Får jag rita av fotografier som någon annan tagit och sedan sälja dem?

2019-08-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag tänkte sälja bilder på ishockeyspelare. Eftersom jag inte tagit bilderna själv så undrar jag om man kan rita av bilden exakt likadant, fast för hand och sälja dem? Är det lagligt eller är det som att dem fortfarande äger bilden?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör din fråga hittar vi i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den/de som har tagit bilderna av ishockeyspelarna är skapare till bilderna och får därmed automatiskt upphovsrätt till de, 1 § URL. I upphovsrätten ligger en ensamrätt att framställa kopior av bilderna oavsett hur framställningen sker, exempelvis genom att en ritar av dem. Även en ensamrätt att sprida bilderna, exempelvis genom försäljning, tillfaller skaparen av verken, 2 § URL. I det omtalade Svenska syndabockar-målet prövades ett fall med liknande omständigheter av Högsta domstolen. En fotograf hade tagit en bild som blev avmålad av en konstnär. Fotografen stämde konstnären för intrång i hens upphovsrätt. I det här fallet ansåg Högsta domstolen att konstnären fick rätt. Det berodde dock på att konstnären hade bearbetat originalbilden i den mån att tavlan kunde ses som ett helt nytt konstverk, se NJA 2017 s. 75. För att det inte ska ses som upphovsrättsintrång krävs det alltså att du omvandlar bilden tillräckligt mycket för att det ska ses som ett helt nytt konstverk. Då det är en svår balansgång kring vad som ses som ett nytt eget verk och vad som faktiskt är intrång i någon annans upphovsrätt vill jag rekommendera att inte måla av och sälja bilderna då det sistnämnda är ett brott som kan leda till böter eller fängelse samt stora skadestånd, 53 § URL. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att trycka upp dekaler med Volvos logotyp och sälja vidare?

2018-12-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en undran när det gäller ett privatföretag som säljer dekaler, med VOLVO's logotyp på. Är det tillåtet att trycka upp VOLVO's namn i större upplaga, för att sedan sälja vidare? Borde inte detta falla inom ramarna för upphovsrättslagen? Och kan man iskall anmäla detta på något sätt?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Volvo har ensamrätt till logotypenVolvos logotyp är ett varumärke. Reglerna om hantering av varumärken hittar du i varumärkeslagen (VML). Volvo äger logotypen och har sannolikt ensamrätt till den. Det innebär att ingen annan än företaget Volvo får använda logotypen i sin affärsverksamhet, VML 1 kap 10 §. Det betyder till exempel att det inte är okej att trycka upp dekaler med Volvos logotyp för att sälja i sin egen verksamhet, utan det är att se som ett intrång i Volvos ensamrätt. Varumärket Volvo har dessutom ett extra starkt skydd på grund av att det är ett mycket välkänt varumärke, VML 1 kap 10 § första stycket tredje punkten. Det talar ytterligare för att det är ett intrång som det handlar om. Om Volvo skulle ha gett tillstånd till det andra företaget att använda logotypen skulle det dock inte ses som ett intrång, VML 1 kap 10 §.Kan man anmäla varumärkesintrånget?Det är framför allt upp till Volvo själva att kontrollera att ingen använder deras logotyp utan tillstånd. Det är även upp till Volvo att avgöra hur de vill gå vidare med varumärkesintrånget eftersom att de är ägare till varumärket. Min rekommendation är därför att du vänder dig till Volvos kundtjänst eller marknadsföringsavdelning och informerar om din upptäckt för att sedan låta de gå vidare med en eventuell process.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Om du vill veta mer har Patent- och registreringsverket mycket bra information om varumärkesintrång m.m. på sin hemsida.Vänliga hälsningar,