Föräldraledighet

Jag undrar om jag kan ta två dagar föräldraledigt för att åka på semester. Kan min chef neka mig det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågeställning!

Som jag förstår din frågeställning vill du ta ut två dagar föräldraledighet för att åka på semester. I frågan framgår det inte om du menar med ditt/dina barn, men jag kommer att utgå från att det är med ditt/dina barn, då du inte kan ta ut föräldraledighet om du ej ska vara med barnet/barnen som föräldraledigheten gäller för. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån reglerna i föräldraledighetslagen, då jag ej vet vad du eventuellt har för kollektivavtal. I kollektivavtal kan vissa avvikelser från föräldraledighetslagen göras som gör att vissa delar av mitt svar eventuellt inte är helt korrekt för just dig. Därmed är det viktigt att du även kollar upp vad som gäller enligt ditt eventuella kollektivavtal, då föräldraledighetslagen är som ett slags minimiregler för hur det ska se ut. Det kan dock vara viktigt att veta att det i kollektivavtalet kan finnas andra bestämmelser kring hur långt innan du ska anmäla din föräldraledighet och vissa andra punkter (2 § föräldraledighetslagen)

Generella regler för föräldraledighet:

Som förälder har du en lagstadgad rättighet att få vara föräldraledig med ditt barn, enligt lagen ska dock planeringen av föräldraledigheten ske i samrådan med din chef (14 § föräldraledighetslagen). Det finns även regler kring hur många perioder av föräldraledighet du får ha per år, vilket enligt lagen är tre stycken på ett kalenderår (10 § föräldraledighetslagen).  Dessa perioder ska du även anmäla till din chef med minst två månaders framförhållning, eller så snart det bara går om det inte är möjligt med två månaders framförhållning (13 § föräldraledighetslagen). Även om dessa ovan nämnda regler finns  stadgar lagen tydligt att du som arbetstagare får ta ut de hela dagar med föräldraledighet de dagar du begär (11 § föräldraledighetslagen). Det finns dock en situation som kan påverka hur du får förlägga din föräldraledighet. Det är om din föräldraledighet skulle orsaka en påtaglig störning i verksamheten som inte går att lösa på något annat sätt än att du arbetar. Du ska dock enbart anpassa ledigheten om det inte orsakar olägenheter för dig (14 § föräldraledighetslagen). Denna regel hänger ihop med att du ska samråda med chefen om planeringen av ledigheten och finns i samma lagrum. 

Sammanfattning:

Så länge du inte har för många perioder av föräldraledighet under ett kalenderår, anmäler din ledighet i tid och samrådan med din chef samt att det inte orsakar en påtaglig störning i verksamheten som inte går att lösa på något annat sätt än att du arbetar bör arbetsgivaren inte kunna neka din föräldraledighet. Man kan säga att huvudregeln är att föräldraledighet är väldigt svår att neka, då lagen är till stor fördel för den anställde så att denne verkligen ska kunna nyttja sin föräldraledighet på det sätt som bäst passar hen. Vilket syns i 11 §, som stadgar att du ska kunna ta ut de dagar du begär. 

Därmed är sannolikheten att din arbetsgivare kan neka dig denna föräldraledighet liten, så länge du följer dessa regler och eventuella regler i ditt eventuella kollektivavtal bör ledigheten bli godkänd. 

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din frågeställning, om följdfrågor uppstår är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet!

Med vänliga hälsningar, 

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”