Har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda en ny tjänst efter föräldraledighet?

Hej! Vi har en anställd som ska på mammaledighet snart, och hon har lyft att hon inte vill ha samma tjänst när hon kommer tillbaka. Vad är våra skydligheter här som arbetsgivare, och vilka olika alterntiv har vi vid en sådan begäran? Tack på förhand,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att denna medarbetare inte vill återgå till sin nuvarande tjänst när hon återkommer till arbetet efter sin föräldraledighet.

Den lag som främst reglerar din fråga är föräldraledighetslagen.

Rätt till återgå till samma tjänst

Efter en föräldraledighet har man rätt att återgå till samma tjänst eller, om det inte är möjligt, till ett likvärdigt eller liknande arbete som är förenligt med dennes anställningsavtal eller anställningsförhållande, 15 § föräldraledighetslagen. Vidare får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten, 16 § föräldraledighetslagen. Arbetsgivare får alltså inte missgynna arbetstagare och t.ex. ge en sämre tjänst, lägre lön eller sämre villkor av andra skäl som har samband med att arbetstagaren varit föräldraledig. Det finns visserligen undantag från förbudet om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten, 16 § 2 st. föräldraledighetslagen.

Om anställningen inte finns kvar till följd av till exempel en omorganisation, så måste arbetsgivaren som sagt erbjuda en likvärdig tjänst, på motsvarande nivå, med motsvarande arbetsuppgifter och lön etc.

Flexibla arbetsformer

Utöver rätt att återgå till sin anställning har den föräldralediga arbetstagaren också vissa möjligheter till flexibla arbetsformer. Föräldrar med barn under åtta år har rätt att begära flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. Med begreppet flexibla arbetsformer menas att den anställdes arbetsmönster på något sätt ändras, till exempel genom flexibla arbetstider eller distansarbete, 15a – 15b §§ föräldraledighetslagen.

Detta innebär dock inte att arbetsgivaren måste godkänna den begäran om flexibel arbetstid. Arbetsgivaren avgör själv om begäran ska godkännas, avslås eller senareläggas. Om den avslås eller senareläggs ska arbetsgivaren lämna ett motiverat svar till den anställde, 15b § föräldraledighetslagen. Rätten till ett motiverat svar föreligger dock endast om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än sex månader.

En arbetsgivare får inte heller missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med en begäran om flexibla arbetsformer enligt denna lag, 16 a § föräldraledighetslagen.

Detta innebär dock inte skillnad för den anställdas rätt att vara föräldraledig på hel- eller deltid. Det är dessutom möjligt att kombinera föräldraledighet med flexibla arbetsformer. Den flexibla arbetsformen kan alltså ses som ett komplement till den lagstadgade föräldraledigheten.

Slutsats

Som ovan redogjort är lagstiftningen utformad för att skydda den föräldralediga arbetstagaren från att bli av med sin tjänst eller bli missgynnad till följd av föräldraledigheten. Vidare finns det möjligheter för den föräldralediga arbetstagaren att begära flexibla arbetsformer, det finns å andra sidan inget krav på att arbetsgivaren måste godkänna en sådan begäran. Regleringen kring flexibla arbetsformer gäller dock den föräldraledigas nuvarande tjänst och inte en annan tjänst.

Som jag skrev i inledningen tolkar jag din fråga som att arbetstagaren har begärt att få en ny tjänst efter föräldraledigheten. Det finns inget lagstöd för att ni som arbetstagare måste anpassa er till en sådan förfrågan. Det finns alltså ingen skyldighet för er som arbetsgivare att erbjuda en ny tjänst, däremot har ni en skyldighet att erbjuda den föräldralediga dennes gamla tjänst.

Om det istället är som så begäran istället rör frågan om flexibla arbetsformer är det upp till er som arbetsgivare att godkänna eller avslå en sådan begäran. Har arbetstagaren dessutom varit anställd i mer än sex månader är ni som arbetsgivare skyldiga att avge ett motiverat svar.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo