. Jag glömde att anmäla detta avbrott till CSN, men detta misstag har jag först insett nu i november. När jag gjorde studieavbrottet i maj var jag sjuk, men jag gick varken till läkaren eller har ett intyg på detta. Jag vill nu till våren 2019 läsa ett nytt program på universitetet och jag vill söka både studiestöd och studielån. Jag är medveten om att jag inte har klarat tillräckligt många högskolepoäng för att söka studiemedel denna kommande termin. Planen är läsa poängen som fattas på det nya programmet. Men jag undrar om jag kan söka studiemedel på nytt efter ett år? Vad kommer att hända då jag inte anmält mitt studieavbrott på flera månader och ändå fått en inbetalning den 25 maj på 718 kronor? Kommer CSN att kräva återkrav på pengarna? Och om de gör det, får jag ändå söka studiemedel på nytt? Jag ska studera i 5 år och jag vill veta om det finns en chans att jag får studiemedel någon gång under hela min studieperiod. Jag har begått ett misstag och jag vill veta om det finns en utväg.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer dela upp mitt svar i två delar. Först går jag igenom vad som gäller med återkravet och därefter vad som gäller för studieresultaten.ÅterkravetOm det visar sig att du fått för mycket pengar utbetalda i maj, kommer du få ett återkrav för studiemedlet som du mottog efter ditt studieavbrott i början av maj. Du måste även betala ränta (2,30 %) och en expeditionsavgift (100 kr). Efter att du betalat hela återkravet har du rätt till studiemedel som tidigare. Du kan läsa mer om återkrav här på CSN:s hemsida. Mitt råd är att du ringer CSN för att ta reda på om du har en summa som du behöver betala tillbaka.StudieresultatenGällande studieresultaten behöver man ha avklarat 75 % av det antal högskolepoäng (hp) som man sökte studiemedel för. Om man inte studerat tidigare är dock kravet 62,5 % under de två första terminerna med studiemedel. Du kan läsa mer om kraven på studieresultat här på CSN:s hemsida.Ovanstående innebär alltså att:- Om du hade studerat två terminer eller mer innan du läste den juridiska översiktskursen ska du ha 11 hp (CSN avrundar nedåt) inrapporterade innan du kan få studiemedel igen. Har du redan klarat 6 hp saknar du alltså 5 hp.- Om du inte hade studerat två terminer eller mer innan du läste den juridiska översiktskursen ska du ha 9 hp inrapporterade innan du kan få studiemedel igen. Har du redan klarat 6 hp saknar du alltså 3 hp.Poängen kan komma från vilken kurs som helst. Så fort du har fått totalt 11 hp eller 9 hp avklarade och inrapporterade uppfyller du kravet. Du kan alltså söka studiemedel (både bidrag och lån) redan efter första delkursen av kursen som du läser på ditt program i vår.Notera dock att kravet kan vara t.o.m. något lägre i ditt fall. Det beror på hur mycket som var kvar av kursen när du gjorde ditt avbrott i början av maj. Om det exempelvis var fyra veckor halvtid kvar av kursen (vilket motsvarar 3 hp) när du gjorde avbrottet blir studieresultatskravet 75 % eller 62,5 % av 12 hp. I så fall räcker 9 hp eller 7,5 hp för att du ska uppfylla kravet och då saknar du i dagsläget 3 hp eller 1,5 hp. För att veta exakt är mitt råd att du ringer CSN och frågar hur många poäng du behöver.Vad du ska göra för att få CSN igen:Sammanfattningsvis behöver du alltså inte oroa dig för att inte få CSN igen under din studietid. Det du bör göra är att: (i) kontakta CSN för att få reda på om det finns ett återkrav, (ii) betala återkravet, (iii) avklara det antal högskolepoäng du behöver för att uppnå kravet på 75 % eller 62,5 % av de högskolepoäng du läste och fick CSN för. Därefter kommer du att kunna få din ansökan beviljad.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler frågor eller om något är oklart.Med vänliga hälsningar,

Vad ska studiebidrag gå till?

2018-08-28 i CSN
FRÅGA |Hejsan. Vad ska ett barns studiebidrag gå till när barnet är 16 år?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Studiebidrag ska ges till den som är heltidsstuderade och fyller eller har fyllt 16 år (3 kap. 2§ och 3§ studiestödslagen). Lagen reglerar inte vad studiebidrag ska användas till. Syftet bakom att få studiebidrag är att heltidsstuderande ska kunna prioritera sina studier istället för ett arbete. Det primära är därför att den studerande ska lägga pengar på studiematerial som behövs för undervisningen, däremot är det inte olagligt att fika för pengar från studiebidraget. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Kan oanmält studieavbrott tolkas som bidragsbrott?

2018-07-31 i CSN
FRÅGA |Hej!Jag har en son 23 år som ansökte om bidrag hos CSN för att plugga utomlands med en kompis och han fick det godkänt och det betalades ut till honom innan han åkte. Nu fick han hoppa av i sista stund. Han har ADH och gör saker inpulsivt vilket gör att han handlar först och tänker sen, vilket ställt till det för honom många gånger och gör att han ofta mår psykist dåligt. Då han inte hade någon inkomst och inte några bidrag så använde han lite av pengarna som betalades ut från CSN. Han fick panik sen för att han inte skulle kunna betala tillbaka och spelade bort det sista för att försöka vinna tillbaka pengarna. Då han har haft svårt att få jobb då han inte har någon gymnasieutbildning eller körkort så dröjde det innan han kunde börja betala tillbaka, så lånet ökade. Då han väl fick jobb så kunde han inte betala av så mycket som CSN ville ha i månden så jag har tagit ett lån som vi löste CSN-lånet med. Så nu betalar han till mig istället.Finns det risk för att han döms för fängelse? Det skulle slå undan fötterna för honom totalt då han inte skulle kunna ha kvar sitt jobb som personlig assistent som han fick efter att varit arbetslös i många år.
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det framgår inte av frågan huruvida din son anmälde sitt avbrott till CSN när han hoppade av kursen. Detta är viktigt när det kommer till om ett bedrägeribrott har skett eller inte. Vidare förstår jag det som att hela beloppet har återbetalts nu, och att detta inte skedde inom de 30 dagarsspannet som CSN kräver. Jag tolkar CSN:s handlingsplan som att det finns två olika scenarion. Enbart återbetalningskravDetta innebär att CSN skickar ut ett kravbrev på summan. Detta leder i värsta fall till en fordran hos kronofogdemyndigheten och en betalningsanmärkning. Då ni betalt av lånet kommer inte en kravfordran skickas till kronofogdemyndigheten och en betalningsanmärkning kommer inte att ske. Återbetalningskrav samt polisanmälanTyvärr finns det en risk att om avbrottet inte anmälts och CSN uppfattar det som att din son försökte lura till sig bidrag att det anmäls till polisen som bidragsbedrägeri enligt bidragsbrottslagen. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning kan bli dömd för bidragsbrott enligt 2 § bidragsbrottslagen. Vidare behöver det funnits ekonomisklönsamhet för att man ska kunna bli dömd. Straffet för detta är fängelse i högst 2 år. Om brottet anses vara ringa är straffet böter eller fängelse i högst 6 månader. Då jag inte vet vilka summor vi diskuterar är det svårt att avgöra om brottet kan anses vara ringa eller ej. Vad innebär detta för er?Som jag förstår det fanns det inget uppsåt hos din son att begå bidragsbrott. Det ska dock sägas att det finns ett grovt oaktsamhetsrekvisit för bidragsbrott också. Om det föreligger grov oaktsamhet är ingenting jag kan bedöma genom frågan. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med CSN och diskuterar situationen med dem. Jag länkar här också en informationstext från CSN samt åklagarmyndigheten kringbidragsbrott. https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/avbrott-och-uppehall-i-studierna.html#expand:svid10_62fc105b15ddecaf46f1b9d4https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/Bidragsbrott/Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan min dotter få inackorderingstillägg även om jag som förälder köper en bostadsrätt på den orten, och låter henne hyra bostaden av mig?

2018-07-12 i CSN
FRÅGA |Hej!Om ens 17åriga dotter går på gymnasiet 40 mil från hemmet har hon ju rätt att få inackorderingstillägg för att delfinansiera sitt boende.1)Kan hon få inackorderingstillägg även om jag (hennes förälder) köper en bostadsrätt på den orten, och låter henne hyra den bostaden av mej?2)Finns det några hinder för att skriva ett hyresavtal med sin egen dotter? (Ett hyresavtal krävs för att få inackorderingstillägg, har jag förstått).Tacksam för svar!
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om studiehjälp (CSN:s föreskrifter) och bostadsrättslagen (BRL).Precis som du säger har hon rätt till inackorderingsbidrag eftersom att restiden till ert hem är mer än två timmar och hon inte kan bo kvar hemma pga avståndet (1 kap. 3 § CSN:s föreskrifter). 1. Inackorderingsbidraget grundar sig på var föräldrarna borDet man utgår från är var föräldrahemmet ligger - och det sägs att det är där föräldrarna bor stadigvarande (1 kap. 2 § CSN:s föreskrifter). Eftersom att du som förälder inte kommer att bo i bostadsrätten, så kommer det inte att påverka hennes rätt till inackorderingsbidrag. 2. Det finns inga hinder mot att skriva hyresavtal med sin egen dotter - men kontrollera med föreningenDet finns inga rena hinder mot att skriva ett hyresavtal med sin egen dotter - det är ganska vanligt att göra så med närstående. Det som istället kan vara viktigt att titta upp är hur bostadsrättsföreningen ser på andrahandsuthyrning, man får nämligen inte hyra ut utan att föreningen godkänt det (7 kap. 10 § BRL). Dock brukar uthyrning till närstående (dit räknas barn in) vara ett godtagbart skäl.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om du har fler funderingar!Jag önskar dig en fortsatt fin vecka.Soliga hälsningar från sommarvärmen i Göteborg,

Vad krävs för förlängd studiemedelstid?

2018-09-08 i CSN
FRÅGA |Vad kan vara synnerliga skäl som gör det möjligt att få förlängt studiemedel? De 240 veckorna är förbrukade i januari och vårterminen återstår för att få ut examen på en tre-årig utbildning. Ansökan om dispens fick avslag. Nu ska det överklagas. Vad ska man ta upp?
Binh Tran |Hejsan!Reglering för studiemedel finns i studiestödslagen. Centrala studiestödsnämnden är en förvaltningsmyndighet och staten har därför reserverat rätten att låta beslut som överklagas prövas av särskilda överklagandenämnder och det finns således inga allmänna domstolsbeslut som jag kan gå på, utan vägledning får hittas hos förarbeten och hemsidan för överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Förarbetet, proposition 1999:00:10 s.95 Vid denna stadgas att "längre studiemedel kan beviljas på grund av funktionshinder eller andra mycket speciella omständigheter". Det är således extraordinära fall liknande funktionshinder eller, som jag tolkas det som, allvarligare sjukskrivningar som ger anledning till att en elev inte skulle rimligen kunna klara sin utbildning under viss tid. Beslut enligt ÖKS. Besluten hittar du genom att klicka på denna länk: http://oks.se/avgoranden/studiehjalp/synnerliga-skal/Där finns beslutet som har med "synnerliga skäl" att göra. Det prövas väldigt sällan och det finns endast 5 stycken fall som ÖKS har lagt upp på hemsidan. I beslut 2007-05-21 hade en person beviljats längre studiestöd pga dyslexi och ADHD. I beslut 2006-02-27 hade en person beviljats längre studiestöd pga legångsreumatismI beslut 2016-12-12 hade en person beviljats längre studiestöd pga sjukskrivning som härledde till trauma från hennes sambos plötsliga bortgång.Jag hoppas jag har kunnat ge dig underlag för vad som behövs för att uppfylla synnerliga skäl till ytterligare studiemedel. Allt gott!

Avvisningsbeslut kan överklagas om CSN inte har uppfyllt sin serviceskyldighet

2018-08-21 i CSN
FRÅGA |Myndigheten och deras sätt att ge service.Gäller CSN – jag utgår att det är en myndighet?Kan avvisa ansökan om studiemedel med motivering att bilagor till ansökan saknades – jag menar sådan omedelbart avvisning utan att ge den sökande en chans att komplettera.Mig har man sagt att normalt kompletterar vi på betyg – men ibland inte, utan avvisar omedelbart. Fri bedömningsutrymme till handläggare ?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i att CSN är en svensk myndighet. Eftersom CSN är en myndighet ska den följa de regler som finns i förvaltningslagen (FL), studiestödslagen och studiestödsförordningen. Jag förstår det som att du har fått din ansökan avvisad och att du vill veta om myndigheten får avvisa ansökan utan att låta dig komplettera den. Eftersom jag inte är helt säker på att jag har förstått anledningen till avvisning korrekt vill jag hänvisa till CSN:s hemsida där de ger exempel på varför en ansökan kan ha avvisats. Jag kommer i mitt svar gå igenom vilka skyldigheter CSN har samt vilka möjligheter du har för att få din ansökan om studiemedel prövad. Centrala studiestödsnämnden är en myndighet och har därför en serviceskyldighetAnsökan om studiemedel ska göras på det sätt som CSN bestämmer, studiestödsförordningen 3 kap 36 § 3 st. Eftersom CSN har bestämt att bilagor ska bifogas till ansökan i vissa fall så är det alltså det som gäller. Precis som du nämner så har CSN i egenskap av en myndighet en serviceskyldighet, FL 6 § 2 st. Serviceskyldigheten innebär att CSN bör hjälpa dig genom att informera om att du behöver komplettera din ansökan eftersom myndigheten menade att ansökan inte var fullständig, FL 20 §. Detta eftersom myndigheten är skyldig att ge dig den hjälp du behöver för att du ska kunna tillvarata dina intressen, i detta fall få din ansökan om studiemedel prövad.Du kan överklaga avvisningsbeslutet eftersom CSN inte uppfyllt sin serviceskyldighetEftersom CSN har avvisat din ansökan istället för att be dig komplettera den har de inte uppfyllt sin serviceskyldighet. Avvisningsbeslutet innebär att du har fått ett myndighetsbeslut som har gått emot dig. Ett beslut som går dig emot kan du överklaga enligt reglerna i förvaltningslagen, FL 42 §. På beslutet du har fått från CSN om avvisning ska det finnas information om hur du överklagar beslutet.Du kan skicka in en ny ansökan med de bilagor som CSN kräverEftersom ansökan avvisades har din ansökan inte prövats i sak. Eftersom det är en ansökan till en myndighet kan du skicka in en ny ansökan, denna gång med de bilagor som CSN saknade första gången. Sammanfattningsvis har du två alternativ för att få din ansökan prövad. Inom tre veckor från det att du fick avvisningsbeslutet kan du överklaga det, FL 42 och 44 §§. Skälet du kan ange för att CSN ska pröva din ansökan är att de inte har informerat dig om att ansökan behövde kompletteras och att de därmed inte har uppfyllt sin serviceskyldighet enligt förvaltningslagen 6 § 2 st och 20 § 1 st. Ditt andra alternativ är att skicka in en ny ansökan tillsammans med de bilagor som CSN kräver, dvs göra om den ansökningsprocess som du redan har gjort en gång.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör man en nedsättning av sin studieskuld?

2018-07-30 i CSN
FRÅGA |Hej, min dotter är gravid nu. Har inget jobb. Men har skuld på CSN som måste betala varje månaden. Hur hon kan överklaga det på grund hon har ingen inkomst nu och får inte föräldrar pengar ännu?Med vänlig hälsning/ Tatiana
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Man har en möjlighet att få nedsättning av studielånet, dvs att man betalar mindre under en viss tid. En ansökan om nedsättning måste göras hos CSN. Antingen ansöker man om nedsättning pga synnerliga skäl eller pga av låg inkomst, (information från CSN). Observera att om din dotter ansöker om nedsättning av sitt studielån innebär detta inte att hon blir fri från skuld. Hon kommer att betala mindre för tillfället men kan bli skyldig att betala högre avbetalningar i framtiden. Jag rekommenderar att din dotter kontaktar CSN för att arbeta fram den bästa lösningen för båda parterna, (Kontakta CSN).Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig för din dotter.Glad sommar,

CSN:s krav på studieresultat

2018-06-30 i CSN
FRÅGA |Försöker mig på en fråga här eftersom CSN är långsamma att svara i semestertider. Ska börja studera ett universitetsprogram i höst. Tänker ta lån och studiebidrag från CSN. Jag har en gång tidigare pluggat en kurs på högskola (förra hösten) och tog då lån och bidrag. Pluggade en termin 30 hp men hoppade av och avslutade aldrig kursen. Har bara tagit 7,5 hp från den kursen. Därför förstår jag det som att jag inte når upp till kraven på studieresultat när jag nu i augusti ska söka CSN för mina heltidsstudier på universitetsprogrammet? Vad händer vid avslag när man söker CSN? Vad kan jag göra för att bli beviljad så fort som möjligt? Måste jag avsluta den kurs jag hoppade av eller kan jag ta poäng från universitetsprogrammet och nå upp till kravet genom de poängen? Tacksam för svar då detta skapar stor oro.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Krav på studieresultatVanligen är kravet för att få fortsatt studiemedel från CSN att man ska ha klarat minst 75 procent av de högskolepoäng som man blev beviljad CSN för. Har man fått CSN för 30 hp en termin är det alltså minst 22,5 hp som behövs för att kunna bli beviljad CSN igen.Det finns dock ett undantag från ovanstående och det gäller för sitt första läsår vid universitet/högskola. Under första läsåret räcker det att man klarar minst 62,5 procent. Har man som du fått studiemedel för 30 hp blir detta 18,75 hp, vilket i praktiken blir 19 hp eftersom CSN avrundar till närmsta heltal.Du hittar mer information om kraven på studieresultat här på CSN:s hemsida.Vad du behöver för att få CSN igenI ditt fall behöver du alltså ha totalt 19 hp inrapporterade för att bli beviljad CSN igen. Eftersom du redan har avklarat 7,5 hp behöver du ytterligare 11,5 hp. I dagsläget skulle du alltså få avslag från CSN och i avslaget skulle stå att du behöver klara 11,5 hp till innan de kan bevilja din ansökan. Något mer än så händer inte (såvida du inte avregistrerade dig från kursen när du hoppade av).När du fått in minst 11,5 hp från dina studier på det program som du ska läsa i höst kommer du att bli beviljad CSN om du söker igen. Poängen måste alltså inte komma från den ursprungliga kursen, utan de kan likagärna tas på en helt ny kurs på universitet/högskola eller komvux (se här).Om du av ekonomiska skäl inte kan vänta på resultaten från dina studier i höst, är mitt råd att du hör av dig till det lärosäte där du läste 30 hp-kursen hösten 2017 och frågar om det finns något omtentatillfälle. Andra alternativ kan vara att exempelvis läsa en sommarkurs (se kurser öppna för sen anmälan på antagning.se) och tenta av poängen på det sättet. Ett sista alternativ skulle kunna vara att göra prövningar i gymnasiekurser som du inte läst tidigare för att få in poäng den vägen (hör i så fall av dig till komvux i din kommun).Särskilda skälVill slutligen informera dig om att om det finns särskilda skäl till varför du inte uppnådde studiekravet hösten 2017 bör du höra av dig till CSN. Föreligger särskilda skäl kan du nämligen beviljas nya studiemedel trots avsaknad av poäng. Kraven på vad som anses utgöra särskilda skäl är dock relativt högt ställda och det ska vara sådant som sjukdom, dödsfall i familjen eller allvarliga brister hos utbildningssamordnaren. Du behöver även bifoga handlingar till CSN som i så fall styrker dessa särskilda skäl. Se mer om detta här.Lycka till! Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna vid ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,