Har hyresgäster för hyresrätt i andrahand 1 månads uppsägningstid?

2021-05-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min dotter hyr en hyresrätt i andra hand. Vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand har jag uppfattat att hyresgästen kan hävda en månads uppsägningstid, oavsett vad som är avtalat. Är uppsägningstiden från hyresgästens sida densamma, det vill säga en månad, när det som i detta fall är en hyresrätt som hon hyr i andra hand? Vänliga hälsningar
Jessica Sarhede |Vid uthyrning av egen bostad finns det en egen lag som reglerar hyresförhållandet, lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Som du nämner har hyresgästen i detta fall rätt till en uppsägningstid på en månad, 3 § 2 st i samma lag. Lagen är tvingande men den gäller dock inte för uthyrning av hyresrätt i andra hand, vilket klargörs i 1 § 1st lagen om uthyrning av privatbostad. Detta innebär att din dotters hyresförhållande regleras i 12 kap jordabalken och där regleras det att hyresgästen har en uppsägningstid på 3 månader, och kan inte på samma sätt som om det vore en bostadsrätt, hävda 1 månads uppsägningstid oavsett vad som står i hyresavtalet, 12:5 JB. Sen om din dotter och hyresvärden kommer överens om 1 månads uppsägningstid så är det upp till dem, men det är inget som din dotter kan kräva.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,