Kan en arbetsgivare neka hämtning/lämning på förskola om detta sker under utsatt arbetstid?

Kan en arbetsgivare neka hämtning/lämning på förskola om detta sker under utsatt arbetstid?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tolkning av fråga och lagrum

Jag tolkar det som att du undrar ifall din arbetsgivare får neka dig att hämta/lämna ditt barn på förskolan om det sker under arbetstid. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldraledighetslagen.

Kan en arbetsgivare neka hämtning/lämning på förskola om detta sker under utsatt arbetstid?

Det finns ingenting i lagen som säger att du har rätt att gå från arbetet för att hämta/lämna ditt barn på förskolan när det sker under din arbetstid.

Det du har rätt till är dock att gå ner i arbetstid tills dess att barnet fyller 8 år. Detta kan ske med eller utan föräldrapenning och kallas för delledighet. Om föräldern får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel (6 § föräldrarledighetslagen). Utan föräldrarpenning har en förälder också rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om barnet inte fyllt åtta år eller om barnet är äldre än så inte avslutat sitt första skolår (7 § föräldrarledighetslagen).

När det gäller förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa dagar (12 § föräldrarledighetslagen). Detta är någonting du och arbetsgivaren får komma överens om. Om det är så att ni inte kommer överens om hur ledigheten ska tas ut vid förkortat arbetstid ska arbetsgivaren lägga in ledigheten utefter dina önskemål om det inte innebär en stor störning i verksamheten (14 § andra stycket föräldrarledighetslagen).

Sammanfattningsvis finns det inget i lagen som ger dig stöd för att hämta och lämna på förskolan under arbetstid. Det du däremot har stöd till är att gå ner i arbetstid. Detta är ingenting som din arbetsgivare kan neka till och denna ledigheten ska läggas in efter dina önskemål och det är därmed en möjlighet som kan underlätta för dig att hämta/lämna på förskolan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några andra frågor är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Hälsningar,

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo