Vad krävs för förlängd studiemedelstid?

2018-09-08 i CSN
FRÅGA
Vad kan vara synnerliga skäl som gör det möjligt att få förlängt studiemedel? De 240 veckorna är förbrukade i januari och vårterminen återstår för att få ut examen på en tre-årig utbildning. Ansökan om dispens fick avslag. Nu ska det överklagas. Vad ska man ta upp?
SVAR

Hejsan!

Reglering för studiemedel finns i studiestödslagen. Centrala studiestödsnämnden är en förvaltningsmyndighet och staten har därför reserverat rätten att låta beslut som överklagas prövas av särskilda överklagandenämnder och det finns således inga allmänna domstolsbeslut som jag kan gå på, utan vägledning får hittas hos förarbeten och hemsidan för överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

Förarbetet, proposition 1999:00:10 s.95
Vid denna stadgas att "längre studiemedel kan beviljas på grund av funktionshinder eller andra mycket speciella omständigheter". Det är således extraordinära fall liknande funktionshinder eller, som jag tolkas det som, allvarligare sjukskrivningar som ger anledning till att en elev inte skulle rimligen kunna klara sin utbildning under viss tid.

Beslut enligt ÖKS.
Besluten hittar du genom att klicka på denna länk: http://oks.se/avgoranden/studiehjalp/synnerliga-skal/
Där finns beslutet som har med "synnerliga skäl" att göra. Det prövas väldigt sällan och det finns endast 5 stycken fall som ÖKS har lagt upp på hemsidan.

I beslut 2007-05-21 hade en person beviljats längre studiestöd pga dyslexi och ADHD.
I beslut 2006-02-27 hade en person beviljats längre studiestöd pga legångsreumatism
I beslut 2016-12-12 hade en person beviljats längre studiestöd pga sjukskrivning som härledde till trauma från hennes sambos plötsliga bortgång.

Jag hoppas jag har kunnat ge dig underlag för vad som behövs för att uppfylla synnerliga skäl till ytterligare studiemedel.

Allt gott!

Binh Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (97339)