Avvisningsbeslut kan överklagas om CSN inte har uppfyllt sin serviceskyldighet

2018-08-21 i CSN
FRÅGA
Myndigheten och deras sätt att ge service.Gäller CSN – jag utgår att det är en myndighet?Kan avvisa ansökan om studiemedel med motivering att bilagor till ansökan saknades – jag menar sådan omedelbart avvisning utan att ge den sökande en chans att komplettera.Mig har man sagt att normalt kompletterar vi på betyg – men ibland inte, utan avvisar omedelbart. Fri bedömningsutrymme till handläggare ?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att CSN är en svensk myndighet. Eftersom CSN är en myndighet ska den följa de regler som finns i förvaltningslagen (FL), studiestödslagen och studiestödsförordningen. Jag förstår det som att du har fått din ansökan avvisad och att du vill veta om myndigheten får avvisa ansökan utan att låta dig komplettera den. Eftersom jag inte är helt säker på att jag har förstått anledningen till avvisning korrekt vill jag hänvisa till CSN:s hemsida där de ger exempel på varför en ansökan kan ha avvisats.

Jag kommer i mitt svar gå igenom vilka skyldigheter CSN har samt vilka möjligheter du har för att få din ansökan om studiemedel prövad.

Centrala studiestödsnämnden är en myndighet och har därför en serviceskyldighet
Ansökan om studiemedel ska göras på det sätt som CSN bestämmer, studiestödsförordningen 3 kap 36 § 3 st. Eftersom CSN har bestämt att bilagor ska bifogas till ansökan i vissa fall så är det alltså det som gäller. Precis som du nämner så har CSN i egenskap av en myndighet en serviceskyldighet, FL 6 § 2 st. Serviceskyldigheten innebär att CSN bör hjälpa dig genom att informera om att du behöver komplettera din ansökan eftersom myndigheten menade att ansökan inte var fullständig, FL 20 §. Detta eftersom myndigheten är skyldig att ge dig den hjälp du behöver för att du ska kunna tillvarata dina intressen, i detta fall få din ansökan om studiemedel prövad.

Du kan överklaga avvisningsbeslutet eftersom CSN inte uppfyllt sin serviceskyldighet
Eftersom CSN har avvisat din ansökan istället för att be dig komplettera den har de inte uppfyllt sin serviceskyldighet. Avvisningsbeslutet innebär att du har fått ett myndighetsbeslut som har gått emot dig. Ett beslut som går dig emot kan du överklaga enligt reglerna i förvaltningslagen, FL 42 §. På beslutet du har fått från CSN om avvisning ska det finnas information om hur du överklagar beslutet.

Du kan skicka in en ny ansökan med de bilagor som CSN kräver
Eftersom ansökan avvisades har din ansökan inte prövats i sak. Eftersom det är en ansökan till en myndighet kan du skicka in en ny ansökan, denna gång med de bilagor som CSN saknade första gången.

Sammanfattningsvis har du två alternativ för att få din ansökan prövad. Inom tre veckor från det att du fick avvisningsbeslutet kan du överklaga det, FL 42 och 44 §§. Skälet du kan ange för att CSN ska pröva din ansökan är att de inte har informerat dig om att ansökan behövde kompletteras och att de därmed inte har uppfyllt sin serviceskyldighet enligt förvaltningslagen 6 § 2 st och 20 § 1 st. Ditt andra alternativ är att skicka in en ny ansökan tillsammans med de bilagor som CSN kräver, dvs göra om den ansökningsprocess som du redan har gjort en gång.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (97339)