FrågaARBETSRÄTTFöräldraledighet 31/03/2022

Kan en arbetsgivare kräva läkarintyg för vab?

Kan en arbetsgivare kräva läkarintyg vid vab för barn som fyllt 12 år? Eller neka att man anmäler vab som frånvaro och kräva att man jobbar in den förlorade tiden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om en arbetsgivare får kräva läkarintyg för vab. Eftersom det handlar om ledighet för att ta hand om barn blir Föräldraledighetslagen aktuell.

Får min arbetsgivare kräva läkarintyg för vab?

Din arbetsgivare får inte kräva läkarintyg. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare i samband med föräldraledighet (16 § första stycket sjunde punkten Föräldraledighetslagen). I ditt fall finns det även ett rättsfall som styrker detta (AD 2013 nr 63).

Vem kan kräva ut läkarintyg?

Det är Försäkringskassan som får kräva dig på läkarintyg om det är relevant (110 kapitlet 14 § tredje punkten socialförsäkringsbalken). Försäkringskassan kräver i regel läkarintyg för vab när det gäller barn som är över 12 år. Bedömer Försäkringskassan att du är berättigad föräldrapenning är du även berättigad ledighet från jobbet (8 § första stycket första punkten Föräldraledighetslagen). Är du däremot inte berättigad föräldrapenning har du ingen rätt att ta ledigt från jobbet för vab.

Vad får min arbetsgivare kräva?

Vissa kollektivavtal har lagt till krav på utdrag från Försäkringskassan för att styrka de dagar du har tagit ut föräldrapenning.

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare