Kan oanmält studieavbrott tolkas som bidragsbrott?

2018-07-31 i CSN
FRÅGA
Hej!Jag har en son 23 år som ansökte om bidrag hos CSN för att plugga utomlands med en kompis och han fick det godkänt och det betalades ut till honom innan han åkte. Nu fick han hoppa av i sista stund. Han har ADH och gör saker inpulsivt vilket gör att han handlar först och tänker sen, vilket ställt till det för honom många gånger och gör att han ofta mår psykist dåligt. Då han inte hade någon inkomst och inte några bidrag så använde han lite av pengarna som betalades ut från CSN. Han fick panik sen för att han inte skulle kunna betala tillbaka och spelade bort det sista för att försöka vinna tillbaka pengarna. Då han har haft svårt att få jobb då han inte har någon gymnasieutbildning eller körkort så dröjde det innan han kunde börja betala tillbaka, så lånet ökade. Då han väl fick jobb så kunde han inte betala av så mycket som CSN ville ha i månden så jag har tagit ett lån som vi löste CSN-lånet med. Så nu betalar han till mig istället.Finns det risk för att han döms för fängelse? Det skulle slå undan fötterna för honom totalt då han inte skulle kunna ha kvar sitt jobb som personlig assistent som han fick efter att varit arbetslös i många år.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det framgår inte av frågan huruvida din son anmälde sitt avbrott till CSN när han hoppade av kursen. Detta är viktigt när det kommer till om ett bedrägeribrott har skett eller inte. Vidare förstår jag det som att hela beloppet har återbetalts nu, och att detta inte skedde inom de 30 dagarsspannet som CSN kräver. Jag tolkar CSN:s handlingsplan som att det finns två olika scenarion.

Enbart återbetalningskrav

Detta innebär att CSN skickar ut ett kravbrev på summan. Detta leder i värsta fall till en fordran hos kronofogdemyndigheten och en betalningsanmärkning. Då ni betalt av lånet kommer inte en kravfordran skickas till kronofogdemyndigheten och en betalningsanmärkning kommer inte att ske.

Återbetalningskrav samt polisanmälan

Tyvärr finns det en risk att om avbrottet inte anmälts och CSN uppfattar det som att din son försökte lura till sig bidrag att det anmäls till polisen som bidragsbedrägeri enligt bidragsbrottslagen. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning kan bli dömd för bidragsbrott enligt 2 § bidragsbrottslagen. Vidare behöver det funnits ekonomisklönsamhet för att man ska kunna bli dömd. Straffet för detta är fängelse i högst 2 år. Om brottet anses vara ringa är straffet böter eller fängelse i högst 6 månader. Då jag inte vet vilka summor vi diskuterar är det svårt att avgöra om brottet kan anses vara ringa eller ej.

Vad innebär detta för er?

Som jag förstår det fanns det inget uppsåt hos din son att begå bidragsbrott. Det ska dock sägas att det finns ett grovt oaktsamhetsrekvisit för bidragsbrott också. Om det föreligger grov oaktsamhet är ingenting jag kan bedöma genom frågan.

Jag rekommenderar att ni tar kontakt med CSN och diskuterar situationen med dem. Jag länkar här också en informationstext från CSN samt åklagarmyndigheten kringbidragsbrott.

https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/avbrott-och-uppehall-i-studierna.html#expand:svid10_62fc105b15ddecaf46f1b9d4

https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/Bidragsbrott/

Hoppas du fått svar på din fråga!

Jonathan Jademyr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (97339)