Upphovsskydd sport

2018-10-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad gäller vid inspelning av idrottsevenemang. Får man filma och streama en match på nätet? Gäller samma regler för alla nivåer på idrotten (elitidrottare vs barn)?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.UpphovsrättNär man skapar ett föremål, låt, text, film, föreställning etc. kan man i vissa fall få denna prestation upphovsrättsligt skyddad (1§ Upphovsrättslag). Detta skydd innebär att andra inte får, utan upphovsmannens tillstånd, på något sätt sprida verket, kopiera detta eller offentliggöra verket utan upphovsmannens tillåtelse (2§ Upphovsrättslagen). Dock förekommer vissa undantag, ett exempel är om verket redan är offentliggjort så får man i vissa fall kopiera verket för privat bruk (12§ Upphovsrättslag). Dock kan inte allt skyddas som konst enligt upphovsrättslagen. För att ett objekt, en låt etc. ska kunna skyddas så krävs det att prestationen uppfyller en viss verkshöjd. Alltså att prestationen uppfyller en viss form av originalitet eller återspegling av upphovsmannens kreativa och konstnärliga anda. Kravet på hur originellt ett verk ska vara för att kunna upphovsskyddas varierar beroende på typ at verk. Normalt sett kan inte ett sportevenemang upphovsskyddas. Detta för att högsta domstolen och förarbetena till upphovsrättslagen inte anser en "match" uppfylla kravet på återspegling av konstnärs anda. Därmed omfattas inte matchen av skyddet i 1§ upphovsrättslagen som regel. Detta slogs fast av högsta domstolen i NJA 2015 s. 1029. Dock kan inspelningar av matchen ibland skyddas. Om man t.ex. spelar in matchen kan denna "inspelning" skyddas enligt 46§ upphovsrättslagen med vissa inskränkningar. Om man dessutom lägger till stämningsmusik, klipper i inspelningen etc. så är det möjligt att uppnå "originalitet". Detta är dock ovanligt.Detta gäller oavsett professionella matcher i Allsvenskan eller en knattematch. Mvh/

Artiklars upphovsrätt.

2018-02-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag har en fundering.Insskränks upphovsrätten om jag läser upp t.ex. en utgiven nyhetsartikel i genom radio som ett annat medium?Hur inskränks upphovsrätten?Ser du att det finns några möjligheter att inte inskränka rätten genom att t.ex. endast läsa upp delar av artikeln, citera hela artikeln eller något annat vis?Tack för hjälpen!//Martin
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att redogöra för hur upphovsrätten fungerar. Kort svar finns längst ner.Upphovsrättens grunder.Den grundläggande idén för upphovsskydd är att skydda alla former av konst, litteratur, datorprogram osv som kan uppvisa en viss grad av verkshöjd/konstnärlighet. De verk som kan kan uppvisa denna verkshöjd beviljas upphovsskydd enligt 1§ upphovsrättslagen. Detta skydd innebär ensamrätt för upphovsmannen att kopiera och förfoga över verket (2§ upphovsrättslagen). Även artiklar kan på upphovsskydd om skribenten "målar orden" eller allmänt sätter viss egen pränt på artikeln.Upphovsrättens inskränkning.Verkets skydd:Däremot kan inte artikelns ämne eller fakta skyddas. Det innebär att upphovsrättslagen inte kan skydda t.ex. det som en person säger. Lagen skyddar bara sättet som skribenten sedan återger det som den första personen sa rent faktamässigt. Upphovsrättslagen kan heller inte skydda ett ämne eller en konstform. Om en artikel t.ex. utreder effekten av röd färg kan man inte skydda diskussionen eller skribentens åsikt runt färgen röd. Lagen skyddar däremot de ord som skribenten använder för att beskriva färgen. Det innebär att det är fritt för alla att använda artikeln i sig som diskussionsämne eller källa för information men man för inte återge artikeln i helt oförändrat skick (2§ upphovsrättslagen).Citat:När det gäller rätten till citat får man återge citat enligt god sed och i den omfattning som situationen kräver (22§ upphovsrättslagen). Det här säger inte särskilt mycket så vi vänder oss till äldre avgöranden. I NJA 1996 s. 712 utredde högsta domstolen (HD) om en skribent hade inkräktat på upphovsrätten för en artikel ägd av DN. I målet hade skribenten citerar text från en intervju och citatet utgjorde cirka 1/5 av artikeln. HD ansåg att citatet i målet inte var okej eftersom syftet med citaten inte var faktabaserade utan rent estetiska. Vidare kunde det faktamässigt i citaten läggas in i artikeln på annat sätt än just citat. Skribenten hade alltså kunnat använda egna ord istället och fortfarande få samma fakta. Detta trots att man i artikelsammanhang ofta har väldigt stor citaträtt. Tolkningen av detta rättsfall är att sålänge man citerar i syfte att förmedla strikt fakta/information och att man inte citerar i syfte att uppnå viss känsla i artikeln bör det vara okej.Offentligt framförande. Det finns en paragraf i upphovsrättslagen som i viss mån tillåter att man visar verk offentligt ( i TV, internet, radio osv). Paragrafen är den 21§ upphovsrättslagen och innebär att man får visa verk offentligt om de inte är det huvudsakliga ämnet i "verket". Detta innefattar inte rättan att offentligt visa filmverk eller sceniska verk. I ditt fall.Som sagt får man inte sprida verket vidare eller visa skyddade verk eftersom dessa omfattas av skyddet i 2§ upphovsrättslagen. Man får heller inte citera hur man vill utan endast rent faktamässigt och i begränsad omfattning (22§ upphovsrättslagen). Däremot har man som sagt längre gående citaträtt inom journalistik än i andra yrken/ämnen. Sedan får man visa skyddade verk offentligt (via radio) om de inte är det huvudsakliga ämnet och endast visas i väldigt begränsad omfattning (21§ upphovsrättslagen). Även om den exakta gränsen för när man inkräktar på någon annans verk, citaträtten begränsas eller när ett verk anses vara en begränsad del i offentligt framförande så skulle jag rekommendera att du inte läser upp hela artikeln. Då lär du inkräkta på artikeln upphovsskydd. Jag skulle även rekommendera att du inte citerar större delar av artikeln om du kan använda dina egna ord för att få fram samma budskap. Om du citerar har du en även skyldighet att nämna skribenten (3§ upphovsrättslagen).Sammanfattat svar:Undvik att läsa direkt ur artikeln eller citera längre stycken än nödvändigt. Att strikt återge hela artikeln ord för ord kan inkräkta på upphovsmannens/skribenten upphovsrätt till artikeln. Upphovsskyddet inkluderar skribenten sätt och still att skriva men inte ämnet i artikeln eller faktan själv.Även om citat i viss grad tillåts enligt upphovsrättslagen måste citaten vara av god sed. Det innebär att man bara citerar i den mån som krävs. Om du kan återge samma fakta med egna ord rekommenderar jag att du gör detta.Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du har mer frågor eller behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbybo för snabb och bra service.Mvh/Henrik Berg.