FrågaARBETSRÄTTFöräldraledighet 23/03/2022

Uppsägning av arbetstagare på grund av vab eller föräldraledighet

Kan arbetsgivaren säga upp mig om jag vabbar eller har föräldrarpenning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om uppsägning

Huruvida en arbetsgivare kan säga upp en person beror på vilken anställningsform arbetstagaren har och grunden för uppsägningen. Huvudregeln är att en anställning ska gälla tills vidare enligt 4§ lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Undantag från detta är om en person har en tidsbegränsad anställning, i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete 5§ LAS. Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare som har en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren ha saklig grund, 7§ LAS. Saklig grund innebär antingen arbetsbrist (verksamhetsrelaterat) eller personliga skäl (relaterat till arbetstagaren).

Vab och föräldraledighet med föräldrarpenning

Vård av barn och ledighet med föräldrarpenning aktualiserar föräldraledighetslagen (1995:584). En arbetstagare som är förälder har rätt till ledighet enligt denna lag, även andra personer kan likställas som förälder och ha rätt till ledighet enligt denna lag, se 1§. Vidare, anges det i att en arbetstagare har rätt att vara ledig för vård av barn. Att en arbetstagare är ledig från jobbet på grund av vård av barn får därför inte vara en omständighet som får ligga till grund för uppsägning. Dessutom är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt 16§.

Slutsats

Utgångspunkten är att en arbetsgivaren inte får säga upp en arbetstagare som vabbar eller är ledig med föräldrarpenning, vilket framgår av lag. Å andra sidan, är det möjligt för en arbetsgivare att säga upp en person på grund av arbetsbrist eller personliga skäl som inte har samband med vab eller föräldraledigheten. Av din fråga framgår det inte alla omständigheter, men utgångspunkten är att en arbetsgivare inte får missgynna eller säga upp en arbetstagare på grund av föräldraledighet.

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare