FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN01/08/2023

Kan man få pengar utbetalt av CSN även om man inte lämnat in studieförsäkran inom rätt tid?

Hej, Jag pluggar ett kandidatprogram på universitetet sedan ett antal terminer tillbaka, och ansöker varje termin om csn bidrag, och utöver detta har jag egna besparingar samt får tillskott från föräldrar. Jag märkte först nu när jag gjorde en stor genomgång av mitt bankkonto att jag inte har fått några csn inbetalningar under hela vårterminen, och när jag tittar bland besluten i mina sidor står det att jag fått min ansökan upphävd pga att jag inte lämnat in studieförsäkring. Jag förstår givetvis att detta är korkat och att jag borde ha sett beslutet, och att jag borde ha märkt detta i mitt konto, men nu är så inte fallet. Är det omöjligt för mig att överklaga deras beslut och få bidraget retroaktivt? Det står att överklagandet måste skickas in inom 3 veckor från att beslutet kom, vilket ju är förbi för länge sedan. Jag känner ändå att jag ju faktiskt har rätt till bidrag då jag studerat, trots att jag klantigt nog inte har märkt att jag inte fått bidraget. Går det att göra något åt detta?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Svaret på dina frågor regleras i lag [1999:1395] om studiestöd.


För att få studiemedel så har man en skyldighet att dels ansöka om studiemedel men även, precis som du skriver, att lämna en studieförsäkran som visar att man faktiskt studerar, 3 kap 29 § studiestödslag. Om du inte lämnat in din studieförsäkran i tid kommer du inte kunna få pengar utbetalda, 3 kap 30 § studiestödslag. Det finns dock undantag till denna huvudregel, alltså en möjlighet att få pengar utbetalda även fast du inte lämnat din studieförsäkran. Det krävs att du kan styrka att du studerat under den period som avses och att det finns “särskilda skäl”, 3 kap 30 § tredje stycket studiestödslag. Det framgår inte vad särskilda skäl innebär, men att enbart ha glömt skulle troligtvis inte ses som ett särskilt skäl.


Sammanfattningsvis kan sägas att du alltså kan få pengarna utbetalda retroaktivt om du kan visa att du studerat under den aktuella tiden samt om det finns särskilda skäl. Av de omständigheter du har angett, det vill säga att du endast har glömt, skulle det enligt min bedömning inte utgöra särskilda skäl. Om det finns skäl du inte angett här till att du inte lämnat din studieförsäkran som inte är att du glömt, så kan det anses godtagbart. I sådant fall kan du ansöka om det. Du kan läsa mer om det på CSN hemsida.


Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en fråga på nytt!

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och CSN? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”