Är ett testamente giltigt om föräldern stavat sitt barns namn fel?

Hej Är ett testamente giltigt om föräldern stavat sitt barns namn fel? Tanken är att vid sina sinnens fulla bruk kan alla stava sitt barns namn rätt. 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller testamente. Detta regleras i ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Då du inte beskriver felstavningen får jag skriva mitt svar någorlunda generellt.

Tolkning av testamente:

Att ett namn är felstavat gör att det kan uppkomma problem med hur testamentet ska tolkas. För fall när det uppkommer frågetecken om ett testamentes innebörd finns det reglering i elfte kapitlet i ÄB.

Utgångspunkten är att testamentet ska tolkas med vad som överensstämmer med testatorns vilja (se 11:1 ÄB). Ifall det förekommer felstavningar/andra misstag som gör att innehållet av testamentet ändras på något sätt som avviker från testatorns vilja, ska testamentet fortfarande verkställas om den rätta meningen fortfarande kan utrönas (se 11:1 2 st. ÄB).

Ifall det då framstår som tydligt att testatorn menade hens barn när hen skrev ner namnet borde det inte utgöra problem från att testamentet verkställs. Ett exempel kan vara att det står “Till mitt barn [felstavat namn]". 

Sinnes fulla bruk:

Ett testamente gäller inte, om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning (se 13:2 ÄB). Detta kan t.ex vara att ett testamente har upprättats under en episod av en svår demenssjukdom. Felstavning kan i och för sig orsakas av ett symptom av en psykisk störning, men det torde vara svårt att bevisa psykisk störning enbart på grund av en felstavning. Eftersom det inte framgår i frågan hur omfattande felstavningen är eller vilka potentiellt relevanta omständigheter som föreligger i testatorns liv går det inte att göra en noggrann analys av detta.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Är det så att du vill diskutera felstavningen och testamentet i mer detalj kan du boka en tid med en av våra jurister här!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning