Vad kan jag göra när jag inte fått mitt CSN pga att skolan brustit i sin rapporteringsskyldighet?

2018-11-30 i CSN
FRÅGA
Hej, jag undrar vad csn har för ansvar att se till att studenter får sina studiemedel? En vän har klarat alla sina studier och ansökt i god tid, men två gånger under höstterminen har skolan brustit i sin rapportering och detta har lett till att hon fortfarande (30 november) inte fått några pengar alls. Csn hävdar att de inte gjort något fel, men så här kan det väl inte gå till? Vad kan man göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på dina frågor regleras i lag [1999:1395] om studiestöd.

Tyvärr är det som CSN hävdar sant i att de inte gjort något fel. Med det sagt innebär inte att någon annan inte gjort fel. I detta fallet är det din väns skola som brustit i sin rapportering vilket är en skyldighet de har enligt lag. Ansvaret är dock delat i det avseendet att din vän också har en skyldighet att ansöka om studiemedel samt lämna en studieförsäkran om att hon faktiskt studerar, för att ens kunna få studiemedel [3 kap. 29 § studiestödslag]. Av din fråga förstår jag det som att din vän ansökt i god tid men eftersom du inte nämner något om att hon lämnat en studieförsäkran kan jag inte göra någon bedömning om hon faktiskt gjort det som åligger henne. Med det sagt kan det finnas två anledningar till att din vän inte fått studiemedel:

1.Antingen för att hon själv inte lämnat sin studieförsäkran eller 2.För att skolan brustit i sin rapportering.

1.Om din vän inte lämnat studieförsäkran

Om din vän inte lämnat en studieförsäkran kommer hon inte kunna få sitt CSN utbetalt [3 kap. 30 § studiestödslag]. Det finns dock en möjlighet att få ut studiemedel ändå i efterhand, men då krävs det att din vän lyckas styrka att hon faktiskt studerat under den period som avses samt att det finns "särskilda skäl" [3 kap 30 § tredje stycket, studiestödslag]. I förarbeten till studiestödslagen framgår det inte vad särskilda skäl innebär, men att exempelvis glömma lämna en studieförsäkran räknas rimligtvis inte.

2.Om skolan brustit i sin rapportering

En annan anledning till att din vän inte fått sina pengar kan vara att skolan brustit i sin rapportering. Av din fråga förstår jag det som att din vän går på folkhögskola eller universitet och då finns det olika riktlinjer för hur rapporteringen ska gå till. Som tidigare nämnt har skolan en skyldighet att lämna vissa uppgifter till CSN. Skolan ska ge uppgifter om utbildning, studietid, studiernas omfattning [heltid/deltid], studieaktivitet och studieresultat. Eftersom universitet ses som en förvaltningsmyndighet omfattas de av tjänstefelbestämmelsen i brottsbalken [20 kap. 1 § brottsbalken]. För tjänstefel kan den ansvarige antingen hamna i fängelse eller betala böter, beroende på hur allvarlig överträdelsen i det aktuella fallet varit. I ditt fall skulle jag vilja säga att böter blir aktuellt. Din vän ska då anmäla den ansvarige till polisen eller göra en s.k JO-anmälan. Vem som helst som anser sig ha blivit felaktigt behandlad av myndigheter eller en tjänsteman kan göra en JO-anmälan. Kom dock ihåg att JO [justitieombudsmannen] inte kan ändra en dom eller ett beslut [exempelvis att CSN beslutat att inte ge din vän studiemedel]. Då får hon istället överklaga beslutet till en särskild överklagandenämnd inom den tid som anges i beslutet [6 kap. 11 § studiestödslag].

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag följande bedömning: CSN har inte agerat felaktigt, men däremot kan antingen din vän glömt lämna studieförsäkran eller så har skolan brustit i sin rapporteringsskyldighet. Om din vän glömt lämna studieförsäkran kan hon dock i efterhand få studiemedel om hon kan styrka att det funnits särskilda skäl till att hon inte gjorde det tidigare. Att hon enbart skulle ha glömt ses troligtvis inte som ett särskilt skäl. Om det däremot är så att det är skolan som brustit i sin rapporteringsskyldighet kan din vän antingen polisanmäla personen för tjänstefel eller JO-anmäla personen för tjänstefel. Kom dock ihåg att JO [justitieombudsmannen] inte kan ändra ett beslut, utan då får din vän istället överklaga beslutet till en särskild överklagandenämnd inom den tid som CSN skrivit i beslutet [6 kap. 11 § studiestödslag].

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (97343)