Kan man ändra i äktenskapsförord och testamente?

2020-06-15 i Testamente
FRÅGA |Kan man ändra i ett äktenskapsförord?Kan man ändra i ett testamente.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man ändra i äktenskapsförord?För att ändra i ett äktenskapsförord behöver man upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos Skatteverket. Det går således inte att göra ändringar i det redan befintliga äktenskapsförordet, utan man måste upprätta ett nytt med de nya villkoren för att på så sätt ogiltigförklara och ändra det tidigare äktenskapsförordet. Mer om hur registreringen och vilka uppgifter som ska finnas med hittar du på Skatteverkets hemsida här. Kan man ändra i testamente?Det går att ändra i testamente genom att antingen återkalla det befintliga testamentet och upprätta ett nytt eller genom att göra tillägg eller ändringar i det befintliga testamentet. Om man gör ändringar i testamentet måste man följa samtliga krav som gäller även vid upprättandet av testamente (10 kap. 6 § ÄB). Det innebär att ändringar måste göras skriftligen och undertecknas av testator och av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Om formkraven inte följs är testamentet ogiltigt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan Lawline hjälpa till med testamente?

2020-06-13 i Testamente
FRÅGA |Om vi anlitar er för att skriva två testamenten, får vi då hjälp med att bevittna dem?Eller måste vi ordna det själva?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Min rekommendation är att du direkt tar kontakt med juristbyrån i denna fråga på telefon 08-533 300 04 under telefontiderna måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Bästa hälsningar,

Hur kan man skriva ett testamente med hänsyn till laglotten?

2020-06-10 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga ang arvsrätt och det gäller hur man tillfaller att ett barn ska få ut så LITEN del av arvet som möjligt?Hur bör man gå tillväga att skriva ett testamente så att endast 25 procent skall tillfalla ett barn (minimum) och resten av tillgångar och ägodelar ska gå till en sambo? Har man några skyldigheter att lämna arv till syskon eller får man lov att skriva över allt man äger på tex, en sambo?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på hur du kan testamentera så mycket som möjligt av dina tillgångar till din sambo. Eftersom du frågar om arvsrätt är det i Ärvdabalken (ÄB) som bestämmelserna finns. Det finns ingen skyldighet att lämna arv till syskonDe personer i ditt liv som är berättigade arv från dig är dina bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är i första hand dina barn, om du inte har barn är det dina föräldrar och om dina föräldrar inte är i livet är det dina syskon (2 kap. 2 § ÄB). Alltså har du generellt sett ingen skyldighet att lämna arv till dina syskon såvida du har barn eller föräldrar i livet. Du kan därför välja att testamentera allt till din sambo. Vad du ska tänka på när du skriver ditt testamenteDitt barn är din bröstarvinge vilket innebär att barnet har rätt till laglott när du dör (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten, och arvslotten är den andel varje bröstarvinge får efter att ha delat lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket). Vill du skriva ett testamente där du endast lämnar laglott eller mindre till ditt barn kan du göra detta på ett par olika sätt. Testamentera med fri förfoganderättDu kan skriva ett testamente där du anger att din sambo ärver dig med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att din sambo får spendera arvet från dig precis som denne vill med vissa begränsningar så att efterarv lämnas till ditt barn. Ditt barn har däremot rätt att kräva att få laglott direkt (7 kap. 3 § ÄB). Men du kan i ditt testamentet be att ditt barn respekterar din önskan och således få rätt till efterarv från dig, när din sambo går bort. Testamentera med laglottDu kan även skriva ett testamente där du anger att din sambo ska ärva hela din kvarlåtenskap med undantag från att laglotten ska tillfalla ditt barn direkt. Testamentera med full äganderättOm du i ditt testamente skriver att din sambo ska ärva dig med full äganderätt innebär det din sambo ärver dig utan begränsningar. Din sambo får på så vis spendera ditt arv hur den vill. Det innebär att du inte testamenterar en laglott till ditt barn. Ditt barn kan däremot välja att jämka testamentet vilket innebär att barnet får ut sin laglott iallafall (7 kap. 3 § ÄB). Det kräver däremot aktivt handlande från barnet och måste göras inom sex månader från att barnet tagit del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).SammanfattningJag har presentera ett par möjligheter för dig att testamentera din kvarlåtenskap så att ditt barn antingen ärver sin laglott eller inte. Du har även ingen skyldighet att lämna arv till dina syskon. Om du behöver hjälp att utforma ditt testamente är du varm välkommen att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,

Kan en sambo utan barn testamentera all sin egendom till den efterlevande sambon?

2020-06-07 i Testamente
FRÅGA |Hej! En fråga angående arvsrätt. Om den ena partnern i ett samboförhållande avlider och de har ett testamente som säger att den efterlevande ärver allt efter den andre. Stämmer detta ? Eller ärver den avlidnes syskon något? De har inga barn.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i ärvdabalken. De enda vars rättigheter kan trumfa ett testamente är barn till den avlidne (så kallade bröstarvingar) och i vissa fall äkta makar. Barn har alltid rätt att kräva ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB) och äkta makar har rätt att ärva enligt basbeloppsregeln (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Eftersom du skriver att det rör sig om ett samboförhållande och att den avlidne inte har några barn finns det således inga regler som står vägen för att den avlidne fritt kan testamentera bort sin egendom som hen önskar. Om det finns ett testamente där det framgår att den efterlevande sambon ärver allt efter den avlidne sambon är det därför det som gäller.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan gester tolkas som testamente?

2020-06-15 i Testamente
FRÅGA |Innan mamma gick bort tog hon mina händer öppnade dom, låtsades lägga något i mina händer och la ihop dom och gjorde det flera gånger. Jag fattade det så att hon gav mig nycklarna till fastigheterna och menade att bara jag skulle ha dom. Vittne finns. Mamma hade aldrig gjort så med min bror, min avlidne brors barn. Kan man hävda att endast jag har ärvt fastigheter och mark och övrigt och övriga skall bli arvslösa?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret går att finna i ärvdabalken (ÄB). Som jag tolkar det har du en bror som lever och en som avlidit men som hade barn. Detta innebär att du, din bror och din avlidne brors barn ska ta lika lott av din mammas arv (ÄB 2:1). Hälften av din mammas egendom ska i princip alltid delas lika mellan er. Det innebär att ni har rätt till minst 16.5% var av din mammas egendom, detta kallas laglott (ÄB 7:1). Din mamma kan dock testamentera att du eller någon annan ensam ska få resterande hälft av egendomen. Skulle din mamma testamentera resterande hälft till dig skulle det innebära att du som mest kan få (50% + 16.5%) 65% av hennes egendom. Om fastigheterna utgör mindre än 65% av hennes egendom (ekonomiskt sett) så är det alltså teoretiskt möjligt att du kan få fastigheterna. En sådan fördelning måste ske i testamente. För ett testamente finns en del formkrav. Det måste vara skriftligt och den som testamenterar ska ha skrivit under testamentet. Dessutom ska två stycken vittnen ha sett personen skriva under testamentet. Även vittnena ska underteckna testamentet (ÄB 10:1). Testatorns make, sambo, syskon, föräldrar, mor-/farföräldrar, barn eller barnbarn får inte vara vittnen. Inte heller den som testamentet riktar sig mot eller dennes närstående (dvs de precis uppradade personerna) får vara vittne (ÄB 10:4 1-2st). Din mammas handlingar uppfyller alltså inte kraven för att klassas som testamente. Därför kan du inte genom att hänvisa till dem påstå att hon testamenterat fastigheterna till dig och att de andra ska bli arvslösa. Jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Kan make göras arvlös?

2020-06-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Ska ställa upp ett scenario.Person A är gift med Person B. Person A har tillgångar värda 400 000 kr och Person B har tillgångar värda 600 000 kr. Person A har inga bröstarvingar utan bara en broder, Person B har barn sedan tidigare med en annan person. (kalla den Person C). Min fråga är om Person A får testamentera bort alla sina 400 000 kr till en person eller om Person B kommer ärva 50% av arvet eftersom dem är gifta?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Inledningsvis regleras frågan dels i äktenskapsbalk (1987:230) och dels i ärvdabalk (1958:637).Eftersom person A inte har några bröstarvingar så finns det ingen som kan göra laglottsreglerna gällande, dvs att denne ska få ut hälften av sin arvslott oavsett vad som står i eventuellt testamente. A och B har tillsammans egendom värd 1 miljon kronor, och vi kommer göra ett antagande om att all egendomen är giftorättsgods eftersom inget annat framkommit av uppgift i frågan. En make har ingen laglottsskydd, men det finns ändå ett motsvarande skydd i 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Vid en makes bortgång ska den efterlevande maken så långt kvarlåtenskapen räcker erhålla 4 gånger det gällande prisbasbeloppet (år 2020: 47 300 kronor) dvs 189 200 kronor. Vid beräkningen av beloppet enligt regeln ovan så tar man även hänsyn till vad person B i det här fallet skulle fått genom bodelning. Eftersom bodelningen resulterar i att person B får 500 000 kronor så är den så kallade "stora basbeloppsregeln" oinskränkt, och resten av de 500 000 som utgör person A:s kvarlåtenskap kan fritt testamenteras. A:s broder kan alltså göras arvslös genom testamentet. Återigen vill jag understryka att detta förutsätter att all egendom är giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB i förening med 7 kap. 1 § ÄktB. Jag hoppas detta besvarar din fråga, du är välkommen att höra av dig om någonting är oklart eller om du har andra frågor.

Bodelning och fördelning av arv med äktenskapsförord och testamente

2020-06-10 i Testamente
FRÅGA |Frågan gäller en vän till mig, jag har valt att byta namn:Kalle och Eva är gifta och har inga gemensamma barn. De har barn från tidigare äktenskap (särkullbarn).När kalle avlider är summan på hans tillgångar minus skulder 500 tkr. Summan på Evas tillgångar minus skulder 2 500 tkr.Det finns ett registrerat äktenskapsförord bara Evas samtliga tillgångar ska vara enskild egendom. Ett motsvarande finns inte vad gäller Kalles tillgångar.Det finns ett testamente där Kalle testamenterar allt till sin fru, utom särkullbarnens rätt till laglott.Kommer bodelning att omfatta enbart Kalles tillgångar där dödsboet får kvar 250 tkr som ska fördelas mellan Eva och Kalles barn? Med andra ord kommer Eva att behålla samtliga hennes tillgångar på 2 500 tkr + 250 tkr får bodelning och sedan ärva 125 tkr enligt testamentet medan Kalles barn får dela på 125 tkr?Om det inte hade funnits ngt testamentet, hade barnen fått dela på 250 tkr istället för 125 tkr?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).Om en person som är gift avlider ska en bodelning görasDå ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär i ditt fall att Eva kommer få behålla sin egendom som är enskild, och makarna ska dela på Kalles egendom som är giftorättsgods. Efter bodelningen kommer Eva alltså ha 2 500 tkr + 250 tkr. Kalles kvarlåtenskap som ska fördelas som arv efter honom är då 250 tkr.Hur ska arvet fördelas?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på arvet. Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes laglott. Det är även möjligt att upprätta ett testamente för att förordna om sin kvarlåtenskap (9 kap. 1 § ÄB). Oavsett om det finns ett testamente har dock bröstarvingarna alltid rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).Din situationKalles kvarlåtenskap är alltså 250 tkr som ska fördelas. Enligt huvudregeln skulle Kalles barn delat lika på detta, men enligt testamentet ska barnen bara få sina laglotter. Det är alltså 125 tkr som ska delas lika mellan Kalles barn. Resterande 125 tkr ska tillfalla Eva i enlighet med testamentet.Om det inte funnits något testamente skulle Kalles bröstarvingar ha rätt till hela Kalles kvarlåtenskap. Detta eftersom de är särkullbarn, och särkullbarn har bättre rätt att ärva än en efterlevande make (3 kap. 1 § andra meningen ÄB).Slutsatsen är alltså att du har uppfattat situationen korrekt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan ett testamente ogiltigförklaras om testatorn är dement?

2020-06-07 i Testamente
FRÅGA |Jag är enda barnet. Min mor har en demenssjukdom och har fått en förvaltare. I samband med begäran om förvaltarskap skrev en läkare ett intyg om att mor var dement, lättledd och i behov av förvaltarskap.Det visar sig att mors systerdotter två veckor före läkarbesöket har hjälpt henne att upprätta ett testamente till sin förmån. De som bevittnade testamentet ångrade sig och ville ta tillbaka sin namnteckning men mammas systerdotter skickade in testamentet till advokatbyrån.Kan ett sådant testamente vara gällande?
Oscar Friedrich |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer nedan att redogöra för vilka krav som ställs för att ett testamente ska vara giltigt.Vad krävs för att ett testamente ska vara rättsligt giltigt?Den som skriver testamentet (testatorn) måste vara minst 18 år gammal (9 kap. 1 § ÄB).Testatorn får inte lida av en psykisk störning när testamentet upprättas (13 kap. 2 § ÄB).Testamentet ska som huvudregel vara skriftligt (10 kap. 1 § ÄB).Testamentet ska bevittnas av två personer (10 kap. 1 § ÄB).Vittnena måste vara över 15 år gamla och får inte lida av någon psykisk störning. Familjemedlemmar eller nära släktingar får inte vara vittnen, och inte heller testamentstagare (10 kap. 4 § första stycket ÄB).Som framgår ovan uppställs ett krav på testatorns mentala tillstånd i samband med upprättandet av testamentet. Det är med andra ord ett krav att din mor inte får lida av en psykisk störning när testamentet upprättas. Demens utgör enligt rättspraxis en giltig anledning till att få ett testamente ogiltigförklarat. Varje fall bedöms dock individuellt, och du behöver kunna visa att din mor på grund av demens inte hade förmåga att uttrycka sin vilja, vilket läkarintyget ger stöd för.Ett testamente ska spegla testatorns önskemål, och om din mor blivit lurad, manipulerad eller övertalad att upprätta testamentet är det inte giltigt (13 kap. 3 § ÄB).Hur ogiltigförklarar man ett testamente?För att göra testamentet ogiltigt behöver du väcka en klandertalan inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (14 kap. 4-5 §§ ÄB). Talan ska väckas hos tingsrätten.Vad gäller om testamentet är giltigt?Om det skulle visa sig att din mors testamente är giltigt och egendomen testamenterats bort till din mors systerdotter har du i egenskap av bröstarvinge rätt att få ut din laglott. Laglotten är hälften av det arv som skulle tillfalla dig efter din mor, alltså 50% av kvarlåtenskapen eftersom du är hennes enda barn (7 kap. 1 och 3 §§ ÄB).Sammanfattning?För att få testamentet ogiltigförklarat på grund av din mors demens behöver du visa att din mor inte var psykiskt kapabel att upprätta testamentet vid tidpunkten då det skrevs. Ett råd till dig är att du vänder dig till läkaren som skrev intyget, för att få en bedömning av din mors psykiska tillstånd när hon skrev testamentet två veckor före läkarbesöket.Om du vill klandra testamentet måste du väcka en klandertalan inom sex månader från att du tagit del av testamentet. Gör du ej det kommer testamentet betraktas som giltigt.Om testamentet bedöms vara giltigt har din mor testamenterat bort egendomen till din mors systerdotter. Du som bröstarvinge har fortfarande rätt att få ut din laglott, motsvarande 50% av kvarlåtenskapen.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar