Om visstidskontrakt kan löpa ut under ens föräldraledighet

Hej! Jag är visstidsanställd inom äldreomsorgen och är nu gravid, så min fråga är.. kan min chef neka förlängning eller ny anställning under den tiden jag är mammaledig? Alltså låta bli att på något vis anställa mig bara för att jag är föräldraledig? Eller är hon rättsligt tvingad att förlänga/anställa mig under den tiden?

/ jätteorolig blivande mamma…

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du huruvida din arbetsgivare kan låta bli att förlänga ditt visstidskontrakt på grunden att du är gravid. Detta är en arbetsrättslig fråga. För att besvara denna fråga ska jag först gå igenom den arbetsrättsliga lagstiftningen i relevanta delar och sedan applicera den på sin situation.

Lag (1982:80) om anställningsskydd och diskrimineringslagen (2008:567)

Regler om anställningsförhållandet finns främst i lag om anställningsskydd, förkortat till LAS. I dess 4 – 6 §§ finns de huvudsakliga reglerna om visstidsanställning. Där sägs att utgångspunkten för ett kontrakt är tillsvidareanställning om inte annat sägs i anställningsavtalet.

Enligt 4 § LAS får tidsbegränsade anställningsavtal endast existera i den mån 5 – 6 §§ LAS godkänner det. 5 § säger att avtal om allmän visstidsanställning får ingås. 5 a § säger att en visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning efter att man har jobbat på arbetsplatsen i sammanlagt 2 år. Annars tar anställningsförhållandet slut när slutdatumet i avtalet nåtts. Tidsbegränsad provanställning får också ingås (6 §), men den prövotiden får endast vara 6 månader innan arbetsgivaren bestämmer sig för att tillsvidareanställa en eller inte.

15 § LAS säger att du har rätt att få veta att du inte ska få fortsätta som anställd på företaget som visstidsanställd 1 månad i förväg om du arbetat där i 12 månader, men skulle arbetsgivaren bryta mot detta så leder det inte till att du får behålla jobbet. Det enda som händer är att du kan ha rätt till skadestånd enligt 38 § LAS.

Diskrimineringslagen säger i 2 kapitlet 1 § att en arbetsgivare inte får diskriminera sina arbetstagare, alltså deras anställda. 1 kapitlet 5 § säger att kön är en sådan grund man inte får diskriminera på. Den Europeiska unionens domstol har sagt i mål C-109/00 att det är diskriminering baserat på kön för en arbetsgivare att missgynna en kvinna på den grund att hon är gravid. Svenska domstolar har sagt detsamma, se t.ex. rättsfall AD 2002 nr 45 från arbetsdomstolen.

Ett beslut av arbetsgivare att inte låta en provanställning övergå i en tillsvidareanställning kan förklaras ogiltigt av domstol, och arbetsgivaren blir då tvingad att anställa personen (5 kapitlet 3 § 2 st. diskrimineringslagen). Huruvida detta också gäller allmän visstidsanställning är inte avgjort i domstol ännu, och är inget som lagen uttryckligen reglerar. Det är därmed inget jag kan uttala mig bestämt om.

Ditt fall

Baserat på den lilla information jag har om ditt fall skulle jag säga att din arbetsgivare kan låta visstidsanställningen ta slut under din föräldraledighet. Detta innebär inte att din föräldrapenning tar slut, utan Försäkringskassan säger följande:

"Du som hade ett arbete innan du blev arbetssökande kan få föräldrapenning som grundas på de inkomster du hade då, det vill säga på sjukpenningnivå. Det gäller under förutsättning att du anmälde dig hos Arbetsförmedlingen första vardagen som du var arbetslös och fortfarande är anmäld."

Men jag vill flagga för att det finns andra inom juridiken som anser att du kan gå till arbetsdomstolen och tvinga arbetsgivaren att förnya ditt visstidskontrakt med stöd av 5 kapitlet 3 § diskrimineringslagen. De har goda skäl att tro att det är så. Detta är dock inte helt avgjort än, så jag vill inte ge någon bestämd rekommendation den ena eller andra riktningen.

Hoppas att du känner att mitt svar var till hjälp, och tveka inte att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo