Är det ok att importera piratkopior som privatperson?

2021-03-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, köpte lite kläder av en kille online som verkade vara äkta, nu har dom fastnat i tullen och jag börjar bli orolig, kan jag åka på något om det skulle vara piratkopior?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du som privatperson lagligt kan köpa piratkopior från utlandet. Det är ok att köpa och importera piratkopierade kläder under förutsättning att det sker för privat bruk. Om tullen däremot skulle misstänka att du tänker använda dig av varorna i kommersiellt syfte kan en domstolsprocess inledas mot dig. Den som importerar piratkopior i syfta att sälja dem vidare kan göra sig skyldig till varumärkesintrång och riskerar därmed att få betala böter eller sitta i fängelse i högst två år (8 kap 1 § Varumärkeslagen). Så länge du har för avsikt att enbart använda kläderna för privat bruk har du inget att oroa dig för. Tullen kan tänkas reagera om det handlar om en större mängd importerade piratkopior. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ok att fotografera annans hus i marknadsföringssyfte?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får ett företag i marknadsföringssyfte använda bild på vårt hus utan att ha tillfrågats oss?VänligenKerstin
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den aktuella lagen är Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen)Enligt 2 kap 24 § 2 st får byggnader fritt avbildas. Detta innebär att det är ok för företaget att fotografera ert hus. Jag kan inte hitta någon bestämmelse vilken skulle förbjuda företaget att sedan använda en bilden i marknadsföringssyfte. Om någon person däremot hade varit med i bilden hade företaget behövt samtycke från den personen för att sedan kunna använda bilden i reklamsammanhang (1 § Lag (1978:800) om namn och bild i reklam.)Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,