Varan levereras inte och säljare svarar inte på meddelanden

2020-10-02 i Köplagen
FRÅGA |köpt en vara på marketplace, i stockholm. betalat fraktkostnaden och varan, men inte fått varan, bor i västerås, så han skulle skicka men inte gjort det på 3 veckor. vad kan jag göra? har skrivit men inget svar och inga pengar swischade åter ,när jag begärt det. har anmält på marketplace, men inget svar där.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har genomfört ett köp med en annan privatperson och därmed är köplagen (KöpL) tillämplig. Här stadgas det att du kan kräva att köparen ska skicka dig varan. Du kan även häva köpet och kräva skadestånd (22-29 §§ KöpL). På din fråga verkar det dock tyvärr som att personen du har köpt varan ifrån inte har någon avsikt att leverera varan över huvud taget utan att det snarare rör sig om ett bedrägeriförsök. Min rekommendation blir därför att skriva till personen ytterligare honom en gång och be honom att fullgöra köpet (23 § KöpL) och om han inte kan göra det så bör du häva köpet (25 § KöpL) och då också få pengarna tillbaka. Om han fortsatt inte svarar på dina meddelanden är min rekommendation att du vänder dig till polisen och gör en polisanmälan. Du kan läsa mer om bedrägeri och om vad du kan göra på polisens hemsida här. Hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,

Kan man bli återbetalningsskyldig om man har använt en begagnad bil som delbetalning vid köp av en ny bil?

2020-10-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Tack för en bra sida!Jag ska köpa ny bil, och firman är belägen för långt bort för mig, men då har de utkörning för en peng. Så det har jag nu tagit, och skrivit på ett digitalt kontrakt signerat med bankID, de ska även ta min bil i inbyte. Så de kommer hit med min nya bil, jag betalar och de kör iväg med min "gamla" bil.Nu till frågan.. jag har ju skrivit på kontrakt. Kan jag, om de upptäcker nå fel med bilen, när de kommit hem till sig igen, bli återbetalningsskyldig om de anser att min "gamla" bil inte är värd lika mycket som vi kom överens om vid inbytet, på grund av felet? OM de nu skulle upptäcka nå fel som jag inte märkt?mvhSören Olsson
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har kommit överens med bilfirman om att firman kommer att köpa din bil i befintligt skick, eller att ni har använt er av någon liknande formulering vid ingåendet av avtalet. En vara som har sålts i befintligt skick, vilket är en vanlig formulering vid försäljning av begagnade varor, kan enligt 19 § köplagen anses vara felaktig om någon av följande tre omständigheter som radas upp i paragrafen föreligger: Om bilen inte har de egenskaper som du har uppgett att den ska ha, vilket framgår av första punkten.Om du inte har upplyst firman om ett fel som det kan antas att du borde varit uppmärksam om, och som bilfirman med fog kan antas ha velat bli upplysta om, under förutsättningen att denna information skulle ha påverkat bilfirmans beslut, vilket framgår av andra punkten.Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad bilfirman med fog kunnat förutsätta med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter, vilket framgår av tredje punkten. Den första punkten blir främst aktuell om du har uppgett att din bil har en viss egenskap för bilfirman som den faktiskt saknar. Du skulle exempelvis kunna bli återbetalningsskyldig om du har uppgett för bilfirman att din bil har elhissar, men bilen faktiskt saknar elhissar. För att den andra punkten ska bli aktuell måste du ha missat ett fel som är av väsentlig betydelse. För att felet ska vara av väsentlig betydelse måste felet vara av en mer grundläggande karaktär för bilens funktion, alternativt att det rör sig om ett större yttre fel. Det krävs vidare att du bör ha insett detta fel. Under förutsättningen att du själv inte jobbar med försäljning av bilar eller som bilmekaniker kommer kravet på din egen insikt inte ställas högre än på en vanlig bilägares. I ditt fall ligger det närmast till hands att anta att den tredje punkten kommer kunna bli aktuell. När man köper en bil så har man vissa förväntningar på bilen utifrån faktorer som exempelvis årsmodell, miltal och pris. I första hand beaktas priset, och bilens egenskaper vägs mot priset, men om bilens egenskaper klart avviker från dessa förväntningar kan bilfirman välja att kräva dig på återbetalning, även om priset i sig är rimligt. Vänliga hälsningar,

Möjligheter att ånga köp mellan näringsidkare

2020-09-27 i Köplagen
FRÅGA |HejHar en fråga gällande handpenning.Min firma har lagt en handpenning på en lastbil, som skulle säljas av ett företag.Vi kom överens att lastbilen ska lackas om och besiktas innan köpet.Nu vill jag köparen dra mig ur köpet och de har ej ännu lackat om bilen eller besiktat den ännu.Ett köpekontrakt är skrivet.Vad gäller?Går det att dra sig ur?Hur blir det med handpenningen?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid köp mellan företag gäller köplagen. Sammanfattningsvis är huvudregeln att köp inte går att ångra. Några undantag finns emellertid. Möjlighet finns för er att kunna stoppa att lackering och besiktning sker. I övrigt ser det ut som att köpet är giltigt och bindande.Kan köparen ångra sitt köp?Köprätten grundar sig till stor del på allmänna avtalsrättsliga principer. En sådan är att "avtal är till för att hållas" (pacta sunt servanda). Innebörden av principen är när avtal om köp har ingåtts så kan det inte frånträdas. Huvudregeln är alltså att köp inte går att ångra men det finns en del undantag. Först och främst vill jag belysa att Köplagen som används i köp mellan företag till stor del går att avtala bort! Har en köpare och säljare kommit överens om att det finns en ångerrätt så finns den en sådan. Se därför igenom ert köpekontrakt för möjlighet att ångra köpet.Andra omständigheter som kan läggas till grund är hävning på grund av fel i vara eller också på grund av säljarens dröjsmål (39 och 25 § Köplagen). Ytterligare omständigheter som kan åberopas för att ogiltigförklara ett köpeavtal finns i Avtalslagen (28 – 32 § och 36 § Avtalslagen). Grunderna i avtalslagen förutsätter att avtalet ingåtts på ett otillbörligt eller ohederligt sätt. Utifrån vad du beskriver kring dina egna omständigheter verkar orsaken till att du vill ånga köpet inte basera sig på någon av ovannämnda grunder.Du kan alltså inte ångra ditt köp utan att ha stöd för det i lag eller genom ert köpeavtal. Säljaren har tyvärr rätt att kräva att köpet fullgörs (52 § Köplagen). Det ska dock noteras att säljaren inte kan kräva att köparen fullgör köpet om det uppkommit hinder som är utanför din kontroll eller annars att fullgörandet för dig som köpare skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av att köpet genomförs (53 § Köplagen). Kraven i den sistnämnda bestämmelsen är högt ställda och gäller inte hinder som kan komma att försvinna inom rimlig tid (låt säga betalningsförmåga). Huruvida er situation är en sådan är svår för mig att avgöra då jag inte har några omständigheter att gå på. Kan ni hindra säljaren från att lacka om och besikta lastbilen?Det du kan göra är att meddela att du inte längre vill ha bilen besiktiad eller omlackerad. Säljaren har om ni meddelar att ni inte längre önskar dessa tillvalen ingen rätt att kräva fullgörelse för dem (52 § 2 stycket Köplagen). Hur blir det med handpenningen?Ligger någon av omständigheterna jag beskriver ovan för hand väcks frågan om hur det då blir med handpenningen. Återbetalning av handpenning är dessvärre inget som finns reglerat i lag varför denna del av mitt svar kommer att baseras på allmänna köprättsliga principer. Först och främst gäller vad som står i ert köpeavtal om handpenning. Är det så att anledningen till varför köpet inte fullgörs beror på dig som köpare så har säljaren troligtvis rätt att behålla handpenningen. Är anledningen till varför köpet inte fullgjorts att hänföra till säljaren ska hela köpbeloppet inklusive handpenning återgå till köparen. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till! Hälsningar,

Fel i aktiebolag när hyresvärden gjort felaktigt uppsägning innan överlåtelse?

2020-09-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej Jag har sålt mitt café verksamhet, dvs aktiebolag. Vi har följt alla mallar och revisor som hjälpte oss att fixa papperna så det var inget fel med peppar. Men en vecka efter vi sålde aktiebolag så ringde nya ägare och sa att vi hade lurat de att köpa aktiebolag utan lokalen. Hyresvärden till lokalen sa till nya ägaren att de hade sagtupp lokalen men vi var inte medveten om det! Detta hände en vecka efter vi sålde aktiebolag! Vi hade skickat alla papper till både vår och köpares revisor för att kolla på papper om hyresavtal och det var felfritt så det var därför vi sälja aktiebolag. Men efter vi fick veta om uppsägning från nya ägare så försökte vi kontakta vår advokat för att lösa problemet men det verkade som att de hyresvärden hade sagtupp oss utan att meddelade oss. Det har gått en månad nu och det verkade som att hyresvärden vill inte skriva ny kontrakt med nya ägaren, men det hade inte hänt någonting heller sen de hade sagt det till nya ägaren. Men hyresvärden varken vill skicka ut hyran till nya ägaren och sa till de att betala hyran via länsstyrelsen istället. Och det vill inte nya ägare göra. Så nu vill köpare polis anmäla oss och stämma av oss.Frågan är om det som hände kallas för "avtalsbrott" ?Kan köparen polis anmäla mig? Kan de tvinga mig att köpa tillbaka aktiebolag? Kan de kräva skadestånd från mig?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Att sälja aktiebolag är komplicerade affärer och jag kommer därför inte kunna garantera att mitt svar är helt träffsäkert. Jag kommer dock förklara vad som gäller generellt och säga vad jag anser gäller utifrån den information jag har. Försäljning av aktier regleras i köplagen (KöpL) eftersom det är s.k lös egendom (KöpL 1§). Dock har man en stor avtalsfrihet vad gäller sådana köp varför det inte alls är säkert att köplagen ska gälla (KöpL 3§). Ert avtal gäller alltså som utgångspunkt framför lagen. Jag utgår dock ifrån att ni inte avtalat något som påverkar bedömningen av just detta problem. Tvingas köpa tillbaka aktier samt betala skadestånd? För att du ska tvingas köpa tillbaka aktierna krävs att det föreligger ett "fel" i aktiebolaget och att detta är väsentligt (KöpL 30§ j. 39§ 1st). Återköpet kallas "hävning" och innebär helt enkelt att köpet återgår. Utgångspunkten är att fel föreligger ifall aktiebolaget inte stämmer överens med vad ni avtalat (KöpL 17§ 1st). Fel föreligger även om aktiebolaget avviker från vad köparen rimligen kunnat anta (KöpL 17§ 3st). Jag gör bedömningen att säljaren rimligen kunde anta att lokalen ingick oavsett om detta framgick av avtalet eller ej. Detta fel måste dock ha funnits när du överlämnade aktierna till köparen (KöpL 21§ 1st j. 13§ 1st). Som jag tolkar dig hade hyresvärden redan sagt upp er vid denna tidpunkt men inte meddelat er. Dock hade ni inte fått vetskap om detta. En uppsägning ska ske skriftligen (JB 12:8 1st). Detta verkar inte ha skett eftersom ni isåfall hade känt till uppsägningen. Jag gör därför bedömningen att någon uppsägning knappast kan ha skett. Hyreskontraktet borde därför ha gällt när du överlämnade aktierna till köparen. Eftersom felet då inte fanns vid överlämnandet kan inte köparen göra gällande det mot er (KöpL 21§ 1st j. 13§ 1st). Detta utesluter både hävning och skadestånd eftersom inget fel föreligger. Ifall en skriftlig uppsägning skett innan överlämnandet av aktierna men ni missat denna blir dessvärre bedömningen den motsatta. Förvisso har köparen en långtgående undersökningsplikt men denne bör kunna förlita sig på handlingarna du gett (KöpL 20§). Att lokalen inte ingår får anses vara ett väsentligt avtalsbrott vilket ger rätt till hävning och fel ger nästan alltid rätt till skadestånd (KöpL 39§ & KöpL 40§ 1st). Skadestånd skulle då primärt omfatta ersättning för utgifter, utebliven vinst och annan direkt förlust (KöpL 67§ 1st). Jag gör dock som sagt bedömningen att inget avtalsbrott föreligger eftersom hyresvärden inte sagt upp er på rätt sätt. Polisanmälan Jag finner det svårt att tro att en polisanmälan från köparen skulle leda någonstans. Ni har uppenbarligen inte agerat avsiktligt vilket är ett krav för nästan alla brott (BrB 1:2 1st). Även om en polisanmälan sker bör ni därför inte vara särskilt oroliga. Slutsats Jag har utgått från den information jag har men vill återigen påpeka att försäljning av aktiebolag är mycket komplicerade. Allt jag sagt kan vara helt fel på grund av erat avtal. Jag rekommenderar därför att du tar detta med din advokat. Ifall inget särskilt avtalats bör dock min analys av situationen vara korrekt.

Finns det ångerrätt för myndighet som inhandlat utbildningsmaterial?

2020-10-02 i Köplagen
FRÅGA |Ett litet utbildningsföretag (aktiebolag) säljer utbildningsmaterial via sin hemsida. En myndighet köper material och vill efter 7 månader skicka tillbaka det betalda materialet, eftersom man upptäckt att man sedan tidigare har det. Kan köparen åberopa någon lag paragraf ang ångerrätt? Vad gäller? Vad åligger säljaren i detta fall?Vänlig hälsning
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har en myndighet inhandlat utbildningsmaterial från ett litet utbildningsföretag. Sju månader efter köpet har myndigheten ångrat sig och vill skicka tillbaka det betalda materialet eftersom den då upptäckt att den sedan tidigare hade det. Du undrar om köparen (myndigheten) kan åberopa någon lag angående ångerrätt. Då köpet av utbildningsmaterial skett från en myndighet av ett företag gäller köplagen mellan parterna. Köplagen är dispositiv innebärande att det går att avtala om annat än vad som stadgas i lagen. Normalt sett innebär det att parterna har ett avtal; om något inte är reglerat i avtalet kan man använda köplagen för att fastställa det som det tvistas om.Köplagen innehåller inga bestämmelser om ångerrätt. Ångerrätten är i regel något det måste avtalas om och är enbart lagreglerad i t.ex. konsumentskyddande bestämmelser. Det finns exempelvis en ångerrätt enligt distansavtalslagen för köp som skett över internet eller telefon. Distansavtalslagen är dock endast tillämplig när köparen är konsument. Därav är lagen inte tillämplig i detta fall.Det finns ingen lagstadgad ångerrätt i det fall du beskriver. Min rekommendation är att du går igenom avtalet mellan säljare och köpare. Har det avtalats om att säljaren har rätt att ångra sig gäller det. Å min mening torde det dock vara ovanligt att man (1) avtalar om en ångerrätt alls mellan företag, (2) i vilket fall att man avtalar om så lång tid som sju månader och (3) att man avtalar om ångerrätt när det gäller ett sådant material som utbildningsmaterial (då det kan kopieras enkelt).Sammanfattningsvis är ångerrätt mellan företag/myndighet ingen rättighet utan en möjlighet om parterna avtalat om det. Givetvis står det säljföretaget fritt att acceptera köparens begäran om att få skicka tillbaka och få pengarna tillbaka. Däremot är säljaren inte skyldig att göra så.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på måndag, den 5 oktober, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Vad anses som fel när varan sålts i befintligt skick?

2020-09-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Sålde en bil december 19 till en person. Nu har han hört av sej och vill att jag ska betala 2000kr för en panel som var trasig. Jag sålde bilen i befintligt skick, men tipsade, var han kunde få tag i en. Däremot har jag aldrig sagt, att jag kommer stå för den. Nu hotar han med kronofogden. Känns lite märkligt. Är detta ok?
Nabyiel Marionell |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom detta handlar om ett köp av lös sak mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig (1 § KöpL). Köplagen är dispositiv, dvs. reglerna i lagen gäller ifall att det inte avtalats bort i köpeavtalet (3 § KöpL).Befintligt skickNär en vara har sålts i befintligt skick eller med liknande förbehåll ska den anses felaktig om:- Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,- Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller- Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL)Det är tre alternativa rekvisit som om någon av dem uppfylls kan innebär att varan är felaktig.För det första kan bilen anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som du lämnat före köpet och som antas kan ha inverkan på köpet. För det andra anses bilen vara felaktig om du har underlåtit att upplysa köparen om fel på bilen, dock ska felet vara av väsentlig karaktär och felet är något som du antas ha känt till. För det tredje anses bilen vara i väsentligt sämre skick med hänsyn till pris och övriga omständigheter.En köpare har dessutom en undersökningsplikt som innebär att han inte kan hävda fel om felet är något som han antas ha känt till vid köpet eller borde ha upptäckt vid en undersökning (20 § KöpL).Vad gäller i ditt fallI detta fall eftersom du "tipsade" om var han kunde få tag i bilpanelen så utgår jag ifrån att du hade upplyst köparen om att bilen var behäftad med fel - att panelen var trasig. Trots att du upplyst köparen om det så gick han ändå med på köpet. Detta innebär då att han inte hade något emot att bilen var behäftad med fel. Han kan då inte tillämpa regeln i 19 § KöpL. Dessutom kan han inte hävda fel eftersom han känt till felet vid köpet (20 § KöpL). Han kan alltså inte hävda att bilen var felaktig och inte heller kräva betalning av dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel i vara

2020-09-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi köpte nyligen en hundvalp. Redan inom 2 dygn fick vi uppsöka veterinär. Det visade sig var ett sk parvovirus. Våran hundvalp avled bara några dagar senare. Inkubationstiden för detta virus är 3-10 dagar. Så finns ingen risk att det är vi som smittat våran hund. Obduktionen av hunden visade att det var detta virus som var dödsorsaken. Vi har nu veterinärkostnader på ca 10 000kr att betala. Uppfödaren hade ingen dolda fel försäkring. Hur ska vi gå vidare juridiskt med detta för att få ersättning från uppfödaren för våra veterinärkostnader? Är det möjligt? Vi hade ej livförsäkring.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet.Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att parvoviruset funnits före överlämnandet av valpen, vilket alltså är till din fördel. Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hundens skick ytterligare (god för jakt, utställning osv) får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Att upptäcka ett parvovirus är inget som en privatperson i normala fall kan göra, och detta kan alltså inte krävas av dig. Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador (veterinärkostnader) täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes cirka 2 dagar efter leverans bör alltså reklamation och eventuell hävningsförklaring skickas inom några månader. Vad kan du göra?I och med att valpen gick bort och du har skador som följde av detta kan hävning vara aktuellt. Det du borde göra är i första hand att meddela uppfödaren att du vill häva köpet då valpen vid leverans hade ett väsentligt fel (parvovirus), vilket obduktionen visade och att du inte känt till detta vid köpet. I och med hundens död har du lidit ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Ytterligare ekonomisk förlust lider du genom veterinärkostnader, och i och med att dessa kostnader är följdskador kan du kräva skadestånd som följd av att varan är felaktig (40 § Köplagen).Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader. Detta är alltså att rekommendera i ditt fall, om det inte ger något att meddela uppfödaren personligen. Vänligen,

Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

2020-09-25 i Köplagen
FRÅGA |Vi har köpt en bostadsrätt där det visat sig att tv antennen "försvunnit" i en renovering och därmed inte går att nyttja. Bostadsrätten har stått annonserad som att kabel tv ingår i hyran. Säljaren har inte heller upplyst oss om detta. Kan vi hävda att detta är ett dolt fel, eller borde vi ha kollat upp det?Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt är lös egendom, detta innebär att reglerna i Köplagen (KöpL) blir tillämplig i detta fall. Jordabalken gäller endast fast egendom, därför kan man inte tillämpa den.Fel enligt köplagenKöplagen säger att en vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL). Om den avviker från vad som nämnts tidigare eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta anses varan vara felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Vidare anses varan felaktig om den inte stämmer överens med sådana uppgifter om varans egenskap eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Redan här kan vi konstatera att det föreligger fel enligt köplagens mening. UndersökningspliktNästa fråga blir huruvida felet är något som faller inom din undersökningsplikt, eftersom vi har konstaterat att det föreligger fel. Enligt köplagen får köparen inte hävda fel som denne borde ha upptäckt vid ett undersökningstillfälle (20 § KöpL). Undersökningsplikten kan antas vara uppfylld efter en noggrann besiktning av bostadsrätten. Noterbart är att undersökningsplikten enligt köplagen inte är lika långtgående som den enligt jordabalken vid köp av en fastighet. Men en slags undersökning av bostadsrätten måste ändå ske för att kunna åberopa fel. Om det hade varit lätt att upptäcka att antennen inte finns i bostadsrätten så är det något som faller inom er undersökningsplikt – alltså något som du borde ha upptäckt – och därmed kan du inte hävda felet. En generell upplysningsplikt för säljaren finns inte. Säljaren är endast skyldig att upplysa de fel som denne antas ha känt till. Detta ska dock röra sig om ett fel av väsentlig karaktär (19 § KöpL). SammanfattningFör att kunna hävda fel måste du ha uppfyllt din undersökningsplikt. Undersökningsplikten är inte lika långtgående som den vid köp av fast fastighet. Om det hade varit lätt att upptäcka felet så kan du inte hävda fel. Vidare är en säljare endast skyldig att upplysa om fel om det rör sig om ett sådant fel som denne antas ha känt till och felet är av väsentlig karaktär.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,