föräldraledighet under semesterperioden?

2021-04-01 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har jag rätt att ta ut föräldradagar under företagets ordinarie semester w 28 - 31och ta ut semesterdagarna senare eller spara semestern till nästa semesterperiod som börjar 2022-04-01.
Sara Pedersen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten för semester är att du i samråd med arbetsgivaren och så att verksamheten kan fortgå, kan förlägga semestern hur du vill. Jag misstänker då att din arbetsplats styrs av kollektivavtal eller ett lokalt avtal som medför att det finns en period under sommaren då företaget kanske stänger eller liknande, och arbetstagarna då måste ta ut ledighet då. Arbetsrätten är ett område som styrs i stor utsträckning av kollektivavtal och lokala avtal. Det är därför inte alltid svaret finns i lagstiftningen, utan det bästa är att prata med facket eller arbetsgivaren om ens arbetsplats är ansluten till ett kollektivavtal. Med det sagt ska jag kort redogöra för vad lagstiftningen säger.Föräldraledighet eller semesterledig?Utgångspunkten för föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen. Utgångspunkten är att arbetstagaren får ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär (11§ föräldraledighetslagen). Detta måste som utgångspunkt anmälas till arbetsgivaren minst två månader före ledigheten börjar (13§ föräldraledighetslagen). Dock ska man så gott som det går samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning, och ledigheten ska förläggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå, om det inte utgör en olägenhet för arbetstagaren (14§ föräldraledighetslagen). Utgångspunkten är alltså att du har rätt att själv välja när du vill förlägga din föräldraledighet, och arbetsgivaren kan inte som utgångspunkt neka dig detta. Det finns dock möjlighet att reglera detta i kollektivavtal och då reglera bland annat ledighetens förläggning (2§ föräldraledighetslagen). Företag som exempelvis stänger under vissa veckor, kan reglera vissa av dessa regler i kollektivavtal eller i lokala avtal, och kan i vissa fall lägga ut arbetstagarens semester under denna tid, utifrån att arbetsgivaren ska kunna styra och planera verksamheten. Arbetsgivaren kan alltså planera in att stänga företaget eller liknande. Men som utgångspunkt har du rätt att ta ut föräldraledighet istället för semesterdagar, men det kan regleras i kollektivavtal eller lokala avtal att man måste ta ut semesterdagar, och inte föräldradagar. Spara semesterdagar?Du kan spara semestern till senare, eller till nästa semesterperiod, men oftast bara högst fem semesterdagar per år, men detta varierar också beroende på arbetsplats och avtal (2a§ semesterlagen). Men den rättsliga utgångspunkten är att man får spara sina semesterdagar, om man har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön. Då får man spara en eller flera av dessa dagar till ett senare semesterår (18§ semesterlagen). Den måste dock tas ut inom fem år. Arbetstagaren har då rätt att förlägga de sparade semesterdagarna till det året som arbetstagaren själv väljer, såvida annat inte har avtalat (20§ semesterlagen). Sammanfattning och rådDet är tyvärr svårt för mig att besvara din fråga med full säkerhet, då jag inte vet om och vilket kollektivavtal eller lokala avtal som din arbetsplats är ansluten till. Om det är så att det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats, så gäller avtalsfrihet mellan dig och arbetsgivaren, och du kan då inte få sämre villkor än vad föräldraledighetslagen och semesterlagen medger. Men utgångspunkten är att du kan ta ut föräldraledighet under semestertiden, och att arbetsgivaren sällan kan neka detta. Det bästa är om du ansöker om föräldraledighet så snart som möjligt, med två månaders framförhållning, så att förutsättningarna är bättre för dig. Du har också som utgångspunkt rätt att spara dina semesterdagar till nästa semesterår. Men vissa företag har lokala avtal som säger att man måste ta ut semesterdagar under semestertiden, för att kunna styra verksamheten och produktionen. Jag rekommenderar dig då att prata med din arbetsgivare, men om de inte är tillmötesgående rekommenderar jag dig att kontakta din fackliga representant eller facket direkt, och fråga. De har bättre koll på vad som gäller i din specifika situation. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor! Om något är oklart är du välkommen att återkomma till mig på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Gå ner i arbetstid efter föräldraledighet

2021-01-31 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Jag vill börja jobba efter föräldraledigheten när mitt barn är 15 månader men då bara Max 40%. Är detta något min arbetsgivare kan neka?Med vänlig hälsning,
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkt i arbetsrättUtgångspunkten i arbetsrätt är att arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Det betyder att generellt sätt får arbetsgivaren bestämma hur och när en arbetstagare skall arbeta. FöräldraledighetslagenFöräldrar till barn under 8 år har dock vissa rättigheter som gör att arbetsgivarens rätt begränsas. Dessa rättigheter regleras i Föräldraledighetslagen (1995:558), som förkortas FLL. Man har enligt lagen alltid rätt att gå ner 25% av sin arbetstid när man har barn under 8 år (7 § FLL). Det betyder att om du arbetar 100% har du rätt att minska ditt arbete till 75%. Du skriver att du vill jobba max 40%, jag vet inte hur du arbetade innan men om du arbeta 100% har du enligt lagen inte alltid rätt till det. Däremot skulle jag rekommendera att prata med din arbetsgivare och lägga fram dina önskemål, oftast kan man komma fram till en lösning tillsammans. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan du ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden när du har sagt upp dig själv?

2020-12-02 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag har tänkt att säga upp mig själv och byta jobb. Idag har jag en uppsägningstid på 3 månader. Kan jag ta ut föräldraledighet under min sista uppsägningsmånad om jag säger till i samband med min uppsägning dvs två månader innan föräldraledighet. Har företaget rätten att neka mig föräldraledighet i samband med min egna uppsägning? Tack på förhand!
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL). Rätt till föräldraledighetArbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning under vissa specifika förutsättningar som framgår i föräldraledighetslagen (FLL 1 § första stycket). Du är fortfarande anställd under uppsägningstiden och rätten till föräldraledighet gäller som vanligt även om du har sagt upp dig själv. Anmälan om föräldraledighetFör att du ska ha rätt att utnyttja din rätt till föräldraledighet så måste du dock anmäla detta till företaget som du arbetar för minst två månader i förväg, från den dag som du vill att föräldraledigheten ska börja (FLL 13 § första stycket). Du bör därmed uppfylla detta krav, eftersom du skriver att du planerar att anmäla föräldraledigheten till din arbetsgivare i samband med att du säger upp dig själv och att uppsägningstiden är tre månader men att du endast vill vara föräldraledig den sista månaden. Anmälan bör därmed komma in två månader i förväg och inom rätt tid. Högst tre ledighetsperioder för varje kalenderårDärutöver framgår det inte att du har haft tre ledighetsperioder tidigare under året, som skulle hindra dig från att ta ut föräldraledighet (FLL 10 §). Kan företaget neka föräldraledighet?Det är en rättighet att utnyttja sin föräldraledighet. Företaget kan därmed inte neka dig rätten till föräldraledighet om ledigheten tas ut i enlighet med föräldraledighetslagen eller kollektivavtal. Det är i princip arbetstagaren som bestämmer när ledigheten ska tas ut (FLL 11 §). Arbetstagaren och arbetsgivaren ska dock egentligen samråda när ledigheten ska tas ut (FLL 14 §). Eftersom du dock ska säga upp dig så finns det inte så mycket valmöjligheter, och det bör inte heller innebära en påtaglig störning av verksamheten för att du är föräldraledig under den sista månaden. Detta eftersom du faktiskt ska sluta och ska säga upp dig. SammanfattningDu har rätt att ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden även om du säger upp dig själv. Om du säger till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig i samband med att du säger upp dig så har du även anmält att du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet två månader i förväg. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig rätten till föräldraledighet under förutsättning att du agerar i enlighet med föräldraledighetslagen så som jag ovan har skrivit.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Uppsagd på grund av arbetsbrist, men hinner gå på ledighet innan uppsägningstiden har löpt ut

2020-09-30 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Jag har blivit varslad om uppsägning pga arbetsbrist. Uppsägningen beräknas vara klar imorgon 30/9.Om en månad är jag beräknad att föda. Enligt lag har jag rätt till tre månaders uppsägningstid. Men vad händer när jag går på mammaledighet innan dessa tre månader löpt ut?Mvh Sara
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förbjudet att säga upp någon endast på grund av att den anställde är gravid eller för att en person är föräldraledig. Det finns dock inga hinder i lagen mot att säga upp en person under en pågående graviditet eller en föräldraledighet, men skälet måste vara sakligt grundad. Många kan dock bli uppsagda på ett företag till följd av arbetsbrist och då även föräldralediga, men deras uppsägningstid börjar inte räknas förens de kommer tillbaka till arbetet efter ledigheten, eller från det datum de har angivit att de skulle återgå. Om du säger upp dig själv under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden normalt räknas från uppsägningsdagen.Vänligen,

Föräldraledighet på deltid

2021-03-01 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Jag ska börja jobba 80% efter min föräldraledighet, men enligt HR-avdelningen är det inte möjligt enligt föräldraledighetslagen. De menar att jag måste söka föräldraledigt 20% varje vecka och att detta då ska räknas som en tillfällig föräldraledighet som ex. när man tar ledigt under ett skollov. Enligt HR får jag välja på att jobba 75% eller 100% för att det är så det står i lagen. Till saken hör att jag kommit överens med min chef om att jag ska jobba 80% och det funkar för verksamheten, men HR säger alltså nej till det. Hur ska man tolka lagen egentligen? De stöttar sig alltså mot paragraf 6.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som förälder har du rätt att vara ledig på deltid från ditt arbete fram till att barnet är åtta år. Du som förälder kan själv välja om du vill vara föräldraledig på deltid med föräldrapenning eller utan föräldrapenning. Om du väljer att vara föräldraledig med föräldrapenning har du rätt att vara ledig i den omfattning som du tar ut föräldrapenningen, vilket regleras i 6 § föräldraledighetslagen. Föräldrapenning kan betalas ut antingen på 100 %, 75 %, 50 %, 25 % eller 12,5 %. Det är dessa regler som gör att det inte går att ta ut föräldrapenning på 20 % rakt av och jobba och få lön för resterande 80 %. Om du däremot väljer att vara föräldraledig på deltid utan föräldrapenning finns det inget som hindrar att du är ledig 20 %. Det finns ingen bestämmelse i lagen som hindrar att du jobbar 80 % utan det handlar alltså om Försäkringskassans regler om vilken procent du kan ta ut föräldrapenning på. Har du fått det godkänt av din chef och verksamheten tillåter det borde det inte finnas något problem med att vara ledig i den omfattningen, om du löser själva ersättningsfrågan med Försäkringskassan. Det du kan göra för att "pussla ihop" till 20 % föräldraledighet är att ta ut föräldraledighet på olika tillåtna % per dag, t ex 25 % fyra dagar i veckan. Men dessa frågor kan Försäkringskassan bättre hjälpa dig med, så jag föreslår att du vänder dig till dem för att få hjälp med just detta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Blir du inlasad även om du går på föräldraledighet?

2021-01-15 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag har ett vikariat som sträcker sig till april 2022 och kommer i september 2021 att bli inlasad (har då arbetat 2år). Nu är jag gravid och kommer gå på föräldraledighet från juli 2021. Kommer jag ändå att bli inlasad i september?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om anställning och inlasning finns i lag om anställningsskydd (LAS).Inlasning Angående vikariat, så övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (LAS 5a § tredje stycket). Det är antalet anställningsdagar som har betydelse för anställningstidens längd. Det ska dock även poängteras att fack och arbetsgivare kan komma överens om avvikelser från LAS 5a § genom kollektivavtal (LAS 2 § tredje stycket). Du bör därmed kolla om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som kan innebära att de anställda inte alls blir inlasade efter två år utan det kan vara så att parterna har kommit överens om en längre tid.Anställningstid Det är som sagt antalet anställningsdagar som avgör anställningstidens längd. Enligt förarbetena till LAS så kan arbetstagare tillgodoräkna sig anställningstid även om den anställde har varit tjänstledig (prop. 1981/82:71 sida 117). I den juridiska litteraturen så uttalas det även att i allmänhet gäller att en arbetstagare får tillgodoräkna sig varje dag som ett anställningsförhållande har förelegat, oberoende av om han eller hon då har utfört något arbete eller inte eller om arbetet har utförts på heltid eller deltid, i tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning. Även tid då en arbetstagare exempelvis har varit sjuk, permitterad, föräldraledig, studieledig eller tjänstledig av någon annan orsak eller t.o.m. deltagit i en strejk får räknas, förutsatt att ett anställningsförhållande har förelegat. Sammantaget, så bör du därmed bli inlasad i september. Detta eftersom du skriver att du har arbetat i två år i september. Tiden då du är föräldraledig ska som utgångspunkt räknas med i anställningstiden och därmed har det ingen betydelse att du går på föräldraledighet innan det har gått två år. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Måste jag ta ersättning från försäkringskassan när jag är hemma och vabbar?

2020-10-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Kan man vara hemma från jobbet och vårda sjukt barn utan att begära ersättning från försäkringskassan? Alltså att man anmäler vab till arbetsgivaren men inte begär ersättning från försäkringskassan, hemma utan betalt med andra ord.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du kan absolut vara hemma och vårda sjukt barn utan att begära ersättning från försäkringskassan. Din arbetsgivare har ingen rätt att begära att du tar ut ersättning från försäkringskassan och de kan inte heller begära intyg på om du gör det.Därmed är det fritt fram för dig att vabba utan ersättning från vare sig arbetsgivare eller försäkringskassan, det är upp till dig om du vill göra det gratis!Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Har man rätt att arbeta då och då som föräldraledig?

2020-08-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Om en anställd är föräldraledig. Kan hon/han då kräva av sin arbetsgivare att få gå in och jobba ett pass då och då när det passar henne/honom.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall en föräldraledig arbetstagare har rätt att komma in och jobba utan någon vidare kommunikation med arbetsgivaren. Enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) har föräldrar rätt att jobba deltid. Hur mycket man får gå ner i tid beror på om den anställde tar ut föräldrapenning eller inte, 5-6§§ föräldrarledighetslagen. I jämförelse med semesterlagen ger föräldrarlagen arbetstagarna en större rätt att bestämma över ledighetens förläggning. I detta fall krävs att den anställde lämnat sin anmälan om ledighet två månader i förväg och även att den anställde samrått med arbetsgivaren om hur denna vill arbeta, 13-14§§ föräldrarledighetslagen. Svaret på din fråga blir därför att det inte behöver vara tillåtet för en föräldraledig att komma in och arbeta då och då, utan det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda som bl.a. medgivande från arbetsgivaren. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,