Kan jag ändra ägandeförhållandena mellan mig och min fru efter att vi köpt en bostadsrätt?

2021-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har sålt min villa som jag ägt till 100%, och nu har jag köpt en bostadsrätt för en billigare penning än vad jag har sålt min villa för.Vid köp av bostadsrätten så äger min hustru och jag 50 % var.Vad jag i efterhand ser är att jag troligtvis har gjort en blunder vad gäller reavinstbeskattning för att vi nu äger 50 % var och vad jag har kollat så får jag en mycket högre beskattning nu.Kan man i efterhand ändra så att jag äger bostadsrätten till 100 %, försäljning av villan gjordes idag 29 april.Vad skall göras då?Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga är hur du kan ändra ägarförhållandet mellan dig och din fru, då du anser det bli mer skatteförmånligt om du äger hela bostadsrätten själv. Om jag har missförstått frågan så är du varmt välkommen att höra av dig på elin.englund@lawline.se.Tillämplig lag på frågeställningen:Inkomstskattelagen (IL).Bostadsrättslagen (BRL).Äktenskapsbalken (ÄktB).Hur kan ni som makar ändra ägandeförhållandet på bostadsrätten?Om din fru också vill att du ska äga bostadsrätten till 100% så är det enklaste sättet att hon ger sin andel i bostaden till dig genom gåva. Då vi inte har någon gåvoskatt i Sverige så blir då gåvan skattefri (8:2 IL). För att det ska bli skattefritt är det dock viktigt att din fru inte får någon ersättning för sin del av dig, annars kan hon komma att behöva skatta för en försäljning istället.Så länge ni inte har äktenskapsförord så förlorar hon inte på att du är ensam ägare till bostaden, då hon ändå har rätt till halva bostaden enligt huvudregeln i äktenskapsbalken, ifall ni mot all förmodan skulle gå skilda vägar. Om ni däremot har ett äktenskapsförord som reglerar bostaden bör ni fundera på hur detta eventuellt kan drabba din fru vid en eventuell skilsmässa och då kanske ändra äktenskapsförordet om ni känner att det behövs. Det viktiga är att ni båda är nöjd och känner er trygga med ert beslut.Hur kan din fru ge bort sin andel av bostadsrätten?För att din fru skall kunna ge bort sin halva av lägenheten så kan ni upprätta ett gåvobrev, för gåvobrevet finns det vissa formkrav i Bostadsrättslagen som måste uppfyllas för att gåvobrevet skall vara giltig.Formkraven är följande (6:4 BRL):-Avtalet skall upprättas skriftligen.-Både du och din fru skall skriva under.-Priset skall anges, vilket här då blir 0 kr. Bra att veta:-Det behövs inte vittnen för denna typ av gåvoavtal, då det inte är en fastighet utan en bostadsrätt.-Om formkraven inte är uppfyllda så är gåvobrevet ogiltigt.-Bostadsrättsföreningen måste föra i gåvobrevet i förteckningen, varav ni måste meddela föreningen om gåvan och dem kommer antagligen be om en kopia av gåvobrevet (9:10 BRL).-Eftersom ni är gifta ska ni registrera gåvobrevet hos skatteverket i äktenskapsregistret (8:1 med hänvisning till 16 kap. ÄktB).Om ni bestämmer er för att genomföra gåvan kan ni själva upprätta ett gåvoavtal, men om ni vill ha hjälp av en jurist så kan jag hjälpa er att komma i kontakt med en av våra duktiga jurister på juristbyrån, för den typen av avtal brukar fast pris kunna ges. Det är bara att mejla mig på elin.englund@lawline.se ifall du vill ha kontakt med en jurist, så hjälper jag dig att komma i kontakt med dem för att få en offert.Ifall ni följer formkraven för gåvobrevet och genomför det så kan lägenheten på det viset bli din till 100%, utan att det blir någon skatt eller kostar någonting, förutom om ni anlitar en jurist för avtalet för då kostar det pengar.Sammanfattat svar:Om du och din fru är överens och vill ändra ägandeförhållandena på bostadsrätten på ett så billigt sätt som möjligt så kan ni skriva ett gåvobrev där din fru ger bort sin andel till dig. Då Sverige inte har någon gåvoskatt så behöver ingen av er skatta för att hon ger dig sin andel, så länge du inte betalar någonting för hennes andel. Det viktiga är att ni följer formkraven i 6:4 BRL, att ni registrerar gåvobrevet hos skatteverket så det är skyddat mot din frus eventuella borgenärer och att ni meddelar bostadsrättsföreningen om ägarskiftet då de behöver registrera det. Således kan du ändra i efterhand så att du äger bostadsrätten till 100%.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med någon av våra jurister så är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se!Med vänlig hälsning,

Hur går man till väga vid andelsägande av bostadsrätt som gift?

2020-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Om jag köper en bostad med min fru och vi båda står på bostadslånet, kan vi själva välja hur stor andel utav bostaden var och en ska äga? Jag kommer gå in med hela kontantinsatsen och kommer betala boendet själv, så jag vill stå som 100% ägare på bostaden. Vi har skrivit äktenskapsförord där alla tillgångar räknas som egen egendom.Är det möjligt att stå som ensam ägare, alternativt 90% jag/10% min fru, och hur går man i sådana fall tillväga? Är det något man kommer överens om med bostadsrättsföreningen?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ni kan själva välja hur stor andel av bostaden var och en ska äga. Detta ska framgå av köpehandlingarna. Eftersom ni har ett äktenskapsförord där alla tillgångar räknas som egen egendom undviker du att värdet för bostaden räknas in i en eventuell framtida bodelning om du står som ensam ägare till bostaden. Det är den som står på kontraktet till bostaden som antas äga bostaden, om inget annat kan påvisas. Vill du äga hela bostaden själv bör du alltså se till att endast du undertecknar köpehandlingen. Om du vill låta din fru äga exempelvis 10% är det viktigt att det framgår i köpehandlingen eftersom man annars utgår från att bostaden ägs med lika andelar om både du och din fru skriver under köpehandlingen.Sammanfattningsvis krävs alltså att era ägarandelar framgår av köpehandlingarna och att ni kompletterar med äktenskapsförord avseende att bostaden inte ska ingå vid en eventuell bodelning. Bostadsrättsföreningen får genom köpehandlingarna ta del av era ägarandelar inför godkännande av dig/er som medlemmar i bostadsrättsföreningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Köpa ut makes andel av bostadsrätt under äktenskap

2017-08-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Ägde bostadsrätt när jag gifte mig. Min man har fyra barn.Lägenheten har ökat från 100000 till en miljon. Jag vill köpa ut min make under bestående äktenskap för att slippa ett troligtvis slitsamt arvskifte och kanske tvingas flytta. Behöver vi bodela? Betala skatt etc. Mvh
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Köpeavtal samt äktenskapsförord är tillräckligt Bodelning är ett alternativ men inget som ni behöver göra. Det är fullt tillräckligt om ni använder er av ett köpeavtal varvid det framgår att du köper ut din makes andel. Vidare bör ni sedan upprätta ett äktenskapsförord som stadgar att bostadsrätten är din enskilda egendom, vilket gör att den inte kommer att ingå vid en eventuell bodelning vid ett arvskifte. Din man kommer att behöva betala skatt vid försäljningen, då han kommer att göra en vinst på ungefär 450 000tkr (beroende på omkostnader etc.). Hjälp av vår juristbyrå?Önskar du hjälp med att upprätta ett köpavtal och äktenskapsförord rekommenderar jag dig att ta hjälp av vår juristbyrå. Kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se så hjälper jag dig att få kontakt med dem. Allt gott och stort lycka till fortsättningsvis,Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av bostadsrätt

2016-12-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |I vår bostadsrättsförening har vi en medlem som köpte lägenheten ensam, 100 % enligt kontraktet.Han hävdar nu, många år senare, att hans hustru äger den till hälften, som giftorättsgods. Det skulle kunna betyda att vi ska föra in henne i lägenhetsförteckningen och att hon ska söka medlemskap i föreningen.Är det inte så att han borde överlåta ena hälften på något annat sätt för att hon ska bli hälftenägare i våra papper?Jag vill göra rätt i lägenhetsförteckningen.Mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror på vad medlemmen mer exakt menar när han hävdar att hustrun har tagit över hälften av lägenheten. Jag kommer förklara reglerna om makars egendomsförhållanden utifrån äktenskapsbalken (ÄktB) och hur en bostadsrätt kan överlåtas enligt bostadsrättslagen.Makars egendomVarje make råder över sin egendom och svara för sina skulder (ÄktB 1:3). En makes egendom är giftorättsgods så länge den inte har gjorts till enskild egendom genom t. ex. äktenskapsförord (ÄktB 7:1). De här reglerna innebär att makar äger sina egna saker, sina pengar och annan egendom. Äktenskapet i sig innebär inte att makar blir delägare i varandras egendom. Att någonting är giftorättsgods betyder bara att det ska ingå om makarna genomför en bodelning, inte att ägandeförhållandet förändras.Alltså kan bostadsrätten mycket väl vara giftorättsgods, men detta påverkar bara makarna själva och vad som händer dem emellan vid en bodelning. Om medlemmen menar att bostadsrätten ägs till hälften av hustrun endast p.g.a. att den är giftorättsgods, så stämmer inte det. Han är fortfarande ägare av hela bostaden.Överlåtelse av bostadsrättFör att ägandeförhållandet ska förändras måste en åtgärd vidtas för att det ska ske. Det sker vanligtvis genom köp, gåva eller byte. Avtal om köp, byte eller gåva brukar normalt inte ha några formkrav, utan även ett muntligt avtal om t. ex. en gåva är giltigt. För bostadsrätter uppställs emellertid formkrav. Enligt bostadsrättslagen 6:4 måste ett avtal om överlåtelse genom köp, byte eller gåva av bostadsrätt vara skriftligt, innehålla uppgift om vilken lägenhet det rör sig om, ett eventuellt pris om det rör sig om köp och avtalsparternas namnteckning.Om medlemmen menar att han har gett bort, bytt eller sålt en del av bostadsrätten till sin hustru ska det alltså finnas ett skriftligt avtal om överlåtelsen. Har inte något formenligt avtal skrivits, så har inte en giltig överlåtelse skett och hustrun äger inte hälften av bostadsrätten. Vill maken att hustrun ska äga halva bostadsrätten, så är det lättaste alternativet att skriva ett gåvobrev som anger vilken lägenhet och hur stor andel hon ska få. När det har skett kan ni betrakta hustrun som delägare av bostadsrätten.Jag hoppas att detta ger dig svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Överlåtelse av bostadsrätt till sambo

2020-12-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min sambo och jag äger hälften vardera i en bostadsrätt. Han har särkullbarn. Vi har ett inbördes testamente där jag ärver honom med undantag för barnens laglott. Om han vill överlåta sin del av bostadsrätten till mig, vilka för- och nackdelar finns för parterna med försäljning resp gåvobrev? Är det någon fördel att gifta sig och skriva nytt testamente där bostadsrätten är enskild egendom?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna kring överlåtelser av bostadsrätter återfinns i Bostadsrättslagen (BRL). Formkraven för att antingen sälja eller ge bort bostadsrätten som gåva är desamma och framgår av 6 kap 4 § BRL. Enligt dessa formkrav skall överlåtelsen skriftligen framgå i en överlåtelsehandling. I överlåtelsehandlingen skall det framgå vilken lägenhet som överlåts samt en avtalad prisuppgift, eller vid gåva, en prisuppgift om 0 kr. Ytterligare formkrav är att bostadsrättsföreningen skall meddelas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, 9 kap. 10 § BRL. Det finns alltså ingen direkt fördel eller nackdel med att antingen sälja eller ge bort andelen av bostadsrätten som gåva. Formkraven är desamma. Att gifta sig för att sedan via äktenskapsförord skriva bostadsrätten som enskild egendom innebär att bostadsrätten inte längre kommer ingå i bodelningen mellan er makar vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Det är alltså av relevans för fördelningen av tillgångar mellan makarna. Är syftet att enbart överlåta bostadsrätten till dig ser jag, utifrån vad som framgår i din fråga, ingen anledning i att gifta er och sedan skriva över egendomen som enskild.Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågorVänliga hälsningar

Godtagbara skäl för att hyra ut bostadsrätt

2018-07-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |År X blev jag änka och ensam ägare till ett parhus. Iom min pension (år X) insåg jag att jag i längden inte skulle ha råd att bo kvar i huset. X gifte jag om mig. Min andra man hade redan en större br, men vi kunde inte komma överens om var vi skulle bo. Det som komplicerade saken var, att min man inte skulle ha råd att köpa huset av mina barn om jag avled före honom. Samma gäller tyvärr också mig. Vi har äktenskapsförord och avtal om enskild egendom. Efter att ha diskuterat fram och tillbaka sålde jag huset och köpte år X en liten br som jag hade tänkt hyra ut till en student. Det kändes riskabelt att kanske bli stående utan bostad, om min andra man skulle avlida eller om jag av andra anledningar skulle bli bostadslös. Innan jag hann sätta mina planer i verket, blev en son efter en skilsmässa i praktiken stående på gatan. Han hade dessutom delad vårdnad om tre barn. Han hade inte råd att köpa en br och kötiden till en hr i Y är 3-4 år. Min son fick därför flytta in i min br som efter ett år såldes. Jag köpte år X istället en ngt större br i samma område. Nu år X har han äntligen kommit först i kön till en hr. Jag är jätteglad att jag kunnat hjälpa honom, men nu uppstår förstås mitt dilemma igen. Jag vill inte göra mig av med br utan hyra ut till studenter. Kan den här situationen vara "giltigt" skäl vid ansökan till Z:s br-styrelse [anonymiserat]. Jag kan inte tänka mig att istället "förvara" pengarna på banken och sedan inte ha råd att köpa ny br.
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Svar och sammanfattningAtt under en provperiod sammanbo med en partner är i regel ett tillräckligt skäl få hyra ut lägenheten. Ett sådant tillstånd ska tidsbegränsas. Den normala tidsfristen understiger ett år. Därefter måste bostadsrättshavaren ansöka om ett förnyat tillstånd. Desto längre tid uthyrningen pågår, desto lättare väger bostadsrättshavarens skäl. Det innebär att allteftersom tiden går blir svårare att medges tillstånd. När skälet är av karaktären övergångsperiod – som fallet är med provsambo – brukar tillståndet begränsas till ett år, men det finns också exempel på när Hyresnämnden inte medgivit fler än sex månader. Initialt lär du alltså ha rätt att hyra ut lägenheten med hänvisning till att du ska sammanbo med din partner på prov, men den sammanlagda tillståndsperioden lär inte överstiga ett år. I längden kan du alltså inte räkna med att få behålla bostadsrätten utan du kommer inom en överskådlig tid vara utlämnad till styrelsens nåd. Styrelsen kan men måste inte vara generösare än vad lagen föreskriver. Det är därför tillrådligt att försöka etablera god kontakt med den, ta reda på dess policy, presentera ditt fall och argumentera för din sak. Du skriver att din rädsla är att inte ha råd att förvärva en ny bostad om ni skulle skilja er. Det scenariot kan du försöka förekomma genom att – istället för att blott "förvara pengarna på banken" – investera tillgångarna. Du bör konsultera din bank kring vilka typer av placeringar som bäst passar ditt ändamål. Har du följdfrågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se! Juridiskt argumentation Vad din fråga kokar ner till är: vilka omständigheter ger en bostadsrättshavare rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand? Den i din situation tillämpliga huvudregeln säger att en bostadsrättshavare behöver styrelsens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andrahand. (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen vägrar ge samtycke kan hyresgästen hänskjuta frågan till hyresnämnden. Hyresnämnden ska ge ett tidsbegränsat tillstånd till andrahandsupplåtelsen om (1) bostadsrättshavaren har en godtagbar anledning och (2) styrelsen inte har någon befogad anledning att motsätta sig. (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Både rekvisiten (1) och (2) måste vara uppfyllda. Det aktuella lagrummet genomgick relativt nyligen en förändring (tidigare hette det att bostadsrättshavaren behövde "beaktansvärda skäl" istället för bara "skäl") i syfte att förenkla för bostadsrättshavare att hyra ut i andrahand. Det motiverades dels med att tillgången till bostäder behövde (och alltjämt behöver) stimuleras, dels med att många bostadsrättshavare upplever sina lägenheter som ägd rymd och håller därför det som naturligt att det råder stor frihet att själv bestämma över lägenheten. I förarbetet till lagändringen resoneras kring vilka anledningar som ska anses kvalificera som skäl i bostadsrättslagens mening. I situationer där tanken är att bostadsrättshavaren ska återvända efter viss tid, t.ex. vid studier eller arbete på annan ort, vistelse i utlandet, vård av anhörig och fängelsevist, ska tillstånd i princip alltid medges, förutsatt att det inte rör sig om orimligt lång tid. Även i situationer där bostadsrättshavarens återvändande är mer ovisst, t.ex. under en övergångsfas vid provsammanboende, ska tillstånd i regel medges. När det redan vid andrahandsupplåtelsen står klart att bostadsrättsinnehavaren inte har för avsikta att återvända till lägenheten bör det anförda skälet tillmätas mindre vikt. Tillstånd ska dock medges om bostadsrättsinnehavaren, på grund av en dålig bostadsmarknad, inte kan sälja bostaden på acceptabla villkor. Spekulativa förvärv eller innehav av bostadsrätter stödjs inte av reglerna. Enbart en önskan att tillgodogöra sig hyra kvalificerar sålunda inte som skäl. (Jfr. "Air-BnB-fallet"). Det är troligen härunder din situation till slut skulle insortera. Ett säreget fall är närståendeuthyrning. I lagens motiv framgår bostadsrättshavare ska vara fria att hyra ut till närstående utan egentlig tidsbegränsning. Det rör sig allt som oftast om föräldrar som hyr ut till sina barn. Normalt ska skälen väga lättare desto längre tid som går. Vilket inflytande tiden har är fallbaserat och beroende av de specifika omständigheterna. Är det fråga om studier vid annan ort – som ju till sin natur är tidsbestämda – bör andrahandsupplåtelsen tillåtas fortsätta tills de är avslutade. Handlar det istället om en övergångsfas, såsom vid fördröjd försäljning eller provboende, förlängs inte tillståndet under lång tid. I praxis har provboende tillåtits i maximalt knappa två år men normen är kortare än så. Exempelvis i ett fall medgavs en kvinna som flyttat in till sin sambo och som skäl åberopade både provsammanboende och dålig bostadsmarknad tillstånd i bara sex månader. Att bostadsrättshavaren kan anföra godtagbara skäl är i sig inte tillräckligt. Det är bara ett av två rekvisit som måste vara uppfyllda. Därtill ska styrelsen sakna en befogad anledning att motsätta sig. I lagmotiven kan man läsa att med befogade anledningar avses huvudsakligen två situationer. Den första avser den presumtiva hyresgästen personligen. Om en hyresgäst kan förväntas uppträda störande eller inte uppnår föreningsstadgans krav – t.ex. att medlemmarna ska uppnått en viss ålder såsom är fallet för seniorboenden – har föreningen sannolikt anledning att motsätta sig. Den andra situationen handlar snarare om föreningens förvaltning. Om upplåtelsen kan förväntas påverka föreningens skatterättsliga förutsättningar, eller om upplåtelsen på grund av att det redan pågår utbredd andrahandsuthyrning, skulle försvåra styrelsens förvaltning eller underminera den bakomliggande tanken om ett kollektivistiskt styre, kan styrelsen sannolikt motsätta sig upplåtelsen. Desto större förening, desto lättare väger de argument styrelsen anför mot. Det beror på att större föreningar anses mindre beroende av enskilda bostadsrättshavare.

