Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

2021-04-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, finns det något form av undantag när det kommer till VML och URL om man vill registrera ett företagsnamn i PRV som inkluderar ens födelsenamn. Exempelvis om man heter Johan Braastad och vill registrera Braastads Vinprovning AB eller Braastads Cykelservice AB eller anses det renommésnyltande på Braastad som varumärke, även om man inte är verksam inom samma branch?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om man kan registrera ett varumärke som inkluderar det egna efternamnet när ett annat varumärke redan finns registrerat med det namnet. Reglerna om varumärkesregistrering finns i varumärkeslagen, fortsättningsvis kallad VML. Du skriver det rör registrering av företagsnamn hos Patent- och registreringsverket (PRV). Det är endast varumärken som registreras hos PRV och inte företagsnamn. Företagsnamn registreras hos bolagsverket. Jag kommer därför fortsättningsvis utgå från att din fråga rör ansökan om varumärkesregistrering hos PRV.SärskiljningsförmågaEtt varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i PRV:s varumärkesregister (1 kap. 4 § VML). För att ett varumärke ska kunna registreras krävs alltså att det har särskiljningsförmåga. Det anses det ha om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan (1 kap. 5 § VML). Här görs en helhetsbedömning av om varumärket är ägnat att skilja innehavarens varor från andras. Man utgår här från "den relevanta målgruppen" och det är dennes uppfattnings som är avgörande för om varumärkes ska anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga eller ej. Om varumärket avser varor eller tjänster som är riktade till konsumenter i allmänhet ska målgruppen normalt anses utgöras av en normalt informerad och skäligen uppmärksam genomsnitskonsument. Min bedömning är att de båda varumärkena du nämner skulle kunna ha tillräcklig särskiljningsförmåga.FörväxlingsbedömningenOm ett varumärke bedöms har särskiljningsförmåga kan det ändå finnas hinder mot registrering om varumärket är förväxlingsbart med en annan näringsidkares redan skyddade varumärke (2 kap. 8 § VML). Märken anses vara förväxlingsbara med varandra bara om de är så lika med varandra att de kan förväxlas och de ska som huvudregel också känneteckna varor av samma eller liknande slag. Förväxlingsbarheten ska bedömas med bakgrund av hur känt det äldre märket är på marknaden, de associationer båda märken framkallar och graden av likhet mellan varorna/tjänsterna. Vid bedömningen ska man utgå från en genomsnittskonsument av den aktuella varutypen som är normalt informerad och skäligen uppmärksam.Braastad som du nämner i ditt exempel är ett spritmärke. Enligt min bedömning vore det inte otänkbart att en skälig uppmärksam genomsnittskonsument skulle kunna förväxla "Braastads vinprovning" med Braastads eller tro att det finns någon typ av samröre då det ändå föreligger visst samband mellan de båda företagens produkter. Vad gäller "Braastads cykelservice" tror jag däremot att risken för förväxling är betydligt mindre då det inte över huvud taget skulle känneteckna varor av samma eller likande slag som det befintliga Braastads.Värt att nämna är även att då Braastad är ett rätt unikt efternamn krävs det att det, som i ditt exempel, är den som registrerar varumärket eller någon annan ägare i företaget som bär namnet. Ett varumärke får nämligen inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn med särskilt skydd, allmänt kända konstnärsnamn eller likartade namn (2 kap. 10 § p. 2 VML). Bär en ägare i företaget namnet är det inte någon annans namn och är därmed tillåtet att använda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning