CSN:s krav på studieresultat

2019-01-28 i CSN
FRÅGA
Hej, jag läste 3 terminer på min utbildning men gjorde avbrott i mina studier 13 veckor in på termin 4. Utbildningen var upplagd så att vi skrev 30poängs tentor, dvs att vi tentade av hela terminen vid ett tillfälle. Eftersom jag gjorde avbrott i termin 4 och inte skrev den tentan har jag inte heller några poäng från den terminen. Min fråga är då om alla dessa 30 poäng in som krav för att få CSN om jag söker in till en ny utbildning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Kravet på studieresultat är 75 procent av det antal högskolepoäng du fått studiemedel för (se här).

Om du gjorde ett avbrott 13 veckor in på termin 4 (och meddelade detta avbrott till CSN), betyder det att du under den terminen fick studiemedel under 13 veckor vilket motsvarar 19,5 hp (1,5 hp/vecka). Du behöver i så fall klara minst 14 hp (CSN avrundar nedåt) innan du kan beviljas studiemedel igen för nya studier.

Beroende på om du sökte studiemedel för hela läsåret (termin 3+4 samtidigt) och beroende på hur många högskolepoäng du tog under termin 3, kan dock ditt krav på studieresultat vara lägre än ovanstående. Om du klarade 100 procent av studierna (30 hp) under termin 3 behöver du bara klara minst 7 hp till för att kunna beviljas studiemedel igen eftersom du i så fall har 7,5 hp "tillgodo" från föregående termin.

För ett exakt svar i ditt fall, rekommenderar jag dig att ringa CSN och fråga hur många poäng som saknas för att kunna beviljas studiemedel igen. Kontaktuppgifter hittar du här.

Lycka till! Hoppas du fick svar på frågan!

Återkom gärna om du har följdfrågor eller någon annan fråga!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Siffrorna i exemplet ovan är inte avrundade. CSN avrundar nedåt. "Avrundning 7 § Antalet heltidsveckor med studiestöd enligt 6 § avrundas till närmast lägre heltal. (CSNFS 2017:2). 7 a § Kravet på studieresultat enligt 8–9 §§ och 18–22 b §§ avrundas till närmast lägre heltal. (CSNFS 2015:1)." Således räcker det med 14 hp i stället för 14,5 hp i första exemplet ovan. När du uppnått 14 hp i den nya utbildningen eller via webbkurser eller vad som helst så är du åter berättigad till studiemedel, eller 7 hp (som var korrekt räknat) om du sökte studiemedel för två terminer. "Återkvalificering 24 § En studerande har åter rätt till studiemedel från och med veckan efter den kalendervecka då kraven på studieresultat enligt 3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655), enligt 4 kap. 8-9 §§ eller 4 kap. 14-22 b §§ dessa föreskrifter är uppnådda. Om den studerande byter utbildningsform kan återkvalificering också ske genom att han eller hon redovisar godkända studieresultat från den nya utbildningen. Studiemedel kan även då beviljas från och med veckan efter den vecka då godkända studieresultat motsvarande kravet enligt första stycket har uppnåtts. (CSNFS 2015:1)." Se CSN:s författningssamling: https://www.csn.se/om-csn/lag-och-ratt/forfattningssamling.html > Studiemedel > Fulltext > https://www.csn.se/download/18.2098c272162695383094d9b/1528359640546/2001-1-2018-3.pdf > sidan 14
2019-01-28 13:50
Tack för förtydligandet! I svaret är det nu ändrat till korrekt antal poäng, d.v.s. 14 hp istället för 14,5 hp eftersom CSN avrundar nedåt.
2019-01-28 16:33
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom CSN (47)
2019-05-16 Hur överklagar jag beräkningen av överskott i kapital för studiestöd?
2019-05-06 CSN återkrav på felaktig utbetalning
2019-04-16 Ska köpas ut från en ärvd lägenhet, kan det påverka studiestödet från CSN?
2019-03-26 Kan jag överklaga ett CSN beslut baserat på felaktig information från gymnasieskola?

Alla besvarade frågor (69981)