Köpa ut make under äktenskap

2017-08-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Ägde bostadsrätt när jag gifte mig. Min man har fyra barn.Lägenheten har ökat från 100000 till en miljon. Jag vill köpa ut min make under bestående äktenskap för att slippa ett troligtvis slitsamt arvskifte och kanske tvingas flytta. Behöver vi bodela? Betala skatt etc. Mvh
Johan Håkansson |Hej, Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Köpeavtal samt äktenskapsförord är tillräckligtBodelning är ett alternativ men inget som ni behöver göra. Det är fullt tillräckligt om ni använder er av ett köpeavtal varvid det framgår att du köper ut din makes andel. Vidare bör ni sedan upprätta ett äktenskapsförord som stadgar att bostadsrätten är din enskilda egendom, vilket gör att den inte kommer att ingå vid en eventuell bodelning vid ett arvskifte. Din man kommer att behöva betala skatt vid försäljningen, då han kommer att göra en vinst på ungefär 450 000tkr (beroende på omkostnader etc.). Hjälp av vår juristbyrå?Önskar du hjälp med att upprätta ett köpavtal och äktenskapsförord rekommenderar jag dig att ta hjälp av vår juristbyrå. Kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se så hjälper jag dig att få kontakt med dem. Allt gott och stort lycka till fortsättningsvis,Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av bostadsrätt till sambo

2015-06-02 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo köpte en bostadsrätt för ett halvår sedan. Vi står båda på lånet (50/50) men bara min sambo står på köpekontraktet av lägenheten. Vi har funderat på hur vi ska gå till väga för att ändra detta då vi båda borde stå som ägare av lägenheten. Dock ska vi gifta oss nu om ett par månader och jag undrar nu om det finns någon mening med att skriva in mig i köpekontraktet? Som gifta äger vi väl ändå allting tillsammans?Tack på förhand!
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Angående din första fråga är väl det lättaste att ni upprättar ett gåvobrev där din sambo ger 50 % av bostadsrätten till dig. Ett gåvobrev skall upprättas enligt kraven i 6 kap. 4 § Bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614#K6), vilket i princip innebär att det måste framgå att det rör sig om en gåva, att 50 % av bostadsrätten överlåts samt vilken lägenhet det avser. Vidare måste både du och din sambo skriva under gåvobrevet. Det finns gåvobrevsmallar att hitta gratis på Internet.Vad gäller din andra fråga, är det trots att ni gifter er en bra idé att se till att du äger 50 % av bostadsrätten eftersom det inte riktigt är så att man äger allting tillsammans. Visserligen skall all egendom som inte är enskild egendom (vilket den kan bli genom att man skriver äktenskapsförord, genom att någon man har ärvt eller fått något från har uppställt det som krav eller på vissa andra sätt, se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230) delas vid en eventuell senare bodelning. En bodelning kan ju bli aktuell om man skiljer sig, om den ena dör eller om man kommer överens om det under äktenskapet. Hur fördelningen blir vid det tillfället kan man dock naturligtvis inte förutse nu, och det är inte säkert att du skulle få överta 50 % av bostadsrätten! För att du skall vara säker på att få äga en andel i den är det alltså viktigt att ni ser till att din sambo överlåter 50 % av den på dig.Kort sammanfattat bör ni alltså upprätta ett gåvobrev där din sambo överlåter 50 % av bostadsrätten på dig!Hälsningar,